Anacard medica protect - tabletki dojelitowe

Preparat hamujący agregację płytek krwi.

Preparat zawiera substancję kwas acetylosalicylowy

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Anacard medica protect
tabletki dojelitowe; 75 mg; 60 tabl.
Hasco-Lek
9,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Anacard medica protect - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) kwas acetylosalicylowy. Podobnie jak inne NLPZ wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe oraz hamujące agregację płytek krwi. Podstawą mechanizmu działania kwasu acetylosalicylowego jest hamowanie aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2), enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn oraz tromboksanu z lipidów błon komórkowych. Prostaglandyny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego, a tromboksan stymuluje agregację płytek krwi oraz skurcz naczyń krwionośnych (co może przyczyniać się do powstawania zakrzepów i zatorów). Zahamowanie zwiększonej syntezy prostaglandyn leży u podstaw przeciwbólowego i przeciwzapalnego działania kwasu acetylosalicylowego, a hamowanie syntezy tromboksanu u podstaw jego przeciwagregacyjnego działania.

Kwas acetylosalicylowy stosowany w małych dawkach (zwykle 75–150 mg na dobę) hamuje aktywność płytkowej COX-1. Prowadzi to do zahamowania syntezy tromboksanu, zmniejszenia zdolność płytek do agregacji i hamuje zależny od tromboksanu skurcz naczyń. Aktywność COX-1 hamowana jest przez kwas acetylosalicylowy w sposób nieodwracalny i utrzymuje się przez cały czas życia płytki krwi tj. około 9 dni. Działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne, zależne od hamowania aktywności indukowanej stanem zapalnym COX-2, wymaga stosowania większych dawek kwasu acetylosalicylowego (zwykle 2–6 g na dobę).

Szybkość wchłaniania kwasu acetylosalicylowego z przewodu pokarmowego zależy od stosowanej postaci farmaceutycznej. Kwas acetylosalicylowy znajdujący się w tabletkach powlekanych dojelitowych wchłaniany jest wolniej niż z tabletek rozpadających się w żołądku. Uwalnianie substancji czynnej z tabletek powlekanych następuje dopiero w jelicie cienkim, co przyczynia się do ochrony błony śluzowej żołądka przed drażniącym działaniem kwasu acetylosalicylowego.

Kiedy stosować Anacard medica protect - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany w chorobie niedokrwiennej serca oraz w takich sytuacjach klinicznych, w których celowe jest hamowanie agregacji płytek krwi:
• zapobieganie zawałowi serca u osób z grupy dużego ryzyka
• świeży zawał serca lub jego podejrzenie
• niestabilna choroba wieńcowa
• prewencja wtórna u osób po przebytym zawale serca
• stan po wszczepieniu pomostów aortalno-wieńcowych, angioplastyce wieńcowej
• zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA
• u osób z TIA po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu
• zarostowa miażdżyca tętnic obwodowych
• zapobieganie zakrzepicy żylnej i zatorowości płuc u osób długotrwale unieruchomionych (np. po dużych zabiegach chirurgicznych), jako uzupełnienie innych metod profilaktyki.

W świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca tabletki dojelitowe można stosować jedynie, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach o natychmiastowym uwalnianiu. W takim przypadku tabletki dojelitowe należy bardzo dokładnie rozgryzać, aby uzyskać szybkie wchłanianie.

Kiedy nie stosować preparatu Anacard medica protect - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie napady astmy (tzw. astma aspirynowa) po przyjęciu salicylanów lub niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. ibuprofen, ketoprofen, naproksen).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
• z czynną chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek|• stosujących równolegle metotreksat w dawkach 15 mg na tydzień lub większych
oraz
• u kobiet w III trymestrze ciąży
• u dzieci do 12. roku życia w przebiegu zakażeń wirusowych (np. grypa, ospa wietrzna), ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, ciężkiego stanu prowadzącego do uszkodzenia wątroby i mózgu, mogącego stanowić zagrożenie życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anacard medica protect - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność, jeżeli kwas acetylosalicylowy stosowany jest u osób:
• z nadwrażliwością na niesteroidowe leki przeciwzapalne lub przeciwreumatyczne lub na jakiekolwiek inne alergeny
• stosujących równolegle leki przeciwzakrzepowe
• stosujących równolegle ibuprofen, ze względu na ryzyko zmniejszenia działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w celu hamowania agregacji płytek krwi
• z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
• z chorobą wrzodową lub krwawieniami z przewodu pokarmowego w wywiadzie (ryzyko nawrotu choroby wrzodowej i wystąpienia krwawień z przewodu pokarmowego)
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością serca.
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

U osób w podeszłym wieku prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych (szczególnie tych związanych z układem pokarmowym) jest zwiększone. Należy zachować ostrożność.

U chorych z nadwrażliwością na leki z grupy NLPZ lub inne alergeny tylko lekarz może podjąć decyzję o stosowaniu kwasu acetylosalicylowego, po uprzednim rozważeniu czy oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko.

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego może spowodować wystąpienie napadu astmy i skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu lub innych reakcji nadwrażliwości. Zwiększone ryzyko obejmuje chorych na astmę oskrzelową, z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, chorych z nieżytem lub polipami nosa oraz osoby, u których występują reakcje alergiczne na jakiekolwiek alergeny (np. odczyny skórne, świąd, pokrzywka).

Preparat może powodować wydłużenie czasu krwawienia, w tym podczas zabiegu chirurgicznego lub po nim (dotyczy to również niewielkich zabiegów chirurgicznych, np. ekstrakcji zęba). Zwykle, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, należy przerwać stosowanie preparatu przed zabiegiem. Kwasu acetylosalicylowego nie należy przyjmować w ciągu 5 dni poprzedzających planowany zabieg chirurgiczny, zwłaszcza w przypadku zabiegu okulistycznego lub otologicznego.

Kwas acetylosalicylowy, nawet stosowany w małych dawkach, hamuje wydalanie kwasu moczowego. U chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Anacard medica protect - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek dojelitowych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zwykle 75–150 mg na dobę.

Świeży zawał serca lub jego podejrzenie: 300 mg jednorazowo, rozgryzając dokładnie, aby przyspieszyć wchłanianie.

Zapobieganie napadom przejściowego niedokrwienia mózgu (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, postępowanie po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu u pacjentów z TIA: 75 mg–300 mg na dobę

Sposób stosowania:
Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować po posiłku, połykać w całości (nie łamać, nie rozgryzać). Tabletka dojelitowa posiada otoczkę, która sprawia, że tabletka nie rozpada się w żołądku, co zmniejsza drażniące działanie kwasu acetylosalicylowego na błonę śluzową żołądka.

Uwaga! W świeżym zawale serca lub w przypadku jego podejrzenia preparat może być stosowany, gdy nie jest dostępny kwas acetylosalicylowy w tabletkach niepowlekanych. W takim przypadku tabletki dojelitowe preparatu należy bardzo dokładnie rozgryźć, aby przyspieszyć wchłanianie substancji czynnej.

Czy można stosować Anacard medica protect - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne. Stosowanie preparatu w I i II trymestrze ciąży oraz u kobiet planujących ciążę jest dopuszczone tylko na zlecenie lekarza, gdy uzna on stosowanie preparatu za konieczne po uprzednim rozważeniu, czy oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad możliwym ryzykiem dla płodu (wyłącznie krótkotrwałe stosowanie małych dawek). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem (lekarz może zezwolić na krótkotrwałe stosowanie salicylanów w małych dawkach w tym okresie). W przypadku regularnego przyjmowania dużych dawek kwasu acetylosalicylowego, karmienie piersią powinno być wcześniej przerwane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Podane poniżej interakcje w znacznej części dotyczą stosowania kwasu acetylosalicylowego w dawkach przeciwbólowych (1–3 g na dobę). Częstość występowania interakcji kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach nie jest dokładnie poznana.

Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie kwasu acetylosalicylowego i metotreksatu w dawkach 15 mg na tydzień lub większych (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego toksycznego działania na szpik kostny, niekiedy ciężkie zatrucia prowadzące do śmierci).

Jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu. Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli stosowany jest:
• metotreksat w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu i nasilenie jego działań toksycznych na szpik kostny; w przypadku gdy lekarz zaleci równoległe stosowanie z kwasem acetylosalicylowym należy kontrolować morfologię krwi raz w tygodniu podczas pierwszych tygodni leczenia; w razie zmian czynności nerek oraz u chorych w podeszłym wieku wymagane są regularne badania i kontrola lekarska)
• ibuprofen (możliwe zmniejszenie działania kwasu acetylosalicylowego stosowanego w małych dawkach w celu hamowania agregacji płytek krwi)
• leki przeciwzakrzepowe, takie jak warfaryna, heparyna (możliwe nasilenie działania przeciwzakrzepowego i wydłużenie czasu krwawienia oraz zwiększenie ryzyka krwotoku; nie zaleca się stosowania leków przeciwzakrzepowych w okresie przyjmowania preparatu, jednakże jeżeli lekarz zaleci ich równoległe stosowanie należy monitorować czas krwawienia)
• leki trombolityczne oraz leki hamujące agregację płytek krwi, takie jak tyklopidyna, klopidogrel (możliwe nasilenie ich działania, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwotoku)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego)
• inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego oraz uszkodzenia nerek)
• leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem, np. benzbromaron, probenecyd (kwas acetylosalicylowy powoduje osłabienie działania leków nasilających wydalanie kwasu moczowego; u chorych ze zmniejszonym wydalaniem kwasu moczowego preparat może spowodować napad dny moczanowej)
• digoksyna lub lit (ryzyko zwiększenia stężenia digoksyny lub litu we krwi; zaleca się monitorowanie stężenia odpowiednio digoksyny lub litu w osoczu krwi, zwłaszcza podczas rozpoczynania i kończenia leczenia kwasem acetylosalicylowym)
• leki przeciwcukrzycowe, np. insulina, pochodne sulfonylomocznika (nasilenie ich działania, ryzyko hipoglikemii)
• leki moczopędne (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania moczopędnego i przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek - zalecane jest nawodnienie chorego i monitorowanie czynności nerek na początku leczenia; możliwe nasilenie toksycznego działania furosemidu na narząd słuchu)
• leki przeciwnadciśnieniowe, w tym inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści angiotensyny oraz leki z grupy beta-blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności działania przeciwnadciśnieniowego; ryzyko ostrej niewydolności nerek)
• kortykosteroidy stosowane ogólnie (stosowanie z kwasem acetylosalicylowym zwiększa ryzyko owrzodzenia i wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego)
• kwas walproinowy (możliwe nasilenie toksyczności kwasu walproinowego oraz nasilenie działania hamującego agregację płytek krwi)
• cyklosporyna lub takrolimus (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek).

Spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, w tym owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anacard medica protect - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Anacard medica protect może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha. Rzadko: zapalenie błony śluzowej żołądka i jelit, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, niekiedy z krwawieniem i perforacją, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, przemijające zaburzenia czynności wątroby, hipoglikemia. Możliwe: bóle i zawroty głowy, szumy uszne, zaburzenia czynności nerek, wydłużenie czasu krwawienia i zwiększenie ryzyka krwawień (krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia z dziąseł, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy, szczególnie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub przyjmujących równolegle leki hemostatyczne). W niektórych przypadkach krwotoki mogą stanowić zagrożenie życia; mogą też prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości (także w wyniku utajonych mikrokrwawień z przewodu pokarmowego) z odpowiednimi objawami, takimi jak osłabienie, bladość, zmniejszenie ukrwienia narządów i tkanek. Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd) i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, napad astmy oraz ciężkie reakcje skórne.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kwas acetylosalicylowy

Abrea (tabletki dojelitowe) Acard (tabletki dojelitowe) Acard 150 mg (tabletki dojelitowe) Acard 300 mg (tabletki) Acard Cor (Aspicont) (tabletki dojelitowe) Acecardin (tabletki dojelitowe) Acesan (tabletki) Alka-Seltzer (tabletki musujące) Aspirin (tabletki) Aspirin Cardio (tabletki powlekane) Aspirin Effect (granulat) Aspirin musująca (tabletki musujące) Aspirin Pro (tabletki powlekane) Maxipirin (tabletki) Polocard (tabletki dojelitowe) Polopiryna Max (tabletki dojelitowe) Polopiryna S (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta