Apo-Atorva - tabletki powlekane

Inhibitor reduktazy HMG-CoA, lek hipolipemizujący

Preparat zawiera substancję atorwastatyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
9,27 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,17 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 20 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
17,40 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
11,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 30 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
11,50 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,45 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 30 mg; 60 tabl.
Aurovitas Pharma
21,57 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,47 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 40 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
31,23 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
18,83 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów
Apo-Atorva
tabletki powlekane; 60 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
21,57 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,47 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: ciężka wtórna hipercholesterolemia u dzieci w wieku od 10. do 18. rż. (z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych oraz przy braku skuteczności leczenia niefarmakologicznego) w przebiegu: niewydolności nerek lub zespołu nerczycowego, lub cukrzycy typu 1 (z towarzyszącą mikroalbuminurią lub niewydolnością nerek), lub otrzymujących terapię antyretrowirusową, lub po przeszczepianiu narządów

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Apo-Atorva - tabletki powlekane?

Uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku ≥10 lat z hipercholesterolemią pierwotną (w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną) lub z hiperlipidemią mieszaną (odpowiadającą typowi IIa lub IIb w klasyfikacji Fredricksona), w przypadku gdy stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia nie jest wystarczająco skuteczne. Dorośli. Początkowo 10 mg/d. W pierwotnej hipercholesterolemii i hiperlipidemii mieszanej skuteczność terapeutyczną obserwuje się w ciągu 2 tyg., a maks. odpowiedź w ciągu 4 tyg. W heterozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej dawkę dobrać indywidualnie i dostosowywać co 4 tyg. do osiągnięcia dawki 40 mg/d. W razie niewystarczającego efektu dawkę zwiększyć maks. do 80 mg/d lub stosować 40 mg/d w skojarzeniu z lekami wiążącymi kwasy żółciowe. Dzieci w wieku ≥10 lat. Stosować pod kontrolą lekarzy specjalistów doświadczonych w leczeniu hiperlipidemii u dzieci. Należy regularnie oceniać skuteczność leczenia. Początkowo 10 mg/d, następnie w zależności od odpowiedzi i tolerancji dawkę można zwiększać nie częściej niż co 4 tyg. do 80 mg/d. Dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania u dzieci przyjmujących dawki zwiększane do 80 mg/d są ograniczone. Dane dotyczące stosowania u dzieci w wieku 6–10 lat z heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną są ograniczone. Nie stosować u dzieci <10 lat.
Homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna u dorosłych, w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu frakcji LDL, jako leczenie dodatkowe do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. aferezy cholesterolu LDL) lub gdy inne metody terapeutyczne nie są dostępne. 10–80 mg/d.
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko wystąpienia pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka. Dorośli. 10 mg/d; niekiedy do uzyskania pożądanych stężeń frakcji LDL cholesterolu konieczne może być podawanie większych dawek.

Kiedy stosować Apo-Atorva - tabletki powlekane?

Hipercholesterolemia
Produkt leczniczy Apo-Atorva jest stosowany jako uzupełnienie leczenia dietetycznego w celu obniżenia podwyższonego stężenia całkowitego cholesterolu, cholesterolu LDL, apolipoproteiny B i triglicerydów u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 10 lat lub starszych z hipercholesterolemią pierwotną, w tym heterozygotyczną hipercholesterolemią rodzinną, lub z hiperlipidemią złożoną (mieszaną) (odpowiadającą hiperlipidemii typu IIa i IIb wg klasyfikacji Fredrickson'a) w przypadku niewystarczającej odpowiedzi na stosowanie diety i innych niefarmakologicznych metod leczenia.

Produkt leczniczy Apo-Atorva jest również stosowany w celu obniżenia stężenia cholesterolu całkowitego i cholesterolu-LDL u dorosłych z homozygotyczną postacią rodzinnej hipercholesterolemii jako terapia dodana do innych sposobów terapii hipolipemizującej (np. afereza cholesterolu-LDL) lub wtedy, gdy takie leczenie jest niedostępne.

Zapobieganie chorobom sercowo-naczyniowym
Zapobieganie zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów, u których ryzyko pierwszego zdarzenia sercowo-naczyniowego oceniane jest jako duże, wraz z działaniami mającymi na celu redukcję innych czynników ryzyka (patrz punkt 5.1).

Kiedy nie stosować preparatu Apo-Atorva - tabletki powlekane?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, czynna choroba wątroby lub utrzymująca się zwiększona aktywność aminotransferaz w surowicy krwi niewyjaśnionego pochodzenia, ponad 3-krotnie przekraczająca górną granicę normy, równoległe podawanie leków stosowanych w leczeniu WZW typu C zawierających glekaprewir z pibrentaswirem, ciąża, okres karmienia piersią. Nie podawać kobietom w wieku rozrodczym niestosującym skutecznych metod antykoncepcji.

Dawkowanie preparatu Apo-Atorva - tabletki powlekane


Podawać p.o., 1 ×/d, o dowolnej porze, niezależnie od posiłków. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent powinien stosować standardową dietę ubogocholesterolową, którą należy kontynuować również podczas leczenia. Dawki należy dostosowywać indywidualnie, zależnie od stężenia frakcji LDL cholesterolu oraz celu i odpowiedzi na leczenie. Modyfikacji dawek należy dokonywać co 4 tyg. lub rzadziej. Dawka maks. 80 mg/d. W skojarzeniu z lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu WZW typu C, zawierającymi elbaswir z grazoprewirem lub z letermowirem stosowanym w profilaktyce zakażeń wirusem cytomegalii, dawka maks. 20 mg/d. Nie zaleca się stosowania u pacjentów przyjmujących letermowir w skojarzeniu z cyklosporyną. Stosować ostrożnie w przypadku zaburzeń czynności wątroby. Nie ma konieczności modyfikowania dawki u osób po 70. rż. lub z zaburzeniami czynności nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające atorwastatyna

Atoris (tabletki powlekane) Atorvagen (tabletki powlekane) Atorvastatin Aurovitas (tabletki powlekane) Atorvastatin Bluefish AB (tabletki powlekane) Atorvastatin Genoptim (tabletki powlekane) Atorvastatin Medreg (tabletki powlekane) Atorvasterol (tabletki powlekane) Atorvox (tabletki powlekane) Atractin (tabletki powlekane) Atrox (tabletki powlekane) Atrox 10 (tabletki powlekane) Atrox 20 (tabletki powlekane) Atrox 40 (tabletki powlekane) Lambrinex (tabletki powlekane) Sortis 10 (tabletki powlekane) Sortis 20 (tabletki powlekane) Sortis 40 (tabletki powlekane) Sortis 80 (tabletki powlekane) Storvas CRT (tabletki powlekane) Torvacard 10 (tabletki powlekane) Torvacard 20 (tabletki powlekane) Torvacard 40 (tabletki powlekane) Torvacard 80 (tabletki powlekane) Tulip (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta