×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Rozwój psychospołeczny w młodszym wieku szkolnym

prof. dr hab. med. Marian Krawczyński
I Katedra Pediatrii UM w Poznaniu

Lata realizacji obowiązku szkolnego to okres przejścia z dominującej dotychczas aktywności zabawowej w kierunku intensywnego rozwoju procesów informacyjnych.


Fot. pixabay.com

Rozwój psychospołeczny dziecka w wieku szkolnym jest ściśle uwarunkowany wpływami środowiskowymi. Obuchowska (2000) wyróżnia:

  • rozwój informacyjny,
  • rozwój uczuciowy,
  • rozwój moralny,
  • rozwój motywacji i aktywności,
  • rozwój osobowości (nadrzędny w stosunku do pozostałych).

Jak szkoła kształtuje poznawczy i psychospołeczny rozwój dziecka?

W szkole dziecko nabywa niezbędną umiejętność przyswajania wiedzy. W wieku 7-12 lat rozwój poznawczy dziecka wchodzi w stadium operacji konkretnych. W trakcie realizacji nauki szkolnej, w miarę postępu w rozwoju intelektualnym dziecko zdobywa umiejętność rozumowania abstrakcyjnego (myślenia formalnego). Kształtuje się samodzielność myślenia, zdolność analizy i uogólniania. Następuje przyspieszenie procesów informacyjnych. Dokładniejsza jest percepcja i jej ukierunkowanie. Rozwija się pamięć, początkowo mechaniczna, w klasach starszych – logiczna. Zwiększa się zakres słownictwa i rozumienia struktur gramatycznych języka. O dynamice rozwoju poznawczego dziecka w wieku szkolnym decydują interakcje wewnątrzrodzinne (rozmowy, dyskusje), poziom kultury umysłowej rodziców oraz wychowawców.

W młodszym wieku szkolnym dominują uczucia proste (radość, smutek), wynikające z konkretnej sytuacji dziecka. Stopniowo rozwijają się uczucia wyższe (np. estetyczne). Charakterystyczna, szczególnie dla dziewcząt, jest zmienność uczuciowa, często współistniejąca z tzw. dystonią neurowegetatywną. Narasta pobudzenie emocjonalne, utrudniające skupienie uwagi. Pojawia się lęk, np. przed niepowodzeniem w szkole. Stopniowo następuje umiejętność opanowywania emocji. Rozwijają się uczucia społeczne, znajdujące wyraz w grupowych kontaktach przyjacielskich. Wzrasta aktywność społeczna, współzawodnictwo i chęć wyróżniania się w grupie rówieśniczej. Dziewczęta łatwiej nawiązują przyjaźnie.

Oceny moralne u dzieci w młodszym wieku szkolnym narzucane są przez dorosłych. Dla dziecka miernikiem stopnia przewinienia jest wielkość szkody. Jest to okres tzw. realizmu moralnego.

Motywy aktywności mają wymiar sytuacyjny. Rzadko są planowe i długofalowe. Zainteresowania z reguły skupiają się na przyrodzie, telewizji i komputerach. Niezmiernie ważne w tym wieku jest umiejętne ukierunkowanie wyborów.

Samoocena dzieci w młodszym wieku szkolnym jest mało realistyczna, najczęściej zawyżona. Korekcja następuje stopniowo. Poczucie tożsamości kształtuje się na podstawie wywiązywania się z roli ucznia. Różnicują się zainteresowania chłopców i dziewcząt. Silnie wyrażane jest poczucie sprawiedliwości.

03.10.2016
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta