×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Odmowa przyjęcia deklaracji wyboru lekarza w placówce POZ

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego Tresna; www.tamarazimna.pl

Zmieniłam miejsce zamieszkania. Od 2 tygodni chodzę od jednej placówki POZ do kolejnej i wszędzie spotykam się z odmową przyjęcia deklaracji wyboru lekarza. Potencjalni świadczeniodawcy tłumaczą odmowę przekroczeniem limitu 2500 pacjentów lub odległością poradni od mojego miejsca zamieszkania (około 2 km, nawet ta najbliżej położona odmawia – podobno przekroczony limit). Nie wiem, nie sprawdzę. Bardzo proszę o pomoc, co zrobić w takiej sytuacji? Jesteśmy starszym małżeństwem i chcemy mieć w razie potrzeby gwarancję ewentualnej podstawowej pomocy lekarskiej.


Fot. pixabay.com

Aktualne zalecane normy ilościowe pacjentów objętych opieką w POZ wynoszą: 2500 osób na jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i jedną pielęgniarkę POZ, a dla położnych POZ – 6600 osób.1

Z dniem 1 września 2019 roku pojawiło się nowe rozwiązanie związane z zapewnieniem dostępności świadczeń POZ na terenach o małej gęstości zaludnienia. W przypadku braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania albo wystąpienia zagrożenia ograniczenia dostępności do świadczeń na obszarach wiejskich pozostających poza granicami administracyjnymi miast, obejmujących obszary gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, na których gęstość zaludnienia nie przekracza 50 mieszkańców/km2, świadczenia na takich obszarach mogą być udzielane przez lekarza dodatkowo zatrudnionego, nieposiadającego specjalizacji, który po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego po 1 stycznia 2019 roku, w okresie 12 miesięcy nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, w miejscach udzielania świadczeń utworzonych po wejściu w życie zarządzenia lub już istniejących.2

Warto wiedzieć, że brak przyjęcia deklaracji wyboru w wybranej przychodni POZ nie pozbawia pacjenta całkowicie opieki w zakresie POZ. Do czasu zmiany deklaracji wyboru poprzednia deklaracja wyboru zachowuje swoją ważność, tzn. nie traci automatycznie ważności z powodu zmiany miejsca zamieszkania pacjenta. Od 5 listopada 2019 roku w POZ powstała możliwość uzyskania porady lekarskiej udzielanej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (np. telefonicznie).3

Każda poradnia POZ w godzinach swojej pracy powinna przyjmować w stanach nagłych zachorowań pacjentów spoza własnej listy zadeklarowanych pacjentów, zamieszkałych na terenie innego oddziału wojewódzkiego NFZ, a także pacjentów zamieszkałych na terenie tego samego województwa, ale poza gminą, w której znajduje się dany POZ, i poza gminami z nią sąsiadującymi. Po godzinach pracy poradni i w święta pacjent – w razie nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia – może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NPL), niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki POZ złożył swoją deklarację. Na świadczenia NPL zawiera się odrębną umowę z NFZ. Dyżurujący lekarz NPL udziela pomocy także w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych).

Wybór przychodni POZ przez pacjenta formalnie nie jest ograniczony jego miejscem zamieszkania. Jedynym formalnym przeciwwskazaniem jest brak realizacji umowy z NFZ w zakresie POZ. Jednak z uwagi na praktyczną potrzebę realizacji wizyt domowych należy dokonać weryfikacji normy ilościowej pacjentów objętych opieką w POZ u najbliższego świadczeniodawcy, udzielającego świadczeń w zakresie POZ. Wykaz świadczeniodawców realizujących umowy z NFZ w zakresie POZ i NPL można znaleźć w wyszukiwarce „Informator o zawartych umowach”.

Weryfikacji informacji o przekroczeniu limitu pacjentów można dokonać w NFZ (Telefoniczna Informacja Pacjenta tel.: 800 190 590), można też zgłosić wniosek o interwencję w sprawie nieuzasadnionej odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lub odmowy udzielenia świadczeń, np. w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – jeśli taka miała miejsce.

Piśmiennictwo:

1. §13 ust. 1 Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
2. § 14 ust. 11 Zarządzenia Nr 120/2018/DSOZ.
3. Cz. I pkt 1 ppkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 736 z późn. zm.).

10.12.2019
Zobacz także
  • Zwolnienia, zaświadczenia i orzeczenia w POZ
  • Jak funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna?
  • Komu przysługuje bezpłatna opieka medyczna?
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta