×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Limfocyty i granulocyty - interpretacja wyników

Pytanie nadesłane do redakcji

Ostatnio wykonywałam badania krwi i niepokoją mnie dwa parametry: LYM%: 69,1% GRA%: 25,1%. O czym to może świadczyć?

Odpowiedziała

dr n. med. Agnieszka Padjas
specjalista chorób wewnętrznych
Klinika Alergii i Immunologii Collegium Medicum UJ

Rozumiem, że wykonała Pani morfologię krwi. W której stwierdzono 69,1% limfocytów i 25,1% granulocytów.

Badanie morfologiczne krwi obejmuje oznaczenie liczby elementów morfotycznych krwi oraz ocenę pewnych cech ich budowy. Do wspomnianych elementów morfotycznych należą: erytrocyty, płytki krwi i leukocyty.

Leukocyty (inaczej białe krwinki) to niejednorodna populacja komórek. W krwi obwodowej stwierdza się 5 subpopulacji (podrodzin czy rodzajów) leukocytów: granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), granulocyty kwasochłonne (eozynofile), granulocyty zasadochłonne (bazofile), limfocyty i monocyty. Nie pisze Pani o liczbie erytrocytów i płytek krwi, więc zakładam, że jest prawidłowa. Odsetek granulocytów i limfocytów należy zawsze rozpatrywać razem z całkowitą liczba leukocytów. Niestety nie podaje Pani ani całkowitej liczby leukocytów ani o który rodzaj granulocytów chodzi, jednak sądząc po odsetku pewnie są to granulocyty obojętnochłonne.

Przyczyny zmniejszonej liczby granulocytów obojętnochłonnych <1500/µl (musi Pani oprócz wartości odsetkowej sprawdzić także liczbę bezwzględną, u osoby dorosłej odsetek powinien się mieścić w przedziale 45-65% wszystkich leukocytów) to: zakażenia wirusowe, niedokrwistość aplastyczna, stan po chemio- i/lub radioterapii, niektóre choroby autoimmunologiczne, konsekwencja stosowania innych niż chemioterapeutyki leków (np. tiamazolu, leku stosowanego w nadczynności tarczycy). Przyczyna zbyt dużej liczby leukocytów, tj. >5000/µl (u osoby dorosłej odsetek powinien się mieścić w przedziale 15-45%) to: ostre infekcje wirusowe (np. ospa, różyczka), przewlekłe infekcje wirusowe (np. wirusowe zapalenie wątroby typu C), białaczki limfatyczne, szpiczak mnogi. Na podstawie tych skromnych informacji, ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie co może być przyczyną tych zaburzeń, może to być infekcja wirusowa ostra lub przewlekła, mogą to być choroby rozrostowe szpiku, jak białaczka szpikowa, wreszcie może być to błąd w wydruku, np. zamiana odsetka limfocytów i granulocytów, wynik LYM - 29% i GRA OBOJĘTNOCHŁONNE - 69% byłby prawidłowym wynikiem.

Reasumując, sugeruję powtórzyć badanie i w razie ponownego stwierdzenia nieprawidłowości udać się do lekarza rodzinnego.

14.11.2013

Publikacje, którym ufa Twój lekarz

Medycyna Praktyczna jest wiodącym krajowym wydawcą literatury fachowej. 98% lekarzy podejmuje decyzje diagnostyczne lub terapeutyczne z wykorzystaniem naszych publikacji.