×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Rząd przyjął projekt o płacach minimalnych

MSol
Kurier MP

We wtorek rząd zaakceptował projekt nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych, przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski na posiedzeniu rządu 24 lipca 2018 r. Fot. Krystian Maj / KPRM

Z naszych informacji wynika, że decyzja rządu ma bezpośredni związek z zaplanowanym na czwartek spotkaniem Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia, na którym strona społeczna – w tym największe centrale związków zawodowych – zamierzają zażądać wyjaśnień od ministra zdrowia w sprawie podpisanego w lipcu porozumienia płacowego z organizacjami pielęgniarek i położnych. Minister zdrowia zgodził się na podniesienie uposażeń tej grupy zawodowej o 1,1 tys. zł od września 2018 roku, a od lipca 2019 roku – o 1,2 tys. zł. Stało się to, zdaniem organizacji pracodawców i innych związków zawodowych, z naruszeniem zasad dialogu społecznego.

Dlatego, choć kilka zapisów w projekcie ustawy nie zostało uzgodnionych z Ministerstwem Finansów, a obiektywnie prace w rządzie mogłyby jeszcze trwać – Sejm właśnie zaczął przerwę wakacyjną, która zakończy się 11 września – minister zdrowia chciał mieć argument przemawiający za tym, że rząd dostrzega wszystkich pracowników sektora, nie tylko tych, którzy protestują.

Jakie są główne punkty nowelizacji?

Wprowadza ona gwarantowaną najniższą płacę zasadniczą dla niemedycznych pracowników działalności podstawowej (np. dyspozytorów medycznych, opiekunów medycznych, sanitariuszy  szpitalnych, sekretarek medycznych). – Dzięki temu zniwelowano różnice w sytuacji prawnej tej grupy pracowników i pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych – czytamy w komunikacie po posiedzeniu rządu. Definicja pracownika niemedycznego jest jednak mało precyzyjna (ustawa nie będzie dotyczyć wszystkich, a jedynie pracowników wykonujących działalność podstawową, czyli związaną z procesem leczenia).

Rząd zaproponował przypisanie wskazanym pracownikom działalności podstawowej współczynnika pracy w wysokości 0,53. – Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla tej grupy zawodowej od końca 2021 r. nie będzie mogło być niższe niż 2664 zł brutto, przy czym tryb dochodzenia do tego poziomu wynagrodzenia zasadniczego będzie jednakowy jak dla pozostałych pracowników objętych zakresem ustawy. Ponieważ są to wynagrodzenia zasadnicze – i dopiero od nich będą liczone dodatki do pensji – rozwiązanie to jest korzystniejsze niż powszechne przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – czytamy w komunikacie. Komunikat podaje kwotę brutto w 2021 roku, w tej chwili wskaźnik 0,53 nie gwarantuje osiągnięcia nawet powszechnie obowiązującej płacy minimalnej.

Nowelizacja przewiduje również, że w przypadku braku porozumienia podmiotu leczniczego z przedstawicielami pracowników, do 15 czerwca każdego roku kierownik podmiotu leczniczego lub podmiot tworzący (w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych lub jednostek wojskowych), będzie wydawał zarządzenie w sprawie sposobu podwyższenia wynagrodzenia.

Przewidziano także przeniesienie pielęgniarek i położnych zatrudnionych na stanowiskach wymagających wykształcenia magisterskiego, ale nie mających specjalizacji, do wyższej grupy zawodowej (obecnie są tam tylko pielęgniarki i położne ze specjalizacją). W tym przypadku oznacza to podwyższenie ich współczynnika pracy z 0,64 na 0,73. – Dzięki przyjętemu rozwiązaniu, pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowisku pracy, na którym wymagane jest posiadanie specjalizacji, niezależnie od poziomu wykształcenia i ukończonego kierunku studiów, będą miały jednakowy współczynnik pracy, jak pielęgniarki i położne bez specjalizacji, które są zatrudnione na stanowiskach wymagających tytułu magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo (współczynnik pracy w wysokości 0,73) – głosi komunikat rządu. Partnerzy społeczni będą zapewne dopytywać ministra o wyliczenia, jak podpisane z pielęgniarkami porozumienie wpłynie na osiągnięcie przez tę grupę zawodową ustalonych w ustawie (i jej nowelizacji) wskaźników.

Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale wynagrodzenia pracowników działalności podstawowej oraz pielęgniarek i położnych, zatrudnionych na stanowiskach, na których wymagane jest wykształcenie magisterskie wzrosną już od 1 lipca 2018 roku (otrzymają oni wyrównanie).

25.07.2018
Zobacz także

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.