×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy

Lek. med. Hanna Dziedzic,

Co to jest elektrokardiograficzny test wysiłkowy?

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy jest to badanie, które pozwala ocenić pracę serca w czasie wysiłku. U osób z chorobą wieńcową w czasie testu mogą wystąpić objawy niedokrwienia mięśnia sercowego – ból w klatce piersiowej oraz zmiany w zapisie EKG zwykle pod postacią obniżenia odcinka ST i odwrócenia załamka T.

Podczas testu wysiłkowego pacjent chodzi po bieżni ruchomej lub jedzie na rowerze stacjonarnym (tzw. ergometrze rowerowym).

Wielkość wysiłku określa się przy pomocy jednostek mocy Wat, w przypadku ergometru rowerowego lub bieżni ruchomej – jednostek metabolicznych (metabolic equivalent – MET; 1 MET to spoczynkowe zużycie tlenu wynoszące 3,5 ml/kg masy ciała/min).

Kiedy należy wykonać test wysiłkowy?

Elektrokardiograficzny test wysiłkowy należy wykonać:

 • w ramach wstępnej oceny kardiologicznej u pacjenta, który jest w stanie wykonać wysiłek fizyczny
 • u pacjenta z rozpoznaną uprzednio chorobą wieńcową, u którego doszło do nasilenia lub nawrotu dolegliwości bólowych w klatce piersiowej
 • w ramach badań kontrolnych u pacjenta z prawidłowo leczoną dławicą piersiową.

Jakie są przeciwwskazania do testu wysiłkowego?

Bezwzględne

 • świeży zawał serca (2 pierwsze dni)
 • niestabilna choroba wieńcowa
 • objawowe zaburzenia rytmu serca
 • objawowe zwężenie zastawki aortalnej
 • świeża zatorowość płucna lub zawał płuca
 • ostre zapalenie osierdzia lub mięśnia sercowego
 • ostre rozwarstwienie aorty

Względne

 • zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej
 • umiarkowane zwężenie zastawki aortalnej
 • kardiomiopatia przerostowa
 • nadciśnienie tętnicze (>200/100 mm Hg)
 • zaburzenia rytmu serca
 • blok przedsionkowo-komorowy wysokiego stopnia
 • niezdolność fizyczna do wykonania testu
 • zaburzenia elektrolitowe

Jak się należy przygotować do testu wysiłkowego?

Należy

Odstawić leki (np. ß-blokery), których działanie zakłóca interpretację zapisu EKG. U osób z rozpoznaną uprzednio chorobą wieńcową test należy wykonać bez odstawiania leków.

Przed rozpoczęciem testu lekarz bada pacjenta (wywiad, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego) w celu wykrycia ewentualnych przeciwwskazań do przeprowadzenia próby.

Nie należy

 • spożywać posiłku na 3 godziny przed testem
 • palić tytoniu na 3 godziny przed testem
 • wykonywać większych wysiłków na 12 godzin przed testem.

Ryc. 1. Elektrokardiograficzny test wysiłkowy
Podczas badania pacjent chodzi po bieżni ruchomej lub jedzie na rowerze stacjonarnym (tzw. ergometrze rowerowym)

Jak się wykonuje test wysiłkowy?

Podczas badania, w celu uzyskania zapisu EKG, umieszcza się na ciele pacjenta elektrody. EKG jest stale monitorowane oraz okresowo (co minutę) rejestrowane w postaci zapisu na papierze milimetrowym.

Ponadto, w odstępach 3-minutowych wykonuje się pomiar ciśnienia tętniczego. Parametry EKG i ciśnienia rejestruje się również po zakończeniu wysiłku, w fazie odpoczynku w 1, 3, 6, i 9 minucie.

Wysiłek na bieżni ruchomej wykonuje się wg różnych protokołów obciążenia. Najczęściej wykorzystywanym jest tzw. protokół Bruce’a, w którym co 3 minuty (kolejne etapy protokołu) wzrasta prędkość bieżni oraz jej nachylenie, a tym samym 3-minutowe obciążenie jest coraz większe (MET).

Kiedy należy przerwać test wysiłkowy?

Wskazania bezwzględne

 • pojawienie się bólu w klatce piersiowej wraz z towarzyszącymi mu zmianami w EKG
 • pojawienie się niepokojących objawów ograniczających możliwość kontynuowania wysiłku, takich jak: zawroty głowy, stan przedomdleniowy, zasinienie lub bladość skóry
 • pojawienie się zmian w EKG:
  obniżenia odcinka ST o >4 mm (wskazanie bezwzględne), obniżenie odcinka ST o >2 mm (wskazanie względne)
  uniesienia odcinka ST o >1mm
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia, takie jak: migotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy, blok przedsionkowo-komorowy III stopnia, utrzymywanie się spadku skurczowego ciśnienia tętniczego o >10 mmHg wraz z towarzyszącymi objawami niedokrwienia mięśnia sercowego
 • osiągnięcie maksimum tętna właściwego dla pacjenta (wyliczane ze wzoru: 220 minus wiek) przy dobrej tolerancji wysiłku
 • trudności w monitorowaniu ciśnienia tętniczego lub w rejestracji EKG
 • życzenie pacjenta.

Wskazania względne

 • pojawienie się niecharakterystycznego bólu w klatce piersiowej
 • przejściowy spadek skurczowego ciśnienia tętniczego o >10 mm Hg bez towarzyszących objawów niedokrwienia mięśnia sercowego lub wzrost skurczowego ciśnienia tętniczego >250 mm Hg lub rozkurczowego >115 mm Hg
 • pojawienie się zmian w EKG:
  obniżenia odcinka ST o >2 mm (wskazanie względne)
 • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia (przedwczesne pobudzenia pochodzenia komorowego, częstoskurcz nadkomorowy, bradyarytmia) [konieczne odwołanie do rozdz. z zaburzeń rytmu lub wyjaśnienie], ogólne zmęczenie pacjenta
 • pojawienie się objawów ograniczających możliwość kontynuowania wysiłku, takich jak: duszność, ból lub skurcze mięśni kończyn dolnych.

Co oznacza dodatni, a co ujemny wynik testu wysiłkowego?

Dodatni wynik elektrokardiograficznego testu wysiłkowego oznacza, iż pojawiające się podczas wysiłku objawy (ból w klatce piersiowej, zmiany w zapisie EKG) sugerują występowanie choroby niedokrwiennej serca i zasadne jest wykonanie innych badań (np. koronarografii) w celu ustalenia dalszego postępowania i leczenia.

Ujemny wynik elektrokardiograficznego testu wysiłkowego (brak niepokojących objawów, prawidłowy zapis EKG) z kolei oznacza, że obecność choroby wieńcowej jest mało prawdopodobna.

28.06.2013
Zobacz także
 • Kardiowersja elektryczna
 • Elektrokardiografia (EKG)
Wybrane treści dla Ciebie:
 • Diagnostyka zawału serca
 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
 • Elektrokardiografia (EKG)
 • Koronarografia
 • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
 • Zawał serca
 • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
 • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
 • Scyntygrafia serca
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta