Telemedycyna dla pacjentów pocovidowych

Kurier MP

Tysiąc opasek telemedycznych trafi do pacjentów, którzy przebyli zakażenie SARS-CoV-2, ale nadal wymagają opieki lekarskiej. Jeśli pilotażowy projekt Ministerstwa Zdrowia przyniesie oczekiwane rezultaty, być może telemonitoring parametrów życiowych pacjentów na stałe wejdzie do portfolio gabinetów POZ.

Fot. pixabay.com

Resort zdrowia skierował do publikacji projekt rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego dotyczącego wykorzystania opasek telemedycznych monitorujących w sposób zdalny zdrowia pacjentów, którzy chorowali na COVID-19 i nadal wymagają opieki i dalszej diagnostyki.

Na początku do stałego monitorowania zakwalifikowanych zostanie tysiąc osób. Pilotaż będzie realizowany w placówkach POZ na terenie całego kraju. Do każdego ośrodka, który zostanie zakwalifikowany do programu trafi od 20 do 30 opasek. O włączeniu do pilotażu będzie decydować m.in. data zgłoszenia oraz liczba deklarowanych pacjentów do zdalnego monitoringu.

Do programu włączony może zostać pacjent, który:
1. był hospitalizowany z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub u którego w wyniku przeprowadzonej diagnostyki obrazowej stwierdzono zmiany w obrazie radiologicznym świadczące o zakażeniu wirusowym;
2. został poinformowany przez świadczeniodawcę o zakresie i zasadach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przewidzianych w programie pilotażowym i wyraził zgodę na udział w tym programie.

– Program pilotażowy będzie realizowany w trzech etapach, na które składać się będą: etap organizacji (w trakcie którego minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „ministrem?, min. dokona zakupu opasek telemedycznych, przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania, wdroży funkcjonalność platformy DOM umożliwiającą realizację programu pilotażowego), etap realizacji (w trakcie którego wybrani realizatorzy programu pilotażowego będą wykonywać świadczenia opieki zdrowotnej z wykorzystaniem opasek telemedycznych, monitorować realizację programu pilotażowego oraz gromadzić dane służące do wyliczenia wskaźników, o których mowa w § 11) oraz etap ewaluacji programu pilotażowego (który obejmie ocenę działań objętych programem pilotażowym) – czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

Jakość świadczeń zostanie oceniona w oparciu o ankiety, które pacjenci będą mogli wypełnić na platformie DOM, która będzie równocześnie służyć gromadzeniu i przetwarzaniu zebranych w trakcie telemonitoringu danych dotyczących ich zdrowia.

Oceny dokonają również świadczeniodawcy POZ biorący udział w projekcie.

– Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Wprowadzenie takiego terminu wejścia w życie rozporządzenia jest istotne ze względu na konieczność jak najszybszego zabezpieczenia sprawnej realizacji zaspokajania potrzeb zdrowotnych społeczeństwa związanych z trwającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanym zakażeniami SARS-CoV-2 – wyjaśnia MZ. – Jak najszybsze rozpoczęcie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej objętych programem pilotażowym umożliwi dokonanie niezwłocznej oceny jakości wykorzystania opasek telemedycznych w leczeniu pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2, co w ocenie projektodawcy pozwoli na podjęcie dalszych działań, usprawniających opiekę nad tą grupą pacjentów.

Koszt przedsięwzięcia to 3,3 mln zł, z czego koszt zakupu opasek to 1,5 mln zł. 1,3 mln zł trafi dodatkowo do świadczeniodawców, którzy wezmą udział w projekcie, zaś pół miliona zł resort przeznaczy na wprowadzenie nowych funkcjonalności na platformie DOM.

19.07.2021

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.