×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Zarażenia pasożytnicze

 • Anizakioza

  Anizakioza

  Anizakioza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną zarażeniem nicieniami głównie z rodzaju Anisakis występującymi w morzach i oceanach półkuli północnej. Człowiek może się stać przygodnym żywicielem nicieni Anisakis po spożyciu zarażonych ryb surowych, w lekkiej zalewie lub solonych.

 • Babeszjoza

  Babeszjoza

  Babeszjoza ma często przebieg bezobjawowy. Okres inkubacji choroby w postaciach jawnych klinicznie wynosi 1–4 tygodnie od ugryzienia przez kleszcza do pojawienia się pierwszych objawów.

 • Balantydioza

  Balantydioza

  U większości osób balantydioza przebiega bezobjawowo, natomiast niekiedy zakażenie objawia się przewlekłą biegunką o zmiennym nasileniu, a bardzo rzadko pojawia się intensywna biegunka przypominająca czerwonkę. Do sporadycznie obserwowanych objawów balantydiozy zalicza się również: nudności, wymioty, ból brzucha, niechęć do jedzenia czy też utratę masy ciała.

 • Bąblowica

  Bąblowica

  Bąblowica to choroba spowodowana zarażeniem tasiemcem bąblowcowym. Występuje na całym świecie, także w Polsce. Większość przypadków bąblowicy przebiega bezobjawowo. Jeśli bąblowica powoduje objawy, najczęściej należą do nich bóle brzucha, uczucie wzdęcia, rozpierania w nadbrzuszu, czasem nudności

 • Blastocystoza

  Blastocystoza

  Blastocytoza jest chorobą spowodowaną pierwotniakiem Balstocystis hominis. To „choroba brudnych rąk” – do zarażenia dochodzi w wyniku niezachowywania odpowiedniej higieny (drogą fekalno-oralną, przez żywność i wodę zanieczyszczoną ludzkimi odchodami). Najczęstszym objawem jest biegunka i ból brzucha, ale przebieg może być też bezobjawowy

 • Choroby pasożytnicze skóry (świerzb i wszawica)

  Choroby pasożytnicze skóry (świerzb i wszawica)

  Choroby pasożytnicze skóry to grupa chorób wywołanych przez pasożyty zewnętrzne człowieka. Zaliczamy do nich wszawicę i świerzb.

 • Cyklosporoza

  Cyklosporoza

  Cyklosporoza jest rozpowszechniona na całym świecie. Występuje częściej w krajach tropikalnych, gdzie zakażone jest nawet 18% ludności. Częstość zachorowań wzrasta w ciepłych miesiącach deszczowych.

 • Cystoizosporoza

  Cystoizosporoza

  Cystoizosporoza (dawniej nazywana izosporozą) jest biegunkową chorobą wywołaną przez pierwotniaka Cystoisospora belli. Do zarażenia człowieka dochodzi drogą fekalno-oralną lub pokarmową przez zanieczyszczony pokarm lub wodę.

 • Dientameboza

  Dientameboza

  Dientamoeba fragilis to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Miejscem docelowej lokalizacji jest jelito grube. Pierwotniaki nie przenoszą się poza przewód pokarmowy do innych narządów.

 • Dirofilarioza

  Dirofilarioza

  Dirofilarioza występuje na całym świecie. Temperatura poniżej 14°C hamuje rozwój pasożyta, dlatego też większość infekcji stwierdza się w cieplejszych strefach klimatycznych. W Europie choroba występuje endemicznie wokół basenu Morza Śródziemnego, a najwięcej zakażeń notuje się we Włoszech, Francji, Grecji i Hiszpanii.

 • Drakunkuloza

  Drakunkuloza

  Okres inkubacji choroby wynosi około 1 roku od chwili zarażenia. W momencie kontaktu samicy nicienia ze skórą pojawiają się piekące i swędzące stwardnienia skórne, pęcherze, a następnie owrzodzenia powikłane zmianami ropnymi. W dnie zmiany skórnej można dostrzec tylny koniec nicienia.

 • Egzotyczne robaczyce tkankowe

  Egzotyczne robaczyce tkankowe

  Choroba jest wywoływana przez wędrujące larwy tęgoryjców nieswoistych dla człowieka, zwykle Ancylostoma braziliense, występującego u kotów i psów. Charakteryzuje się on obecnością typowych zmian skórnych tzw. creeping eruption, na skutek tworzenia się krętych kanalików w skórze z wyraźnym odczynem zapalnym (zespół larwy skórnej).

 • Fascioloza

  Fascioloza

  Fascioloza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną przez przywrę – motylicę wątrobową. Do zakażenia dochodzi zwykle poprzez spożywanie surowych roślin wodnych zanieczyszczonych niedojrzałymi larwami pasożyta. Larwy te po dostaniu się do światła przewodu pokarmowego przenikają przez ścianę jelita do jamy brzusznej, a następnie do wątroby i dróg żółciowych, gdzie przekształcają się w postać dorosłą i produkują jaja.

 • Filariozy

  Filariozy

  Filariozy są grupą chorób ludzi i zwierząt wywoływanych przez robaki nazywane filariami. Filarioza należy do tak zwanych „chorób tropikalnych lekceważonych/zaniedbanych”, nad którymi nie prowadzi się badań dotyczących nowych, bezpiecznych sposobów leczenia ze względu na brak opłacalności inwestycji.

 • Hymenolepioza

  Hymenolepioza

  Hymenolepioza spowodowana tasiemcem karłowatym jest najczęstszą tasiemczycą u człowieka. Zarażenia są powszechne w krajach rozwijających się i w populacjach bytujących w złych warunkach sanitarno-higienicznych, częściej w klimacie ciepłym.

 • Kryptosporydioza

  Kryptosporydioza

  Kryptosporydioza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez pierwotniaki z rodzaju Cryptosporidium, przy czym u człowieka za większość inwazji odpowiedzialne są Cryptosporidium hominisCryptosporidium parvum. Wywołują one samoograniczające się choroby biegunkowe.

 • Leiszmanioza

  Leiszmanioza

  Leiszmanioza jest chorobą szeroko rozpowszechnioną w krajach strefy tropikalnej i subtropikalnej, z wyjątkiem Australii i Oceanii. Na świecie zarażonych pierwotniakami z rodzaju Leishmania jest ponad 12 milionów ludzi.

 • Mikrosporydioza

  Mikrosporydioza

  Mikrosporydiozę uznaje się za chorobę odzwierzęcą. U osób z prawidłową odpornością objawy mikrosporydiozy są zazwyczaj łagodne, a przebieg choroby jest samoograniczający.

 • Owsiki - objawy, leki na owsicę

  Owsiki - objawy, leki na owsicę

  Owsica to choroba spowodowana przez pasożyta – owsika ludzkiego. Owsiki występują głównie u dzieci, a zarażenie zwykle nie powoduje objawów, choć u dziecka może wystąpić świąd okolicy odbytu (głównie w nocy) czy niepokój i płaczliwość. W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze podawane doustnie.

 • Pełzakowica

  Pełzakowica

  Pełzakowica zwykle dotyczy osób żyjących lub przebywających czasowo w rejonach tropikalnych, na obszarach o niskich standardach sanitarnych. Rozpoznanie choroby może sprawiać problemy, ponieważ niektóre pełzaki pod mikroskopem wyglądają identycznie jak pełzak czerwonki.

 • Przywrzyce

  Przywrzyce

  Przywry powodujące przywrzyce są pasożytami o bardzo zróżnicowanej budowie i właściwościach biologicznych. Do zakażenia ludzi dochodzi we wszystkich strefach klimatycznych, co wpływa na znaczną chorobowość oraz śmiertelność. Z klinicznego punktu widzenia dzielimy je na: przywry krwi, dróg żółciowych, jelit i płuc.

 • Przywrzyce jelitowe

  Przywrzyce jelitowe

  Aby uniknąć zachorowania na przywrzyce jelitowe, należy unikać spożywania surowych roślin wodnych oraz wody o niepewnym pochodzeniu, a także surowych lub poddanych niewystarczającej obróbce cieplnej ryb słodkowodnych lub żyjących w słonawej wodzie w rejonach endemicznego występowania przywrzyc jelitowych.

 • Przywrzyce płucne

  Przywrzyce płucne

  Do rozwoju przywrzycy płucnej (paragonimozy) dochodzi w wyniku spożycia metacerkarii przywry z surowym, marynowanym lub półsurowym mięsem krabów lub langust.

 • Przywrzyce wątrobowe

  Przywrzyce wątrobowe

  Przywry powodują przewlekłe choroby pasożytnicze wątroby i dróg żółciowych. Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica) dostaje się do organizmu człowieka przy spożyciu zanieczyszczonych roślin wodnych lub skażonej wody. Źródłem przywry orientalnej (Clonorchis sinensis) są niedogotowane ryby słodkowodne z rodziny karpiowatych (karp, płoć, ukleja, leszcz, lin). W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze.

 • Rzęsistkowica

  Rzęsistkowica

  Rzęsistkowica jest najczęściej występującą chorobą przenoszoną drogą płciową. Jest częściej diagnozowana u kobiet, niż u mężczyzn. W Polsce szacuje się, że rzęsistkiem pochwowym jest zarażonych 30-70% kobiet i 10-20% mężczyzn w zależności od populacji, warunków bytowych, sanitarno-higienicznych i socjoekonomicznych.

 • Sarkocystoza

  Sarkocystoza

  Sarkocystoza to choroba wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Sarcocystis, które są głównie patogenami zwierząt, jednak sporadycznie, w wyniku spożycia cyst pasożyta zawartych w mięsie wołowym lub wieprzowym poddanym niewystarczającej obróbce cieplnej, dochodzi do zarażenia człowieka.

 • Schistosomoza

  Schistosomoza

  Po malarii i robaczycach jelitowych, schistosomoza jest trzecią w kolejności chorobą pasożytniczą siejącą spustoszenie na świecie i pozostającą jedną z głównych przyczyn zgonów w krajach rozwijających się Afryki, Ameryki Południowej, Karaibów, Bliskiego Wschodu i Azji. Choruje na nią ponad 207 milionów ludzi na świecie, z czego 85% w Afryce.

 • Sparganoza

  Sparganoza

  Sparganoza jest chorobą pasożytniczą spowodowaną zarażeniem tasiemcem z rodzaju Spirometra (Diphyllobothrium) erinaceieuropaei i gatunkami pokrewnymi. Jest dość rzadko rozpoznawana. Za obszary jej endemicznego występowania uważa się kraje Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Amerykę Południową.

 • Strongyloidoza (węgorczyca)

  Strongyloidoza (węgorczyca)

  Węgorczyca (strongyloidoza) to choroba pasożytnicza przewodu pokarmowego, płuc i skóry wywoływana przez nicienia – węgorka jelitowego. Zarażenie węgorkiem jelitowym jest szeroko rozpowszechnione na obszarach strefy międzyzwrotnikowej i subtropikalnej, w krajach o klimacie gorącym i wilgotnym. Zarażenie następuje w wyniku wniknięcia inwazyjnych larw poprzez nieuszkodzoną skórę lub błonę śluzową człowieka na drodze bezpośredniego kontaktu ze skażoną glebą (np. chodzenie boso, siadanie na ziemi). W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze.

 • Świerzb

  Świerzb

  Świerzb jest chorobą wywołaną przez świerzbowca ludzkiego. Powoduje powstanie zmian skórnych, którym towarzyszy uporczywy świąd, nasilający się zwłaszcza w nocy, po rozgrzaniu ciała w łóżku. Źródłem zakażenia jest chory człowiek. Choroba szerzy się przede wszystkim w skupiskach ludzkich (np. w żłobkach, przedszkolach, internatach, domach dziecka, domach opieki społecznej, szpitalach).

 • Tęgoryjczyce

  Tęgoryjczyce

  Tęgoryjczyca to choroba pasożytnicza jelita cienkiego człowieka wywołana przez nicienie przede wszystkim – Ancylostoma duodenaleNecator americanus. Tęgoryjce bytują w glebie i do zarażenia dochodzi po spożyciu pokarmu zanieczyszczonego skażoną ziemią lub przez skórę, np. przy chodzeniu boso. Zarażenie tęgoryjcami występuje najczęściej w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym.

 • Toksokaroza

  Toksokaroza

  Toksokaroza jest chorobą pasożytniczą wywoływaną przez larwy glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati). Człowiek zaraża się poprzez przypadkowe spożycie jaj glisty (które są wydalane z odchodami przez psy i koty), spożywając posiłek brudnymi rękoma po kontakcie z ziemią lub jedząc nieumyte warzywa czy owoce. Bezobjawowe zarażenie Toxocara nie wymaga leczenia

 • Toksoplazmoza

  Toksoplazmoza

  Toksoplazmoza jest chorobą pasożytniczą, wywoływaną przez pierwotniaka Toxoplasma gondii. Objawy toksoplazmozy zależą od drogi zarażenia (toksoplazmoza nabyta, toksoplazmoza wrodzona) i od stanu układu odpornościowego osoby zarażonej. Szczególnie niebezpieczna jest toksoplazmoza w czasie ciąży, ponieważ istnieje ryzyko przeniesienia zarażenia na płód, co może wiązać się bardzo poważnymi konsekwencjami (nawet poronieniem)

 • Trichurioza

  Trichurioza

  Włosogłówka to pasożyt bytujący w przewodzie pokarmowym człowieka i powodujący chorobę zwaną trichurioza. Do zarażenia dochodzi poprzez spożycie warzyw, owoców lub wody zanieczyszczonej glebą skażoną jajami włosogłówki. Choroba często przebiega bezobjawowo albo powoduje objawy ze strony układu pokarmowego (m. in. bóle brzucha, biegunki, nudności, wymioty). W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze.

 • Trypanosomoza afrykańska

  Trypanosomoza afrykańska

  Śpiączka afrykańska to choroba występująca endemicznie wyłącznie w Afryce Subsaharyjskiej na terenie sawanny, na obszarach hodowli bydła oraz w parkach narodowych i rezerwatach przyrody. Zarażenie następuje poprzez skórę i jest przenoszone za pośrednictwem śliny krwiopijnej muchy tse-tse. Aż 97% wszystkich zarażeń rejestruje się w południowym Sudanie, Demokratycznej Republice Konga i Angoli.

 • Trypanosomoza amerykańska (choroba Chagasa)

  Trypanosomoza amerykańska (choroba Chagasa)

  Trypanosomoza amerykańska, inaczej choroba Chagasa, powodowana jest inwazją pierwotniaka Trypanosoma cruzi, który dostaje się do organizmu człowieka i zwierząt za pośrednictwem owadów. Choroba Chagasa należy do grupy tak zwanych chorób pasożytniczych, występuje wyłącznie w obu Amerykach, głównie na obszarach wiejskich Ameryki Łacińskiej.

 • Włośnica

  Włośnica

  Włośnica to choroba spowodowana pasożytem Trichinella. Źródłem zarażenia jest spożycia mięsa chorych zwierząt domowych lub dzikich – w Polsce to najczęściej wieprzowina lub mięso dzika. Objawy włośnicy pojawiają się po kilku dniach lub tygodniach i mają przebieg fazowy. Należą do nich między innymi: biegunka, ból brzucha, ból mięśni, gorączka, objawy alergicznego zapalenia naczyń.

 • Zarażenie tasiemcem psim

  Zarażenie tasiemcem psim

  Do zarażenia tasiemcem psim dochodzi drogą pokarmową – przez zjedzenie pchły, która zawiera postać larwalną tasiemca – cysticerkoid. Opisana droga zarażenia ogranicza występowanie choroby u ludzi. Żywicielami ostatecznymi tasiemca psiego są głównie psy, rzadziej koty i lisy. Człowiek zaraża się sporadycznie, zwykle przez brudne ręce.

 • Zarażenie tasiemcem szczurzym

  Zarażenie tasiemcem szczurzym

  Do zarażenia tasiemcem szczurzym dochodzi drogą pokarmową – przez zjedzenie owada, zwykle żuka, zawierającego postać larwalną tasiemca (cysticerkoid).

 • Zespół larwy wędrującej skórnej

  Zespół larwy wędrującej skórnej

  Zespół larwy wędrującej skórnej jest chorobą spowodowaną przez pasożyty, zwykle Ancylostoma brasiliense, które drążą tunele w skórze. Choroba występuje głównie w krajach o klimacie tropikalnym i subtropikalnym. Do zarażenia dochodzi podczas kontaktu skóry z zanieczyszczoną pasożytami glebą (chodzenie boso, siedzenie na ziemi). W leczeniu stosuje się leki przeciwpasożytnicze.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta