×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Calpol 6 Plus (paracetamol) - zawiesina doustna

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Calpol 6 Plus zawiesina doustna; 50 mg/ml (250 mg/5 ml); 100 ml McNeil 16.56

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2020 r.

Preparat zawiera substancję: paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Co to jest Calpol?

Preparat zawiera paracetamol, lek przeciwbólowy i przeciwgorączkowy.

Co zawiera i jak działa Calpol?

Substancją czynną preparatu jest paracetamol. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Po podaniu doustnym paracetamol dobrze i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; początek działania występuje po około 30 minutach. Paracetamol przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Calpol?

Wskazaniem do stosowania preparatu jest gorączka występująca w przebiegu:
• przeziębienia
• grypy
• chorób wieku dziecięcego
oraz bóle o małym lub umiarkowanym nasileniu, takie jak np.:
• ból głowy
• ból zęba
• bóle mięśniowe, stawowe i kostne
• ból po zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych.
Preparat przeznaczony jest do stosowania u dzieci po 6. roku życia i u dorosłych.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Calpol?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Nie stosować dawek większych niż zalecane. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, nawet jeżeli nie występują żadne działania niepożądane.
Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (u osób z niedoborem tego enzymu paracetamol może spowodować hemolizę krwinek czerwonych).
U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem. W przypadku przewlekłej niewydolności nerek zaleca się wydłużenie odstępu pomiędzy kolejnymi dawkami.
W przypadku chorych poddawanych dializom lekarz może rozważyć zastosowanie dawek uzupełniających, ponieważ dializa może powodować zmniejszenie stężenia paracetamolu we krwi.
W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
U osób wyniszczonych, niedożywionych, odwodnionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.
Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią oraz jeżeli wystąpią nowe objawy, należy skonsultować się z lekarzem.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
• preparat zawiera parahydroksybenzoesan metylu, który może powodować reakcje alergiczne (możliwe reakcje typu późnego);
• preparat zawiera żółcień pomarańczową, która może powodować reakcje alergiczne;
• preparat zawiera sorbitol; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy nie powinny stosować preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Calpol

Preparat ma postać zawiesiny doustnej. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Do opakowania dołączona jest miarka ułatwiająca odmierzenie dawki. Przed użyciem wstrząsnąć. Preparatu nie należy rozcieńczać. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 16. roku życia: 500–1000 mg (10–20 ml) do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
Dzieci 12.–16. roku życia: 500–750 mg (10–15 ml) do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
Dzieci 10.–12. roku życia: 500 mg (10 ml) do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
Dzieci 8.–10. roku życia: 375 mg (7,5 ml) do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
Dzieci 6.–8. roku życia: 250 mg (5 ml) do 4 razy na dobę, nie częściej niż co 4 godziny.
Nie stosować preparatu u dzieci do 6. roku życia. U dzieci 3. miesiąca życia–6. roku życia wskazane jest stosowanie preparatu Calpol o mniejszej zawartości substancji czynnej (120 mg/5 ml).
Po każdym zastosowaniu preparatu szyjkę butelki należy wytrzeć do czysta i dokładnie zamknąć butelkę.
Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować preparatu dłużej niż 3 dni.

Czy można stosować Calpol w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Paracetamol przenika przez łożysko. Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji zdecydowanej konieczności. Należy wówczas stosować najmniejszą zalecaną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i jak najrzadziej.

Paracetamol przenika do mleka kobiet karmiących piersią. W okresie karmienia piersią paracetamol może być stosowany wyłącznie w razie zdecydowanej konieczności.


Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.
Leki przyspieszające opróżnianie żołądka, np. metoklopramid, zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, natomiast leki hamujące opróżnianie żołądka, np. propantelina, opóźniają jego wchłanianie.
Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital) czy leki nasenne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.
W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.
Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).
Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) oraz heparyny zwiększając ryzyko krwawień.
Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.
Paracetamol może nasilać toksyczne działanie chloramfenikolu.
Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.
Długotrwałe stosowanie paracetamolu równolegle z kwasem acetylosalicylowym (nazywanym niekiedy aspiryną) lub innymi salicylanami może zwiększać ryzyko uszkodzenia nerek i wystąpienia ich niewydolności (ryzyko nefropatii postanalgetycznej i martwicy brodawek nerkowych).
Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Calpol 6 Plus może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko. Możliwe: nudności, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, neutropenia, agranulocytoza), zaburzenia czynności nerek. Możliwe reakcje nadwrażliwości: pokrzywka, wysypka, rumień, a także niebezpieczny dla życia obrzęk naczynioruchowy (objawy mogą obejmować obrzęk warg, krtani, języka, duszność), skurcz oskrzeli, zwłaszcza u chorych z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego (przyspieszenie czynności serca, gwałtowne obniżenie ciśnienia tętniczego, utrata przytomności).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające paracetamol

Acenol (tabletki)
Acenol forte (tabletki)
Apap (tabletki)
APAP Caps (kapsułki miękkie)
APAP dla dzieci FORTE (zawiesina doustna)
Apap Junior (granulat)
Calpol (zawiesina doustna)
Codipar (tabletki)
Efferalgan (czopki)
Efferalgan (tabletki musujące)
Efferalgan Forte (tabletki musujące)
Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol (tabletki)
Panacit (tabletki)
Panadol (tabletki powlekane)
Panadol dla dzieci (zawiesina)
Paracetamol Accord (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (czopki)
Paracetamol Aflofarm (tabletki)
Paracetamol Aflofarm (zawiesina doustna)
Paracetamol APTEO MED (tabletki)
Paracetamol Aurovitas (tabletki)
Paracetamol B. Braun (roztwór do infuzji)
Paracetamol Biofarm (tabletki)
Paracetamol Biofarm (tabletki powlekane)
Paracetamol DOZ (tabletki)
Paracetamol Farmina (czopki)
Paracetamol Filofarm (tabletki)
Paracetamol Galena (syrop)
Paracetamol Hasco (czopki)
Paracetamol Hasco (tabletki powlekane)
Paracetamol Hasco (zawiesina doustna)
Paracetamol Kabi (roztwór do infuzji)
Paracetamol Teva (tabletki powlekane)
Paramax Rapid (tabletki)
Pedicetamol (roztwór doustny)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.