Dalacin C - kapsułki

Lek przeciwbakteryjny do stosowania ogólnego. Antybiotyk linkozamidowy stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

Preparat zawiera substancję klindamycyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Dalacin C
kapsułki; 150 mg; 16 kaps.
Pfizer Europe
10,75 zł
6,08 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Dalacin C
kapsułki; 300 mg; 16 kaps.
Pfizer Europe
20,50 zł
11,16 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Dalacin C
kapsułki; 75 mg; 16 kaps.
Pfizer Europe
8,72 zł
6,39 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Dalacin C - kapsułki?

Substancją czynną preparatu jest klindamycyna. Jest to antybiotyk z grupy linkozamidów, pólsyntetyczna pochodna naturalnego antybiotyku - linkomycyny. Mechanizm działania klindamycyny, wspólny dla całej grupy linkozamidów, polega na hamowaniu syntezy białek bakteryjnych. Odbywa się to poprzez zablokowanie bakteryjnych rybosomów, struktur komórkowych niezbędnych do syntezy białek. Uniemożliwia to wzrost i namnażanie się komórek bakteryjnych. Klindamycyna jest zaliczana do antybiotyków o działaniu bakteriostatycznym (w pewnych warunkach działa także bakteriobójczo), o szerokim spektrum działania. Po podaniu doustnym klindamycyna dobrze się wchłania i szybko przenika z surowicy do tkanek, w tym do kości. Słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego. Stosowana bywa jako lek z wyboru w wielu zakażeniach u osób uczulonych na penicylinę.

Kiedy stosować Dalacin C - kapsułki?

Preparat jest wskazany w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę, takich jak:
· zakażenia kości i stawów
· zapalenie ucha środkowego, gardła i zatok
· zakażenia zębów i jamy ustnej
· zakażenia dolnych dróg oddechowych
· zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej
· zakażenia żeńskich narządów płciowych
· zakażenia skóry i tkanek miękkich
· płonica
· posocznica i zapalenie wsierdzia.

Kiedy nie stosować preparatu Dalacin C - kapsułki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na linkomycynę.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Dalacin C - kapsułki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Leczenie preparatem może być związane z wystąpieniem zapalenia okrężnicy, o potencjalnie ciężkim przebiegu, którego objawy mogą pojawić się nawet 2–3 tygodnie po zakończeniu leczenia. Dlatego stosowanie klindamycyny ogranicza się do leczenia ciężkich zakażeń, gdy inne, mniej toksyczne antybiotyki nie mogą być zalecone przez lekarza.
Należy zachować ostrożność stosując preparat u osób z:
· zaburzeniami czynności wątroby
· zaburzeniami przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (chorzy na miastenię, z chorobą Parkinsona)
· chorobami przewodu pokarmowego (zwłaszcza po przebytym zapaleniu jelita grubego).
W przypadku długotrwałego stosowania preparatu (dłużej niż 3 tygodnie) zaleca się regularną kontrolę morfologii krwi oraz czynności nerek i wątroby.
Stosowanie antybiotyków, zwłaszcza długotrwałe, może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. W okresie leczenia zaleca się obserwację, czy nie występują objawy nowych zakażeń. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. zakażenia drożdżakami) należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
Preparat słabo przenika do płynu mózgowo-rdzeniowego i nie powinien być stosowany w leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.
Antybiotyki nie są skuteczne w leczeniu zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wirusy.
Stosowanie preparatu, zwłaszcza u osób uczulonych na penicylinę, może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji nadwrażliwości, w tym reakcji mogących zagrażać życiu takich jak obrzęk naczynioruchowy czy reakcje anafilaktyczne. Ciężkie reakcje wymagają natychmiastowej specjalistycznej pomocy medycznej. Należy więc zachować ostrożność stosując preparat u osób z nadwrażliwością na penicylinę.
Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim, zagrażającym życiu przebiegu (szczególnie u osób w podeszłym wieku lub osłabionych). Jego objawy kliniczne (takie jak np. wodniste stolce z krwią i śluzem, tępe, rozlane lub kolkowe bóle brzucha, gorączka, okresowe parcie na stolec) spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit jest w takim przypadku przeciwwskazane. W razie konieczności lekarz zastosuje odpowiednie leczenie farmakologiczne.
Preparatu do wstrzyknięć domięśniowych lub wlewów dożylnych nie należy podawać wcześniakom ani noworodkom. Alkohol benzylowy zawarty w tej postaci preparatu może powodować u wcześniaków zespół niewydolności oddechowej prowadzący do śmierci.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ doustne postaci preparatu (kapsułki i granulat do sporządzania syropu) zawierają laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować doustnych postaci preparatu;
­ preparat w postaci granulatu do sporządzania syropu zawiera sacharozę;
­ preparat w postaci roztworu do wstrzyknięć i infuzji zawiera alkohol benzylowy; po podaniu alkoholu benzylowego może wystąpić zespół niewydolności oddechowej niemowląt prowadzący do śmierci. Preparatu nie należy podawać wcześniakom ani noworodkom.


Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Dalacin C - kapsułki

Preparat ma postać kapsułek do stosowania doustnego, granulatu do przygotowania syropu do stosowania doustnego lub roztworu do wstrzyknięć domięśniowych lub wlewów dożylnych. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i młodzież po 14. roku życia:
Kapsułki doustne: 600–1800 mg na dobę, w 3–4 dawkach podzielonych.
Syrop: zwykle stosuje się 10–20 ml tj. 150–300 mg co 6–8 godzin.
W przypadku ciężkiego przebiegu choroby wskazane jest zastosowanie leku w postaci dożylnej. U chorych na zapalenie wsierdzia lub posocznicę zaleca się rozpoczęcie leczenia klindamycyną podawaną dożylnie.
Preparat do wstrzyknięć domięśniowych lub wlewu dożylnego:
Dorośli: w ciężkich zakażeniach wywołanych przez bardziej wrażliwe drobnoustroje 600–1200 mg na dobę w 2–4 dawkach podzielonych; w ciężkich zakażeniach w obrębie jamy brzusznej i w miednicy małej u kobiet oraz w innych bardzo ciężkich lub powikłanych zakażeniach 1200–2700 mg na dobę w 2–4 dawkach podzielonych. W ciężkich, zagrażających życiu zakażeniach lekarz może zalecić dawki do 4800 mg na dobę. Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku.
Dzieci po 4. tygodniu życia do 14. roku życia:
Podanie doustne: stosuje się 8–25 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych. U małych dzieci, które mogą mieć trudności z połknięciem kapsułki, zaleca się stosowanie preparatu w postaci granulatu do przygotowania syropu (dawkowanie syropu: najczęściej u dzieci stosuje się 5 ml tj. 75 mg 4 razy na dobę; u dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg lub równej 10 kg zwykle stosuje się 2,5 ml tj. 37,5 mg 3 razy na dobę).
Preparat do wstrzyknięć domięśniowych lub wlewu dożylnego: u dzieci po 1. miesiącu życia stosuje się 20–40 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych.
W przypadku zaburzeń czynności nerek lub wątroby konieczne jest zachowanie ostrożności i monitorowanie stężenia klindamycyny we krwi ponieważ wydłuża się okres jej biologicznego półtrwania. W razie konieczności lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy dawkami.
Klindamycyna nie jest usuwana z organizmu podczas hemodializy i dlatego nie ma konieczności przyjmowania dodatkowej dawki preparatu przez osoby poddawane hemodializie (przed ani po dializie).
Sposób podawania leku:
Kapsułki należy przyjmować doustnie, popijając pełną szklanką płynu.
Syrop (przygotowany z granulatu zgodnie z zaleceniami producenta) przeznaczony jest do stosowania doustnego.
Preparat do wstrzyknięć lub infuzji może być podawany domięśniowo (bezpośrednio po pobraniu z ampułki) lub dożylnie po odpowiednim rozcieńczeniu, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu. W przypadku podań dożylnych, po rozcieńczeniu preparatu, odpowiednia dawka powinna być podawana we wlewie dożylnym trwającym co najmniej 10–60 minut (w zależności od dawki). Nie zaleca się podawania w jednorazowych domięśniowych wstrzyknięciach dawek większych niż 600 mg, a w dożylnym wlewie 60 minutowym – dawek większych niż 1200 mg.
Czas trwania leczenia:
Lekarz określi czas trwania leczenia. W zakażeniach wywołanych przez paciorkowce leczenie powinno trwać co najmniej 10 dni.

Czy można stosować Dalacin C - kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią (ryzyko wystąpienia działań niepożądanych klindamycyny u karmionych piersią niemowląt).

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
­ erytromycynę, lub inne antybiotyki z grupy makrolidów
­ linkomycynę
­ leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe
­ leki zwiotczające takie jak eter, tubokuraryna, halogenki pankuronium
­ doustne preparaty antykoncepcyjne.
Erytromycyna i inne antybiotyki z grupy makrolidów stosowane równolegle z klindamycyną mogą wzajemnie osłabiać swoje działanie i zmniejszać skuteczność działania klindamycyny. Drobnoustroje oporne na działanie klindamycyny są również oporne na działanie linkomycyny (tzw. oporność krzyżowa). Klindamycyna może nasilać działanie leków blokujących połączenia nerwowo-mięśnowe, w tym leków zwiotczających takich jak eter, tubokuraryna, halogenki pankuronium. Może to prowadzić do nieoczekiwanych i zagrażających życiu powikłań śródoperacyjnych. Klindamycyna (i inne antybiotyki o szerokim spektrum działania) może zmniejszać skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych; należy skonsultować się z lekarzem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Dalacin C - kapsułki?

Jak każdy lek, również Dalacin C może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Możliwe jest wystąpienie następujących działań niepożądanych: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie przełyku, zapalenie okrężnicy, rzekomobłoniaste zapalenie jelit (objawiające się m. in. biegunką), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, neutropenia/leukopenia/agranulocytoza (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów/zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów/znaczne zmniejszenie liczby granulocytów), eozynofilia, małopłytkowość, nadkażenia opornymi bakteriami i drożdżakami (stany zapalne błon śluzowych i skóry, zapalenie pochwy), hamowanie przewodzenia nerwowo-mięśniowego, gorączka polekowa, zapalenie wielostawowe, zaburzenia smaku. Możliwe reakcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje anafilaktyczne), takie jak: wysypka, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (możliwy obrzęk ust, języka, gardła, krtani utrudniający oddychanie), niedociśnienie tętnicze, duszność, wstrząs anafilaktyczny, a także, ciężkie reakcje skórne takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry, martwica toksyczna rozpływna. Jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.
W przypadku pozajelitowego podawania może wystąpić gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwłaszcza gdy lek podawany jest zbyt szybko. Zbyt szybkie dożylne podawanie leku może spowodować zatrzymanie krążenia i oddechu. Możliwe także zaburzenia w miejscu podania, takie jak podrażnienie, rumień, obrzęk, stwardnienie, jałowy ropień, zakrzepowe zapalenie żyły.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające klindamycyna

Clindacne (żel) Clindamycin Kabi (roztwór do wstrzykiwań lub konc. do sporządz. roztworu do infuzji) Clindamycin-MIP 150 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Clindamycin-MIP 300 (tabletki powlekane) Clindamycin-MIP 600 (tabletki powlekane) Clindanea (tabletki powlekane) Clindavag (globulki) Dalacin (krem dopochwowy) Dalacin C (granulat do sporządzania syropu) Dalacin C (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Dalacin T (emulsja na skórę) Dalacin T (żel) Klimicin (kapsułki twarde) Klimicin (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Klindacin T (żel) Normaclin (żel) Symbactin (globulki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta