Neurol 0,25 (alprazolam) - tabletki

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

Preparat zawiera substancję alprazolam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Neurol 0,25
tabletki; 0,25 mg; 30 tabl.
Zentiva
16,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r.

Co zawiera i jak działa Neurol 0,25 - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest alprazolam. Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego. Wywiera, zależne od dawki, działanie hamujące na wszystkich poziomach ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od niewielkiego uspokojenia, poprzez sen, aż do śpiączki. Pobudza oraz ułatwia działanie hamujące kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), który jest głównym inhibitorem przekaźnictwa nerwowego w mózgu i odpowiada za hamowanie pre- i post-synaptyczne we wszystkich częściach ośrodkowego układu nerwowego. W porównaniu do innych benzodiazepin, alprazolam wywiera silniejsze działanie anksjolityczne i przeciwlękowe, przy zachowaniu działania zmniejszającego napięcie mięśniowe, przeciwdrgawkowego oraz uspokajająco-nasennego.

Kiedy stosować Neurol 0,25 - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu:
· zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej
· zespołu lęku uogólnionego
· zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.
Zaleca się stosowanie preparatu jedynie w tych przypadkach, kiedy objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

Kiedy nie stosować preparatu Neurol 0,25 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· myasthenia gravis
· ciężka niewydolność oddechowa
· przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) z niewydolnością oddechową
· zespół bezdechu sennego
· ciężka niewydolność wątroby.
·
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a także u kobiet karmiących piersią oraz kobiet w pierwszym trymestrze ciąży.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Neurol 0,25 - tabletki?

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ten preparat?
Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Podczas wielokrotnego w ciągu kilku tygodni stosowania leków z tej grupy, może wystąpić zjawisko tolerancji; potrzeba wtedy coraz większych dawek preparatu, aby osiągnąć ten sam efekt.
Ze względu na możliwość wystąpienia tak zwanego „zespołu odstawiennego” (ból głowy, ból mięśni, silny lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość, a w ciężkich przypadkach także: poczucie nierealności, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, uczucie mrowienia i pieczenia w kończynach, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, omamy lub napady drgawkowe), nie należy gwałtownie przerywać stosowania preparatu. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki w odpowiednio długim dla danego pacjenta okresie czasu.
Leki z tej grupy mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej w ciągu kilku godzin po przyjęciu preparatu. W celu zmniejszenia ryzyka, pacjent powinien upewnić się, że będzie miał możliwość nieprzerwanego snu trwającego 7 do 8 godzin.
W przypadku wystąpienia objawów takich jak:
· niepokój
· pobudzenie
· drażliwość
· agresja
· urojenia
· furia
· koszmary senne
· omamy
· psychozy
· nieodpowiednie zachowanie
należy skontaktować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu poinformuje o dalszym postępowaniu
Preparat nie jest przeznaczony do podstawowego leczenia psychoz. Nie należy stosować go w monoterapii zaburzeń lękowych związanych z depresją ze względu na zwiększenie ryzyka samobójstwa u pacjenta. Stosowanie u osób z ciężką depresją lub osób o skłonnościach samobójczych wymaga od lekarza szczególnej uwagi.
Preparat nie jest przeznaczony do podstawowego leczenia psychoz. Nie należy stosować go w monoterapii depresji lękowej związanej z depresją (u tych pacjentów może być przyczyną prób samobójczych). Stosowanie u pacjentów z ciężką depresją lub pacjentów o skłonnościach samobójczych wymaga od lekarza szczególnej uwagi.
Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
· obecnie lub w przeszłości nadużywających alkoholu lub leków
· z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
· z jaskrą.
Osoby z przewlekłą niewydolnością oddechową, a także osoby w podeszłym wieku powinny otrzymywać mniejsze dawki preparatu.
Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę, osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Z powodu działania uspokajającego alprazolam może, zwłaszcza na początku leczenia i w okresie zwiększania dawki, mieć niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej czujności, koordynacji ruchów i szybkiego reagowania (np. podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn, pracy na wysokości itp.). Należy zachować ostrożność!Dawkowanie preparatu Neurol 0,25 - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Krótkotrwałe leczenie zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez niej.
Dorośli, początkowo 0,5 mg 3 ×/dobę. W razie potrzeby lekarz może zalecić zwiększenie dawki o 1 mg co 3 dni. U większości pacjentów skuteczna jest dawka 4–6 mg/dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 10 mg/dobę. Leczenie trwa 4–10 tygodni z okresem stopniowego zmniejszania dawek włącznie.
Krótkotrwałe leczenie zespołu lęku uogólnionego. Krótkotrwałe leczenie zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.
Dorośli, początkowo 0,25–0,5 mg 3 ×/dobę. Lekarz może zalecić zwiększenie dawki w zależności od potrzeb chorego do dawki maksymalnej 4 mg/dobę w dawkach podzielonych. Zaburzenia lękowe uogólnione można leczyć do 4 miesięcy z okresem stopniowego zmniejszania dawek włącznie.
Osoby w podeszłym wieku powinny przyjmować mniejsze dawki. Preparat należy stosować po posiłku. Leczenie rozpoczyna się od najmniejszej skutecznej dawki. Pierwszą dawkę należy przyjąć wieczorem przed snem. Długotrwałe leczenie może powodować uzależnienie. Nagłe odstawienie leku jest przeciwwskazane, dlatego dawki należy zmniejszać stopniowo pod nadzorem lekarza o 0,5 mg co 3 dni.

Czy można stosować Neurol 0,25 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w pierwszym trymestrze ciąży jest przeciwwskazane, w II i III trymestrze lek można stosować jedynie jeśli w opinii lekarza potencjalne korzyści dla matki przewyższają zagrożenie dla płodu.
Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
· leki działające depresyjnie na OUN ośrodkowy układ nerwowy takie, jak: leki przeciwbólowe, przeciwpadaczkowe, neuroleptyki, leki nasenne, uspokajające, przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe o działaniu sedatywnym, ponieważ może nastąpić nasilenie ich działania; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki jednego lub obu jednocześnie stosowanych leków
· benzodiazepiny i opioidy; lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie ich dawki o co najmniej jedną trzecią, a następnie powolne jej zwiększanie
· imipraminę i dezypraminę; ich stężenie w osoczu może się zwiększać
· digoksynę i lit; ich stężenie w osoczu może się zwiększać
· cymetydynę; zmniejsza ona klirens alprazolamu i wydłuża jego okres półtrwania
· etynyloestradiol; wydłuża on biologiczny okres półtrwania alprazolamu.
· substancje hamujące określone enzymy wątrobowe (szczególnie izoenzym CYP3A4 cytochromu P-450); (szczególnie enzym P450 3A4); mogą one zwiększyć stężenie alprazolamu i nasilać jego działanie
· inhibitory proteazy HIV (np. rytonawir); lekarz prawdopodobnie zaleci dostosowanie dawki lub odstawienie alprazolamu
· nefazodon, fluwoksaminę i cymetydynę; lekarz może zadecydować o konieczności odpowiedniego zmniejszenia dawek
· fluoksetynę, propoksyfen, doustne środki antykoncepcyjne, sertralinę, diltiazem lub antybiotyki makrolidowe takie jak erytromycyna i troleandomycyna.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania alprazolamu i ketokonazolu, itrakonazolu oraz innych azolowych leków przeciwgrzybiczych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Neurol 0,25 - tabletki?

Jak każdy lek, również Neurol może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: depresja, senność, osłabienie pamięci, niewyraźna mowa, zmęczenie.
Często mogą wystąpić: trudności z oddawaniem moczu, zaburzenia libido, splątanie, lęk, pobudliwość, nerwowość, niepokój zwłaszcza ruchowy, pobudzenie, zaburzenia koordynacji, osłabienie możliwości intelektualnych, dystonia, osłabienie koncentracji, ból głowy, zawroty głowy, drżenia, bezsenność, niewyraźne widzenie, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, jadłowstręt, drażliwość, osłabienie mięśni, nieprawidłowa masa ciała, nieregularne miesiączkowanie, zaburzenia seksualne.
Niezbyt często mogą wystąpić: zapalenie skóry, chwiejny nastrój, omamy, niepamięć, złość, wrogość.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: niezdolność do kontrolowania defekacji, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, podwyższone ciśnienie śródgałkowe.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające alprazolam

Afobam (tabletki) Alpragen (tabletki) Alprazolam Aurovitas (tabletki) Alprox (tabletki) Neurol 1,0 (tabletki) Neurol SR 0,5 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Xanax (tabletki) Xanax SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Zomiren (tabletki) Zomiren SR (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.