Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Lek przeciwlękowy z grupy pochodnych benzodiazepiny.

Preparat zawiera substancję alprazolam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Zomiren SR
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 0,5 mg; 30 tabl.
Krka
21,51 zł
Zomiren SR
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 1 mg; 30 tabl.
Krka
34,25 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Substancją czynną preparatu jest alprazolam. Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o czasie działania krótkim do średniego. Wykazuje właściwości przeciwdrgawkowe, zmniejszające napięcie mięśni oraz przeciwlękowe. Alprazolam działa za pośrednictwem specyficznych receptorów benzodiazepinowych, znajdujących się przede wszystkim w układzie limbicznym, podwzgórzu, móżdżku i ciele prążkowanym. Wykazuje również właściwości przeciwdepresyjne, których zwykle nie mają klasyczne benzodiazepiny. Działanie to prawdopodobnie związane z jego zdolnością do zwiększania latencji fazy snu REM. Zmniejsza również liczbę receptorów ß-adrenergicznych oraz wykazuje działanie przeciwlękowe poprzez mechanizmy związane z przekaźnictwem za pomocą noradrenaliny.

Kiedy stosować Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym leczeniu objawowym:
• zaburzenia lękowego uogólnionego,
• zaburzenia lękowego z napadami lęku,
• zaburzenia lękowego w postaci fobii,
• zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.

Preparat należy stosować tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Stany napięcia i niepokoju, związane z problemami dnia codziennego nie są wskazaniem do stosowania tego preparatu.

Kiedy nie stosować preparatu Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne benzodiazepiny.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
• nużliwość mieśni (myasthenia gravis)
ciężka niewydolność oddechowa
• zespół bezdechu sennego
• ciężka niewydolność wątroby.

Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Czas trwania leczenia powinien być możliwie jak najkrótszy (nie powinien przekraczać 24 tygodni). Ewentualne przedłużenie czasu leczenia jest możliwe jedynie po ponownej ocenie stanu chorego przez lekarza.

Ze względu na możliwość wystąpienia objawów odstawienia, podczas kończenia leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku pochodnych benzodiazepiny o krótkim czasie działania, objawy te mogą pojawić się nawet w przerwie między kolejnymi dawkami, szczególnie, jeśli chory stosuje duże dawki leku. W przypadku stosowania pochodnych benzodiazepiny o długim czasie działania, podczas zmiany na lek o krótkim czasie działania, również mogą rozwinąć się objawy odstawienia.

Długotrwałe stosowanie leku prowadzi do rozwoju zależności psychicznej.

W przypadku równoległego stosowania pochodnych benzodiazepiny z lekami z grupy opioidów, może dochodzić do znacznego uspokojenia, depresji oddechowej, śpiączki a w niektórych przypadkach nawet do zgonu. Jednoczesne stosowanie leków uspokajających z opioidami powinno ograniczać się tylko do chorych, u których alternatywne sposoby leczenia są niewystarczające. W takim przypadku wymagane jest zmniejszenie dawek i ograniczenie czasu trwania leczenia do minimum.

Podczas wielokrotnego w ciągu kilku tygodni stosowania leków z tej grupy, może wystąpić zjawisko tolerancji; potrzeba wtedy coraz większych dawek preparatu, aby osiągnąć ten sam efekt terapeutyczny. Zjawisko to dotyczy działania uspokajającego alprazolamu, nie dotyczy zaś jego działania przeciwlękowego. Może wystąpić zmniejszenie skuteczności nasennego działania leków z tej grupy.

Podczas stosowania preparatu, może dojść do rozwoju uzależnienia oraz zależności emocjonalnej lub fizycznej. Ryzyko ich wystąpienia jest tym większe im większa dawka i dłuższy czas leczenia. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku osób ze skłonnościami do nadużywania leków (w tym narkotyków) i alkoholu, ponieważ są one szczególnie narażone na rozwój uzależnienia. Uzależnienie może wystąpić nawet podczas stosowania dawek terapeutycznych i/lub u chorych bez czynników ryzyka. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się podczas stosowania kilku pochodnych benzodiazepiny, niezależnie od ich wskazań. Chorzy powinni być monitorowani pod kątem nadużywania leków z tej grupy, nie powinni ich również przekazywać innym osobom.

Stosowanie preparatu z innymi lekami działającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), w tym opioidami, innymi pochodnymi benzodiazepiny i alkoholem może prowadzić do zgonu związanego z przedawkowaniem. Aby zmniejszyć zagrożenie, lekarz powinien przepisywać jednorazowo jak najmniejszą ilość leku. Preparat powinien być przechowywany poza zasięgiem innych osób, a jego niewykorzystany nadmiar – utylizowany.

W przypadku zależności psychicznej, nagłe przerwanie leczenia jest związane z wystąpieniem objawów odstawienia. Mogą one obejmować: ból głowy, bóle mięśni, skrajny lęk, napięcie, niepokój, dezorientację, drażliwość. W niektórych przypadkach mogą pojawić się: derealizacja, depersonalizacja, nadwrażliwość słuchowa, drętwienie i swędzenie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, omamy lub napady padaczki.

Objawy powyższe mogą wystąpić również po nagłym odstawieniu pochodnych benzodiazepiny, podawanych w dawkach leczniczych. Po przerwaniu leczenia u osób ze stanami lękowymi, nawracające objawy choroby bardzo przypominają objawy odstawienia. Mogą im towarzyszyć również: zmienny nastrój, lęk lub zaburzenia snu i niepokój. Nagłe odstawienie leków z tej grupy zwiększa ryzyko pojawienia się zjawiska „z odbicia” i objawów odstawienia – należy stopniowo zmniejszać dawkę preparatu.

U chorych na depresję ze skłonnościami samobójczymi należy zastosować odpowiednie środki ostrożności, a lek powinien być zapisywany w wyliczonej ilości. Stwierdzono związek pomiędzy stanami lękowymi oraz podobnymi zaburzeniami a dużą pierwotną lub wtórną depresją oraz zwiększoną liczbą samobójstw u osób nieleczonych. W przypadku stosowania dużych dawek alprazolamu u osób w stanach lękowych, konieczne jest zastosowanie tych samych środków ostrożności, co u chorych z depresją stosujących leki psychotropowe lub u osób, u których podejrzewa się występowanie myśli samobójczych.

Bezpieczeństwo oraz skuteczność alprazolamu nie zostały potwierdzone u dzieci i młodzieży do 18. roku życia, dlatego nie zaleca się stosowania preparatu w tej grupie pacjentów.

Podobnie jak i inne pochodne benzodiazepiny, alprazolam może wywoływać niepamięć następczą, której objawy występują najczęściej kilka godzin po przyjęciu leku. W takim przypadku należy zapewnić choremu 7–8 godzin nieprzerwanego snu.

Podczas stosowania leków z tej grupy może wystąpić reakcja paradoksalna: niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresja, urojenia, gniew, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie bądź inne zaburzenia zachowania. W przypadku wystąpienia wymienionych objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u dzieci i u osób w podeszłym wieku.

Należy zachować ostrożność u osób:
• z ostrą jaskrą z zamkniętym kątem przesączania
• podeszłym wieku lub osłabionych; aby uniknąć wystąpienia ataksji lub nadmiernego uspokojenia, zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki; u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność, ze względu na ryzyko sedacji i/lub osłabienia układu mięśniowo-szkieletowego, które mogą prowadzić do upadków, często z poważnymi skutkami
• z przewlekłą niewydolnością oddechową; ze względu na możliwość depresji oddechowej, należy stosować mniejszą dawkę preparatu
• z zaburzeniami czynności nerek albo z łagodną lub umiarkowaną niewydolnością wątroby
• nadużywających w przeszłości alkoholu lub leków.

Preparatu nie należy stosować do leczenia podstawowego psychoz.

Stosowanie preparatu w monoterapii depresji, może wywołać lub zwiększać ryzyko prób samobójczych; u chorych z objawami przedmiotowymi i podmiotowymi depresji lub u osób o skłonnościach samobójczych należy zachować szczególną ostrożność i kontrolę ilości przepisywanego leku. Zgłaszano epizody hipomanii i manii w związku ze stosowaniem alprazolamu u chorych z depresją.

W przypadku jednoczesnego stosowania preparatu i innych leków nasennych lub uspokajających, albo spożywania alkoholu, należy pamiętać o możliwości sumowania działania tych substancji.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę, osoby z dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinny go stosować.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Z powodu działania uspokajającego alprazolam może, zwłaszcza na początku leczenia i w okresie zwiększania dawki, mieć niekorzystny wpływ na czynności wymagające zwiększonej czujności, koordynacji ruchów i szybkiego reagowania (np. podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn, pracy na wysokości itp.). Należy zachować ostrożność!

Dawkowanie preparatu Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek lub tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego uogólnionego oraz zaburzenia depresyjnego i lękowego mieszanego.
Początkowo 0,25–0,5 mg 3 razy na dobę (Zomiren) lub 1 mg 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych (Zomiren SR); w razie potrzeby dawkę można stopniowo zwiększać; dawka maksymalna wynosi 4 mg na dobę.

Leczenie objawowe zaburzenia lękowego z napadami lęku i zaburzenia lękowego w postaci fobii. Początkowo 0,5–1 mg przed snem (Zomiren, Zomiren SR), dawkę można stopniowo zwiększać co 3–4 dni, nie więcej niż o 1 mg na dobę; zwykle stosuje się 4–8 mg na dobę, dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.

Tabletki o standardowym uwalnianiu można dzielić na połowy; tabletki o przedłużonym uwalnianiu należy przyjmować w całości.

Lek jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta. Nie później niż 4 tygodnie od rozpoczęcia stosowania preparatu, lekarz powinien ocenić stan psychiczny chorego, w celu oceny konieczności dalszego leczenia.

U osób w podeszłym wieku lub osłabionych początkowo należy stosować dawkę 0,25 mg 2–3 na dobę (Zomiren) lub 0,5–1 mg 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych (Zomiren SR).

Zwykle leczenie nie powinno trwać dłużej niż 8–12 tygodni, łącznie z okresem zmniejszania dawki. Dawkę należy zmniejszać stopniowo, w konsultacji z lekarzem, nie szybciej niż o 0,5 mg co 3 dni, u niektórych osób wolniej.

Czy można stosować Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży (a także w okresie karmienia piersią) skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu stosować preparatu w czasie ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Należy zachować ostrożność stosując preparat równolegle z:
• lekami opioidowymi, alkoholem lub innymi lekami działającymi depresyjnie na OUN (lekami przeciwpsychotycznymi, nasennymi, przeciwlękowymi i uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwdrgawkowymi środkami znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi wykazującymi działanie sedacyjne); może dochodzić do nasilenia depresyjnego wpływu na OUN, ponadto, w przypadku narkotycznych leków przeciwbólowych może dochodzić do nasilenia euforii, co może prowadzić do zwiększenia zależności psychicznej; podczas leczenia nie wolno spożywać alkoholu
• lekami działającymi depresyjnie na układ oddechowy, np. opioidami (leki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, stosowane w leczeniu uzależnień), szczególnie u osób w podeszłym wieku
• inhibitorami izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450; mogą one zwiększać stężenie alprazolamu i nasilać jego działanie (nie zaleca się jednoczesnego stosowania alprazolamu z ketokonazolem, itrakonazolem, pozakonazolem, worykonazolem ani innymi lekami przeciwgrzybiczymi z grupy azoli; podczas równoległego stosowania alprazolamu z nefazodonem, fluwoksaminą lub cymetydyną zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i ewentualnie zmniejszenie dawki; w przypadku jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna, klarytromycyna czy troleandomycyna, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności)
• induktorami izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450; mogą one nasilać metabolizm alprazolamu
• inhibitorami proteazy ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV) (np. rytonawirem); rodzaj i nasilenie interakcji zależą od dawki i czasu podawania obu preparatów
• digoksyną; możliwe zwiększenie toksyczności digoksyny, konieczne monitorowanie chorych pod kątem ich występowania.
• teofiliną; możliwe zniesienie działania pochodnych benzodiazepiny.

Choć w przypadku jednoczesnego stosowania benzodiazepin z kwasem walproinowym istnieje ryzyko rozwoju psychozy, w przypadku alprazolamu tego rodzaju powikłań jak na razie nie opisywano.

Nie stwierdzono wpływu alprazolamu na czas protrombinowy czy stężenie warfaryny w osoczu.

Podczas leczenia nie wolno spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Zomiren SR - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Zomiren może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i ustępują w miarę jego kontynuowania.

Bardzo często mogą wystąpić: depresja, uspokojenie, senność, ataksja, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, drażliwość.

Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu, stan splątania, dezorientacja, zmniejszenie libido, lęk, bezsenność, nerwowość, zwiększenie libido, zaburzenia równowagi, nieprawidłowa koordynacja, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, letarg, drżenie, nieostre widzenie, nudności, zapalenie skóry, zaburzenia czynności płciowych, zmniejszenie masy ciała, zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często mogą wystąpić: mania, halucynacje, gniew, pobudzenie, uzależnienie, osłabienie siły mięśniowej, nietrzymanie moczu, nieregularne miesiączkowanie, zespół odstawienia leku.

Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: hiperprolaktynemia, hipomania, agresywne zachowanie, wrogie zachowanie, zaburzenia myślenia, zwiększona aktywność psychoruchowa, nadużywanie leku, Zaburzenia układu nerwowego autonomicznego, dystonia (mimowolne wykonywanie nienaturalnych ruchów), zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zapalenie wątroby, czynnościowe zaburzenia wątroby, obrzęk naczynioruchowy, reakcje nadwrażliwości na światło, zatrzymanie moczu, obrzęki obwodowe, zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Przeczytaj też artykuły

Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające alprazolam

Afobam (tabletki) Alpragen (tabletki) Alpraxil (tabletki) Alprazolam Aurovitas (tabletki) Alprox (tabletki) Neurol 0,25 (tabletki) Neurol 1,0 (tabletki) Neurol SR 0,5 (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Xanax (tabletki) Xanax SR (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Zomiren (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta