Gripex Noc - tabletki powlekane

Preparat złożony o kompleksowym działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, przeciwkaszlowym, zmniejszającym obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz działaniu przeciwhistaminowym, łagodzącym katar i kichanie.

Preparat zawiera substancję chlorfenamina + dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Gripex Noc
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 30 mg chlorowodorku pseudoefedryny, 15 mg bromowodorku dekstrometorfanu, 2 mg maleinianu chlorfenaminy; 12 tabl.
US Pharmacia
22,75 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Gripex Noc - tabletki powlekane?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę oraz chlorfenaminę (inaczej chlorfeniraminę), substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu, dekstrometorfan, wykazuje działanie przeciwkaszlowe. Dekstrometorfan jest pochodną morfiny o ośrodkowym działaniu przeciwkaszlowym (działa na ośrodek kaszlu w rdzeniu przedłużonym). Trzeci ze składników to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, aktywujący receptory adrenergiczne typu alfa. Pseudoefedryna poprzez aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych powoduje obkurczenie naczyń oraz zmniejsza przekrwienie i obrzęk błony śluzowej nosa. W ten sposób wspomaga udrażnianie nosa. Czwarty ze składników preparatu, chlorfenamina, wykazuje działanie przeciwhistaminowe. Blokuje receptory histaminowe typu 1 (H1) i w ten sposób hamuje działanie histaminy. Łagodzi zależne od histaminy objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych, łzawienie. Działa także uspokajająco i nasennie, ułatwia zasypianie.

Po podaniu doustnym substancje czynne preparatu dobrze i szybko wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest w ciągu 60 minut po przyjęciu preparatu. Obkurczające błonę śluzową nosa działanie pseudoefedryny występuje po 15–30 minutach i utrzymuje się do 4 godzin. Początek przeciwkaszlowego działania dekstrometorfanu występuje po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez około 4 godziny. Działanie chlorfenaminy rozpoczyna się po 15–30 minutach po podaniu i utrzymuje się przez 4–6 godzin. Składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Gripex Noc - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawowym przeziębienia, grypy i stanów grypopodobnych, w tym łagodzenie objawów takich jak: gorączka, katar, kichanie, obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, suchy kaszel, ból głowy, ból gardła, bóle mięśniowe i kostno-stawowe.

Kiedy nie stosować preparatu Gripex Noc - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z wrodzonym niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej
• z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek
• z wirusowym zapaleniem wątroby
• z ciężkim nadciśnieniem tętniczym
• z niestabilną chorobą wieńcową
• z chorobą alkoholową
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• stosujących zydowudynę

oraz
• u kobiet w ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią
• u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Gripex Noc - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat stosowany jest u osób:

• z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby
• z nadciśnieniem tętniczym
• z zaburzeniami rytmu serca
• z chorobą wieńcową
• chorych na astmę oskrzelową lub z przewlekłym nieżytem oskrzeli
• z rozedmą płuc
• z jaskrą lub ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym
• chorych na padaczkę
• z nadczynnością tarczycy
• z rozrostem gruczołu krokowego
• chorych na cukrzycę
• przyjmujących leki przeciwlękowe, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, inne leki sympatykomimetyczne (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa), leki hamujące apetyt, leki psychostymulujące podobne do amfetaminy
• przyjmujących leki przeciwzakrzepowe (lekarz dostosuje ich dawkowanie po wcześniejszej ocenie parametrów krzepnięcia krwi).

Jeżeli występują u Ciebie powyższe stany lub choroby, przed zastosowaniem preparatu powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Nie należy stosować preparatu w przypadku przewlekłego kaszlu z odkrztuszaniem wydzieliny.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Stosowanie preparatu u osób wyniszczonych, niedożywionych lub regularnie spożywających alkohol wiąże się ze zwiększonym ryzykiem uszkodzenia wątroby.

Jeżeli gorączka utrzymuje się dłużej niż 3 dni lub kaszel dłużej niż 7 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują należy skonsultować się z lekarzem. Ze stosowaniem długotrwałym lub stosowaniem dawek większych niż zalecane może wiązać się ryzyko nadużywania i rozwoju uzależnienia. Szczególną ostrożność należy zachować u młodzieży, młodych dorosłych i osób podatnych na uzależnienia.

Należy zachować ostrożność u osób z wrodzonym zmniejszonym metabolizmem z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450 oraz u osób przyjmujących leki zmniejszające aktywność tego enzymu; w tej populacji działanie dekstrometorfanu może być przedłużone i nasilone.

Preparat powoduje senność, należy przyjmować wyłącznie przed snem.

Podczas równoległego stosowania dekstrometorfanu i leków o działaniu serotoninergicznym (takich jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory MAO) oraz inhibitory CYP2D6, może wystąpić zespół serotoninowy (stan w niektórych przypadkach zagrażający życiu). Jego objawami mogą być: zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomiczna, zaburzenia nerwowo-mięśniowe i/lub zaburzenia czynności przewodu pokarmowego. W przypadku ich wystąpienia należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji skórnych, w tym uogólnionej osutki krostkowej. W przypadku pojawienia się gorączki, rumienia, zmian krostkowych, wysypki czy innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Ostra osutka krostkowa może wystąpić w ciągu 2 pierwszych dni stosowania preparatu.

Podczas stosowania pseudoefedryny odnotowano kilka przypadków niedokrwiennego zapalenia jelita grubego. Jeśli u chorego wystąpi nagły ból brzucha, krwawienie z odbytu lub inne objawy świadczące o rozwoju niedokrwiennego zapalenia jelita grubego, należy przerwać leczenie i skonsultować się z lekarzem.

Podczas stosowania pseudoefedryny może wystąpić niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego. W przypadku zaobserwowania nagłej utraty wzroku lub pogorszenia ostrości widzenia, np. w postaci mroczków, należy przerwać leczenie i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

W okresie stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Gripex Noc - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 1–2 tabletek przed snem. Nie stosować więcej niż 8 tabletek na dobę.

Nie stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Czy można stosować Gripex Noc - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności skonsultuj się z lekarzem, jeżeli stosujesz którykolwiek z niżej wymienionych leków, ponieważ konieczna może być zmiana dawkowania lub zaprzestanie przyjmowania określonego preparatu.

Preparatu nie należy stosować w przypadku przyjmowania innych leków zawierających paracetamol, dekstrometorfan, pseudoefedrynę czy chlorfenaminę (ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych).

Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi sympatykomimetykami (np. leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) ani z innymi lekami przeciwhistaminowymi.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia, wzrostu ciśnienia tętniczego i wysokiej gorączki a pseudoefedryna stosowana z inhibitorami MAO może spowodować gwałtowne zwiększenie ciśnienia tętniczego. Interakcje zawartego w preparacie dekstrometorfanu z inhibitorami MAO mogą być przyczyną wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z zydowudyną. Stosowanie paracetamolu z zydowudyną może nasilać toksyczne działanie zydowudyny na szpik kostny (ryzyko neutropenii).

Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi preparatami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy (np. leki przeciwlękowe, uspokajające, nasenne, niektóre przeciwbólowe i przeciwkaszlowe i inne).

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Z każdą z substancji czynnych zawartych w preparacie związana jest możliwość wystąpienia interakcji z innymi lekami. Możliwe interakcje:

• związane z zawartością paracetamolu:

Paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień (konieczne dostosowanie dawkowania przez lekarza). Osoby przyjmujące doustne leki przeciwzakrzepowe mogą przyjmować paracetamol w dawce nie większej niż 2 g na dobę i nie dłużej niż przez kilka dni.

Paracetamol może nasilać działanie doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz ośrodkowe działanie kofeiny.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i uspokajające (np. glutetimid) oraz niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem mogą prowadzić do uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

• związane z zawartością pseudoefedryny:

Pseudoefedryna może nasilać działanie innych leków sympatykomimetycznych. Stosowanie z innymi sympatykomimetykami (np. z lekami obkurczającymi naczynia krwionośne, zmniejszającymi przekrwienie błon śluzowych nosa), lekami hamującymi łaknienie oraz lekami psychostymulującymi o działaniu podobnym do amfetaminy może spowodować zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Pseudoefedryna może zmniejszyć działanie przeciwnadciśnieniowe leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego (w tym metylodopa, rezerpina, guanetydyna) oraz modyfikować działanie glikozydów naparstnicy (np. digoksyny), zwiększając ryzyko zaburzeń rytmu serca.

Propranolol oraz inhibitory MAO mogą nasilać działanie pseudoefedryny i spowodować wystąpienie przełomu nadciśnieniowego, stanu bezpośrednio zagrażającego życiu.

Preparat może wpływać na działanie dihydroergotaminy, leku blokującego receptory alfa-adrenergiczne. Możliwy wzrost ciśnienia tętniczego.

• związane z zawartością dekstrometorfanu:

Dekstrometorfan może nasilać działanie inhibitorów MAO, leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. leków nasennych, przeciwbólowych z grupy opioidów, uspokajających i przeciwlękowych) i leków zapierających.

Leki hamujące aktywność enzymów mikrosomalnych, zwłaszcza izoenzymu 2D6 cytochromu P450 (np. amiodaron, haloperydol, perfenazyna, tiorydazyna, flekainid i propafenon, chinidyna, terbinafina, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, takie jak fluoksetyna czy paroksetyna, wenlafaksyna, sertralina, rysperydon, bupropion, metadon, cynakalcet) mogą hamować metabolizm dekstrometorfanu i w konsekwencji nasilać działania niepożądane związane z jego stosowaniem (w tym ze strony ośrodkowego układu nerwowego). Równoległe stosowanie dekstrometorfanu i powyższych leków wymaga ścisłego nadzoru lekarskiego i monitorowania chorego.

Dekstrometorfan może nasilać działanie neuroleptyków (haloperydolu i innych pochodnych butyrofenonu), leków przeciwdepresyjnych (fluoksetyna, paroksetyna) i innych metabolizowanych z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450 lub zmniejszających aktywność tego izoenzymu.

Równoległe stosowanie dekstrometorfanu i leków serotoninergicznych może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, objawiającego się pobudzeniem, wzrostem napięcia mięśniowego, skurczami mięśni, biegunką i gorączką.

• związane z zawartością chlorfenaminy:

Chlorfenamina może nasilać działanie inhibitorów MAO, leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (leków nasennych, uspokajających i przeciwlękowych z grupy benzodiazepin), leków przeciwdepresyjnych oraz innych leków o działaniu ośrodkowym.

Równoległe stosowanie innych leków przeciwhistaminowych lub nasennych może doprowadzić do wystąpienia objawów przedawkowania.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Gripex Noc - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Gripex Noc może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane obejmują: biegunka, nudności, wymioty, żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby (w przypadku przedawkowania paracetamolu może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), ostre i przewlekłe zapalenie trzustki, bóle brzucha, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, agranulocytoza, granulocytopenia, niedokrwistość), nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, niepokój, drżenia, pobudzenie, bezsenność, lęk, omamy, parestezje, zmęczenie, osłabienie mięśni, zwiększenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, obrzęki, senność, widzenie nieostre, podwójne widzenie, szumy uszne, ostre zapalenie błędnika, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zmiany odczuwania smaku i zapachu. Możliwe trudności w oddawaniu moczu, bolesne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu (zwłaszcza u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego), a także zaburzenia nerek i dróg moczowych.

Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, rumień, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), napad astmy, reakcje anafilaktyczne, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Możliwe ciężkie reakcje skórne, w tym zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, rumień wielopostaciowy, ostra uogólniona osutka krostkowa. W przypadku pojawienia się wysypki, innych zmian skórnych lub innych objawów nadwrażliwości, należy zaprzestać stosowania preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przeczytaj też artykuły

Nieżyt nosa Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci

Inne preparaty na rynku polskim zawierające chlorfenamina + dekstrometorfan + paracetamol + pseudoefedryna

Gripex Hot Zatoki (proszek do sporządzania roztworu doustnego)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta