Asamax 250 - tabletki dojelitowe

Preparat przeciwzapalny stosowany w chorobach przewodu pokarmowego.

Preparat zawiera substancję mesalazyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Asamax 250
tabletki dojelitowe; 250 mg; 100 tabl.
Astellas
49,45 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
15,19 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Asamax 250 - tabletki dojelitowe?

Substancją czynną preparatu jest mesalazyna (inna nazwa to kwas aminosalicylowy), pochodna kwasu salicylowego. Lek o działaniu przeciwzapalnym, stosowany w leczeniu chorób zapalnych jelit. Mesalazyna hamuje aktywność cyklooksygenaz i lipooksygenaz, tj. enzymów biorących udział w syntezie prostaglandyn i leukotrienów. Prostaglandyny i leukotrieny odgrywają znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Mesalazyna zapobiega także syntezie innych mediatorów stanu zapalnego oraz ogranicza szkodliwe działanie powstających wolnych rodników. Dzięki specjalnej otoczce, z tabletek dojelitowych mesalazyna jest uwalniana w końcowym odcinku jelita cienkiego i początkowym odcinku jelita grubego. Wywiera bezpośrednie działanie przeciwzapalne w ścianie jelita. Mesalazyna i jej metabolity wydalane są częściowo z moczem a częściowo z kałem. Mesalazyna przenika przez łożysko i do pokarmu kobiecego.

Kiedy stosować Asamax 250 - tabletki dojelitowe?

Preparat jest wskazany do stosowania:
· w łagodnej lub umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, zarówno w fazie ostrej jak i w fazie remisji choroby
· w chorobie Leśniowskiego i Crohna w obrębie okrężnicy, zarówno w fazie ostrej jak i w fazie remisji choroby.

Kiedy nie stosować preparatu Asamax 250 - tabletki dojelitowe?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne salicylany.
Nie można także stosować preparatu w przypadku ciężkiej niewydolności nerek i/lub wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Asamax 250 - tabletki dojelitowe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Doświadczenie dotyczące stosowania preparatu u dzieci 6.–18. roku życia jest stosunkowo niewielkie i nie ma pełnych danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
Przed rozpoczęciem leczenia oraz w okresie stosowania preparatu lekarz zaleci wykonanie odpowiednich badań diagnostycznych, takich jak: pełna morfologia krwi z rozmazem oraz stężenie kreatyniny we krwi, oznaczenie aktywności enzymów wątrobowych, a także badanie moczu. W początkowym okresie leczenia badania powinny zostać wykonane po 2 tygodniach od rozpoczęcia leczenia, a następnie 2–3 razy w odstępie 4 tygodni. Jeżeli wyniki są prawidłowe, kolejne badania należy przeprowadzać co 3 miesiące, a w przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, badania należy wykonać niezwłocznie.
Należy zachować szczególną ostrożność jeżeli preparat stosowany jest u osób z zaburzeniami czynności wątroby. Nie należy stosować preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek. Jeżeli czynność nerek pogorszy się w okresie leczenia, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem w celu wczesnego rozpoznania toksycznego działania preparatu na nerki.
Osoby chore na astmę oskrzelową lub z chorobami płuc powinny pozostawać pod szczególną obserwacją lekarską w okresie leczenia.
W przypadku wystąpienia objawów takich jak: bóle brzucha, skurcze żołądka i jelit, krwawa biegunka, gorączka, silny ból głowy i wysypka należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu ostrego zespołu nietolerancji. Szczególną ostrożność należy zachować u chorych, u których stwierdzono występowanie działań niepożądanych po zastosowaniu sulfasalazyny.
Preparat może powodować zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników co może mieć wpływ na płodność. Działanie to jest zwykle odwracalne po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Asamax 250 - tabletki dojelitowe

Preparat ma postać tabletek dojelitowych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Tabletki należy przyjmować po posiłku, w całości (nie żuć, nie rozgryzać), popijając płynem.
Dorośli:
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego: w fazie ostrej 2–4,5 g na dobę w 3–4 dawkach podzielonych; w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom, co najmniej 2 g na dobę w dawkach podzielonych.
Choroba Leśniowskiego i Crohna: w fazie ostrej do 4,5 g na dobę w 3–4 dawkach podzielonych; w fazie remisji, w celu zapobiegania nawrotom, do 3 g na dobę w 3–4 dawkach podzielonych.
Młodzież i dzieci po 6. roku życia:
Istnieją ograniczone dane dotyczące stosowania preparatu u dzieci 6.–18. roku życia. Dawkę lekarz ustali indywidualnie; w fazie ostrych objawów u dzieci po 6. roku życia początkowo 30–50 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna całkowita dawka dobowa wynosi 4 g.
W okresie remisji początkowo 15–30 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Dawka maksymalna wynosi 75 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych. Maksymalna całkowita dawka dobowa wynosi 2 g.
Dzieciom o masie ciała do 40 kg zaleca się podawanie 1/2 dawki przeznaczonej dla dorosłych, a dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg zaleca się dawkowanie jak u dorosłych.

Czy można stosować Asamax 250 - tabletki dojelitowe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w okresie ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!
Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem. Mesalazyna przenika do pokarmu kobiecego.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat może wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny (np. warfaryny).
Jeżeli w okresie leczenia stosowana jest merkaptopuryna, tioguanina lub azatiopryna mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne (leukopenia) i nasilenie zahamowania czynności szpiku kostnego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Asamax 250 - tabletki dojelitowe?

Jak każdy lek, również Asamax 250, -500 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Rzadko: bóle i zawroty głowy, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia, nudności i wymioty. Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (agranulocytoza, małopłytkowość, leukopenia, neutropenia, niedokrwistość aplastyczna), reakcje nadwrażliwości (wyprysk alergiczny, gorączka polekowa, toczeń rumieniowaty, pancolitis), neuropatia obwodowa, alergiczne i zwłóknieniowe reakcje płuc (duszność, kaszel, skurcz oskrzeli, zapalenie pęcherzyków płucnych, eozynofilia płucna, nacieki w płucach, zapalenie płuc), zapalenie wątroby, zatrzymanie żółci, zaburzenia czynności wątroby, ostre zapalenie trzustki, niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, przemijające po zaprzestaniu stosowania preparatu zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników, bóle mięśni i stawów, łysienie.

Przeczytaj też artykuły

Choroba Leśniowskiego i Crohna Wrzodziejące zapalenie jelita grubego (colitis ulcerosa)

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mesalazyna

Asamax 250 (czopki) Asamax 500 (czopki) Asamax 500 (tabletki dojelitowe) Crohnax (czopki) Pentasa (czopki) Pentasa (granulat o przedłużonym uwalnianiu) Pentasa (tabletki o przedłużonym uwalnianiu) Pentasa (zawiesina doodbytnicza) Salaza (czopki) Salaza (tabletki dojelitowe) Salofalk (czopki) Salofalk (tabletki dojelitowe) Salofalk (zawiesina doodbytnicza) Salofalk 1 g (czopki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta