Metronidazol Polpharma - tabletki

Lek przeciwinfekcyjny z grupy pochodnych imidazolu stosowany ogólnie w leczeniu zakażeń bakteryjnych i pierwotniakowych.

Preparat zawiera substancję metronidazol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Metronidazol Polpharma
tabletki; 250 mg; 20 tabl.
Polpharma
37,67 zł
Metronidazol Polpharma
tabletki; 500 mg; 28 tabl.
Polpharma
71,06 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Metronidazol Polpharma - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest metronidazol, chemioterapeutyk z grupy pochodnych imidazolu o działaniu bakteriobójczym i pierwotniakobójczym. Metronidazol jest skuteczny wobec wielu szczepów beztlenowych bakterii i pierwotniaków, nie jest aktywny wobec bakterii tlenowych ani względnie beztlenowych. Działanie metronidazolu w komórkach wrażliwych bakterii i pierwotniaków prowadzi do uszkodzenia kwasu nukleinowego DNA, czego konsekwencją jest śmierć komórek drobnoustrojów.

Po podaniu doustnym metronidazol jest dobrze i szybko wchłaniany. Łatwo przenika do tkanek i narządów oraz do płynów ustrojowych (w tym do ośrodkowego układu nerwowego). Przenika przez łożysko oraz do mleka kobiet karmiących piersią.

 

Kiedy stosować Metronidazol Polpharma - tabletki?

Preparat jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w leczeniu zakażeń, wywołanych przez bakterie beztlenowe lub pierwotniaki, takich jak:

• posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, płuc lub szpiku, ropień mózgu, ropień w obrębie miednicy mniejszej, gorączka połogowa, zapalenie przymacicza, zakażenia ran pooperacyjnych

rzęsistkowica układu moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn

bakteryjne zapalenie pochwy

pełzakowica (ameboza)

• giardiaza (lamblioza)

• ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł

• ostre zakażenia okołozębowe

• owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny

• choroba wrzodowa z jednoczesnym zakażeniem Helicobacter pylori (leczenie skojarzone z innymi lekami)

oraz

• w zapobieganiu zakażeniom pooperacyjnym wywołanym przez bakterie beztlenowe.

Kiedy nie stosować preparatu Metronidazol Polpharma - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne pochodne nitroimidazolu.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży oraz u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Metronidazol Polpharma - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przyjmowanie metronidazolu może spowodować ciemniejsze zabarwienie moczu.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem ciężkich reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka. Reakcje te mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. Jeżeli wystąpi narastająca wysypka, często z pęcherzami lub zmianami na błonach śluzowych, należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u osób z zaburzeniami czynności lub chorobami układu nerwowego; w okresie stosowania preparatu może wystąpić nasilenie zaburzeń neurologicznych.

Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia neurologiczne (np. drętwienie lub mrowienie kończyn, zaburzenia czucia, zawroty głowy, drgawki), należy skonsultować się z lekarzem; lekarz oceni stosunek ryzyka do korzyści i podejmie decyzję, czy możliwe jest dalsze stosowanie preparatu.

Należy zachować ostrożność u chorych z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową; w tej grupie chorych konieczna jest modyfikacja dawkowania.

Należy zachować ostrożność u chorych:

• z niewydolnością nerek

• leczonych kortykosteroidami

• podatnych na wystąpienie obrzęków.

Chorzy, u których przed lub po leczeniu metronidazolem stwierdzono znaczne nieprawidłowości w morfologii krwi, w razie konieczności powtórnego zastosowania metronidazolu, powinni pozostawać pod obserwacją lekarską.

W okresie stosowania preparatu lekarz zaleci zwykle regularną kontrolę morfologii krwi, ze szczególnym uwzględnieniem liczby leukocytów. Jeżeli leczenie trwa dłużej niż 10 dni, kontrola taka jest bezwzględnie konieczna.

W okresie stosowania preparatu mogą wystąpić zakażenia drożdżakowe (kandydozy) w obrębie jamy ustnej, przewodu pokarmowego oraz pochwy. W razie ich wystąpienia konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia. Należy skonsultować się z lekarzem.

W okresie leczenia i przez co najmniej 48 godzin po jego zakończeniu nie wolno spożywać alkoholu z powodu ryzyka wystąpienia działań niepożądanych (reakcja disulfiramowa). Objawy tej reakcji mogą obejmować m. in. uczucie gorąca, bóle brzucha, wymioty, zwiększenie częstotliwości rytmu serca.

Metronidazol może wywierać wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. badania aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, stężenia trójglicerydów, stężenia glukozy we krwi).

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera glukozę; osoby z zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

U niektórych osób może wystąpić senność, zawroty głowy, dezorientacja, omamy, drgawki, przemijające zaburzenia widzenia i inne działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jeżeli wystąpią powyższe objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn/urządzeń.

Dawkowanie preparatu Metronidazol Polpharma - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz zaleci dawkowanie indywidualnie, w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia i stanu chorego (w tym czynności wątroby chorego). W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest modyfikacja dawkowania.

Leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi (posocznica, bakteriemia, zapalenie otrzewnej, płuc lub szpiku, ropień mózgu, ropień w obrębie miednicy mniejszej, gorączka połogowa, zapalenie przymacicza, zakażenia ran pooperacyjnych):

W powyższym wskazaniu lek stosuje się w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym, nie dłużej niż 7 dni.

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: 250–500 mg 3 razy na dobę.

Niemowlęta po 8. tygodniu życia i dzieci do 12. roku życia: 20–30 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę lub 7,5 mg/kg masy ciała co 8 godzin; w zależności od nasilenia zakażenia, lekarz może zwiększyć dawkę do 40 mg/kg masy ciała na dobę.

Dzieci do 8. tygodnia życia: 15 mg/kg masy ciała 1 raz na dobę lub 7,5 mg/kg masy ciała co 12 godzin.

U noworodków urodzonych przed 40. tygodniem ciąży w 1. tygodniu życia lek może się kumulować, dlatego po kilku dniach stosowania, należy skontrolować jego stężenie w surowicy.

Rzęsistkowica układu moczowo-płciowego kobiet i mężczyzn (leczenie należy przeprowadzić równocześnie u obojga partnerów seksualnych):

Dorośli i dzieci po 10. roku życia: 2 g jednorazowo lub 250 mg 3 razy na dobę przez 7 dni lub 500 mg 2 razy na dobę przez 5–7 dni.

Dzieci do 10. roku życia: 40 mg/kg masy ciała jednorazowo lub 15–30 mg/kg masy ciała na dobę w 2–3 dawkach podzielonych przez 7 dni. Dawka pojedyncza nie może przekraczać 2 g.

Bakteryjne zapalenie pochwy:

Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez 7 dni lub 2 g jednorazowo.

Młodzież: 2 g jednorazowo.

Pełzakowica:

Dorośli. 750 mg 3 razy na dobę przez 5–10 dni.

Młodzież i dzieci po 10. roku życia: 500–750 mg 3 razy na dobę przez 5–10 dni.

Dzieci 7.–10. roku życia: 250 mg 3 razy na dobę przez 5–10 dni.

Alternatywnie 35–50 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 5–10 dni. Maksymalnie 2,4 g na dobę.

Gardiaza (lamblioza):

Dorośli: 250 mg 3 razy na dobę przez 5–7 dni lub 2 g 1 raz na dobę przez 3 dni.

Młodzież i dzieci po 10. roku życia: 2 g 1 raz na dobę przez 3 dni lub 500 mg 2 razy na dobę przez 7–10 dni.

Dzieci 7.–10. roku życia: 1 g 1 raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci 3.–7. roku życia: 750 mg 1 raz na dobę przez 3 dni.

Dzieci po ukończeniu 1.–3. roku życia: 500 mg 1 raz na dobę przez 3 dni.

Alternatywnie 15–40 mg/kg masy ciała na dobę w 2–3 dawkach podzielonych.

Eradykacja Helicobacter pylori:

Leczenie skojarzone z innymi lekami.

Dorośli: 500 mg 2–3 razy na dobę przez 7–14 dni.

Dzieci i młodzież: 20 mg/kg masy ciała na dobę, maksymalnie 500 mg 2 razy na dobę przez 7–14 dni.

Ostre wrzodziejące zapalenie dziąseł:

Dorośli: 250 mg 2–3 razy na dobę przez 3 dni.

Dzieci: 35–50 mg/kg masy ciała na dobę w 3 dawkach podzielonych przez 3 dni.

Ostre zakażenia okołozębowe:

Dorośli: 250 mg 2–3 razy na dobę przez 3–7 dni.

U niemowląt i dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg lekarz zaleci proporcjonalnie mniejsze dawki.

Owrzodzenia kończyn dolnych i odleżyny:

Dorośli: 500 mg 2 razy na dobę przez 7 dni.

Zapobieganie zakażeniom pooperacyjnym wywołanym przez bakterie beztlenowe:

Dorośli i młodzież po 12. roku życia: początkowo 1 g w dawce pojedynczej, następnie 250 mg 3 razy na dobę, do czasu głodówki przedoperacyjnej.

Dzieci do 12. roku życia: 20–30 mg/kg masy ciała jednorazowo 1–2 godzin przed zabiegiem.

Noworodki urodzone przed 40. tygodniem ciąży: 10 mg/kg masy ciała jednorazowo przed operacją.

U chorych z ciężką niewydolnością wątroby lub encefalopatią wątrobową, ze względu na ryzyko kumulacji leku, lekarz zaleci zmniejszenie dawki do 1/3 i przyjmowanie jej 1 raz na dobę.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

Metronidazol jest usuwany podczas hemodializy w ciągu 8 godzin; należy skonsultować się z lekarzem w sprawie przyjmowania dodatkowej dawki. U pacjentów poddawanych dializie otrzewnowej przerywanej lub ambulatoryjnej ciągłej nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.

Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku, szczególnie jeżeli stosowane są duże dawki.

Sposób podawania:

Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłku. Aby ułatwić przyjęcie preparatu, tabletki można rozkruszyć.

Czy można stosować Metronidazol Polpharma - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Preparat jest przeciwwskazany w I trymestrze ciąży. W II i III trymestrze ciąży stosowanie preparatu jest dopuszczone jedynie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne, i w jego ocenie korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Metronidazol nasila toksyczne działania alkoholu. Spożycie alkoholu w okresie leczenia może doprowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: uczucie gorąca, obfite pocenie się, bóle głowy, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu. Nie należy spożywać alkoholu w okresie stosowania metronidazolu i przez co najmniej 48 godzin po zakończeniu leczenia.

Metronidazol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny). Należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi (czas protrombinowy). W razie konieczności lekarz dostosuje dawkowanie leków przeciwzakrzepowych.

Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych wątroby (np. fenytoina, fenobarbital) mogą powodować zmniejszenie stężenia metronidazolu we krwi, natomiast leki zmniejszające aktywność enzymów mikrosomalnych (np. cymetydyna) mogą powodować zwiększenie stężenia metronidazolu we krwi.

Preparat może wpływać na zwiększenie stężenia równolegle stosowanego litu i nasilać jego działania toksyczne (ryzyko uszkodzenia nerek). Przed rozpoczęciem stosowania metronidazolu lekarz zaleci zaprzestanie stosowania litu lub zmniejszy jego dawki. Jeżeli równoległe stosowanie metronidazolu i litu jest konieczne, należy kontrolować stężenie litu, kreatyniny oraz elektrolitów we krwi.

Jeżeli równolegle z metronidazolem stosowana jest terfenadyna lub astemizol możliwe jest wystąpienie działań niepożądanych dotyczących serca (np. wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca).

Równoległe stosowanie metronidazolu i disulfiramu może spowodować ostre psychozy i stan dezorientacji. Stosowanie metronidazolu można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 2 tygodni po zakończeniu stosowania disulfiramu.

Metronidazol może powodować zwiększenie stężenia busulfanu, co może prowadzić do nasilenia jego toksyczności i wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

Metronidazol hamuje aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 i dlatego może wpływać na stężenie leków metabolizowanych z udziałem tego enzymu.

Metronidazol może nasilać toksyczne działania 5-fluorouracylu.

U chorych stosujących cyklosporynę, metronidazol może przyczyniać się do zwiększenia stężenia cyklosporyny we krwi. W razie koniczności równoległego stosowania tych leków, należy kontrolować stężenie cyklosporyny i kreatyniny we krwi.

Metronidazol należy stosować z zachowaniem ostrożności u osób przyjmujących leki wydłużające odstęp QT w zapisie EKG, takie jak np. leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III (w tym chinidyna, disopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid), leki przeciwpsychotyczne (np. haloperydol, tiorydazyna, pimozyd, mezorydazyna), antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna), chinolony (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna, sparfloksacyna), leki przeciwmalaryczne (np. meflochina), ketokonazol, cisapryd, tamoksyfen, donepezil, niektóre leki przeciwdepresyjne.

Preparat może wpływać na wyniki oznaczenia stężenia trójglicerydów i glukozy we krwi oraz na badania aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT.

 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Metronidazol Polpharma - tabletki?

Jak każdy lek, również Metronidazol Polpharma może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Rzadko lub bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (zmniejszenie liczby leukocytów, granulocytów obojętnochłonnych, małopłytkowość, agranulocytoza), reakcje anafilaktyczne (w tym ciężkie, stanowiące zagrożenie życia), stany psychotyczne (omamy, splątanie), zaburzenia neurologiczne, takie jak: bóle i zawroty głowy, dezorientacja, zaburzenia snu (senność, bezsenność), omdlenia, drgawki, encefalopatia, podostry zespół móżdżkowy (np. upośledzenie mowy, zaburzenia chodu, oczopląs, drżenie, zaburzenia koordynacji ruchowej), zaburzenia widzenia (widzenie podwójne, krótkowzroczność), szumy w uszach, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zaburzenia czynności wątroby (w tym niewydolność wątroby u osób leczonych metronidazolem w połączeniu z innymi antybiotykami), cholestatyczne zapalenie wątroby i żółtaczka, zapalenie trzustki, wysypka, krosty, świąd, zaczerwienienie, bóle mięśni i stawów, ciemniejsze zabarwienie moczu, zakażenia drożdżakowe (kandydozy). Mogą wystąpić działania niepożądane, dla których nie określono częstotliwości ich występowania: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, świąd, obrzęk naczynioruchowy), jadłowstręt, obniżenie nastroju, neuropatie obwodowe (drętwienie, mrowienie, zaburzenia czucia), przemijające napady podobne do padaczki, (podczas długotrwałego stosowania preparatu lub stosowania w dużych dawkach), aseptyczne zapalenie opon mózgowych, neuropatia lub zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia smaku, suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu, biegunka, ciężkie reakcje skórne, w tym stanowiące zagrożenie życia (zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka).

 

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metronidazol

Arilin rapid (globulki) Grinazole (pasta) Metronidazol Aurovitas (tabletki powlekane) Metronidazol Chema (maść) Metronidazol Fresenius 0,5% (roztwór do infuzji) Metronidazol Jelfa (żel) Metronidazol Polpharma (tabletki dopochwowe) Metronidazol Polpharma 0,5% (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Metronidazole B. Braun (roztwór do infuzji) Rozetic (żel) Rozex (emulsja na skórę) Rozex (krem) Vilantrin (globulki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta