Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy (opis profesjonalny)

Działanie - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Mechanizm działania
Skojarzona szczepionka przeznaczona do czynnego uodporniania przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, o zmniejszonej zawartości antygenów, stosowana jako dawka przypominająca. Składniki szczepionki są adsorbowane na uwodnionym wodorotlenku glinu oraz fosforanie glinu. Po podaniu dawki uzupełniającej ochronę przeciw błonicy i tężcowi szacuje się na ok. 10 lat; nie ustalono czasu utrzymywania się ochronnego miana przeciwciał przeciw wirusowi polioB. pertussis; przyjmuje się, że skuteczność ochronna składników krztuścowych wynosi w zależności od zastosowanej metody badania 67–89% (dla kaszlu trwającego przynajmniej 21 dni – ≥84%).

Wskazania do stosowania - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Szczepienie przypominające przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis u osób po 4. rż. Preparat nie jest wskazany do szczepienia podstawowego.

Przeciwwskazania stosowania - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, neomycynę lub polimyksynę, encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca, przejściowa małopłytkowość lub powikłania neurologiczne po wcześniejszych szczepieniach przeciwko błonicy i/lub tężcowi. W przypadku ostrych i ciężkich chorób przebiegających z gorączką szczepienie należy odroczyć (łagodna infekcja nie jest przeciwwskazaniem do podania szczepionki). Należy rozważyć, czy podawać następną dawkę szczepionki zawierającej składnik krztuścowy, jeśli którykolwiek z niżej wymienionych objawów pojawił się w zależności czasowej ze szczepieniem zawierającym komponent krztuścowy: gorączka ≥40°C w ciągu 48 h po podaniu szczepionki bez dających się określić przyczyn; zapaść lub epizod hipotoniczno-hiporeaktywny w ciągu 48 h po szczepieniu; długotrwały, nieustający płacz trwający ≥3 h, pojawiający się w ciągu 48 h po szczepieniu; drgawki przebiegające z gorączką lub bez niej, występujące w ciągu 3 dni po szczepieniu. Należy zachować ostrożność u osób z małopłytkowością lub zaburzeniami krzepnięcia, ponieważ po podaniu szczepionki i.m. może u nich wystąpić krwawienie. Zakażenie HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, jednakże u osób z zaburzeniami odporności może nie wystąpić prawidłowa odpowiedź immunologiczna. Szczepionki nie należy podawać donaczyniowo.

Interakcje - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Leki immunosupresyjne
Leki immunosupresyjne mogą osłabić odpowiedź na szczepionkę.

Inne szczepionki
Szczepionkę można podawać jednocześnie ze szczepionką przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego. Nie przeprowadzono badań dotyczących jednoczesnego stosowania z innymi szczepionkami lub immunoglobulinami. W razie konieczności, zgodnie z przyjętymi zasadami, preparaty należy podać w różne miejsca ciała.

Niezgodności
Ze względu na niezgodności nie należy mieszać szczepionki z innymi szczepionkami ani lekami.

Działania niepożądane - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Dzieci 4.–8. rż.
Bardzo często: senność, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
Często: utrata apetytu, drażliwość, ból głowy, gorączka, rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.Niezbyt często: uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, zaburzenia snu, apatia, suchość gardła, biegunka, wymioty, ból brzucha, nudności, zmęczenie.

Osoby 10.–93. rż.
Bardzo często: ból głowy, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
Często: utrata apetytu, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, świąd, gorączka, reakcje w miejscu wstrzyknięcia.
Niezbyt często: opryszczka wargowa, uogólnione powiększenie węzłów chłonnych, parestezje, senność, zawroty głowy, astma, ból stawów, ból mięśni, rozległy obrzęk kończyny, w którą podano szczepionkę, gorączka >39°C, dreszcze, ból.

Po wprowadzeniu szczepionki do obrotu zgłaszano następujące działania niepożądane: reakcje alergiczne (w tym anafilaktyczne i anafilaktoidalne), epizod hipotoniczno-hiporeaktywny, drgawki. Patrz też – zarejestrowane materiały producenta.

Ciąża i laktacja - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Ze względu na brak wystarczających badań dotyczących wpływu szczepionki na rozwój zarodka i płodu, nie zaleca się stosowania w czasie ciąży.

Dawkowanie - Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Głęboko i.m., najlepiej w okolice mięśnia naramiennego. Szczepienie przypominające u osób po 3. rż.: pojedyncza dawka 0,5 ml, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami i „Programem szczepień ochronnych”. U osób ≥40. rż., które w ciągu ostatnich 20 lat nie otrzymały szczepionki zawierającej składnik błoniczy lub tężcowy albo o których nie wiadomo, kiedy były szczepione, podanie pojedynczej dawki indukuje odpowiedź immunologiczną przeciw krztuścowi i w większości przypadków chroni przed zachorowaniem na tężec i błonicę. Podanie 2 kolejnych dawek szczepionki zawierającej składnik błoniczy i tężcowy (po 1 mies. i po 6 mies. od podania 1. dawki) zwiększa odpowiedź immunologiczną przeciw błonicy i tężcowi. Kolejne szczepienia przypominające należy wykonywać zgodnie z aktualnymi zaleceniami. Szczepionkę można również podawać w profilaktyce przeciwtężcowej u osób zranionych, które otrzymały wcześniej szczepienie podstawowe toksoidem tężcowym, i u których istnieje wskazanie do szczepienia przypominającego przeciw błonicy, krztuścowi i poliomyelitis; zgodnie z oficjalnymi zaleceniami należy równolegle podać immunoglobulinę przeciwtężcową.

Uwagi dla Toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Warunki przechowywania
Przechowywać w temp. 2–8°C; nie zamrażać.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + szczepionka przeciw poliomyelitis (inaktywowana) + toksoid tężcowy

Adacel Polio (zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce) Boostrix Polio (zawiesina do wstrzykiwań) TETRAXIM (zawiesina do wstrzykiwań)
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.