×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

6732 pacjentów na rehabilitacji pocovidowej

Sejm

Aktualnie we wszystkich województwach realizowane są programy rehabilitacji dla pacjentów po przebytym COVID-19. 844 świadczeniodawców prowadzi rehabilitację pocovidową w trybie ambulatoryjnym, stacjonarnym oraz domowym. Korzysta z niej 6732 pacjentów – poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na szereg interpelacji poseł Magdaleny Łośko.


Fot. Piotr Skórnicki/ Agencja Gazeta

WojewództwoLiczba świadczeniodawców realizujących rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 (w trybie ambulatoryjnym, stacjonarnym oraz domowym)Liczba świadczeniodawców realizujących rehabilitację dla pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w trybie ambulatoryjnymLiczba pacjentów poddanych usprawnianiu w ramach rehabilitacji pocovidowej
Dolnośląskie5033634
Kujawsko-Pomorskie51401698
Lubelskie6355270
Lubuskie3123423
Łódzkie9381268
Małopolskie12583398
Opolskie2824185
Podkarpackie132120566
Podlaskie118174
Pomorskie3727214
Śląskie3017717
Świętokrzyskie1713127
Warmińsko-Mazurskie3533273
Wielkopolskie10992617
Zachodniopomorskie3221168

Na czym ta rehabilitacja polega?

Zgodnie z opisem poszczególnych programów, w zależności od warunków ich realizacji rehabilitacja obejmuje w trybie ambulatoryjnym i domowym trening fizyczny i edukację. Ćwiczenia fizyczne obejmują trening aerobowy, oporowy i siłowo-wytrzymałościowy, ustalany indywidualnie, w zależności od stanu zdrowia pacjenta. Obligatoryjnym elementem programu jest edukacja, której celem jest zwiększenie świadomości dotyczącej powikłań związanych z COVID-19 oraz nauczenie sposobów radzenia sobie z nimi, tak aby ograniczyć ich wpływ na codzienne funkcjonowanie.

Dodatkowo, w zależności od potrzeb chorego możliwe jest włączenie innych komponentów terapii, m.in. technik mobilizacji i ewakuacji wydzieliny, treningu równowagi, metod specjalnych np. przeznaczonych dla chorych z deficytami neurologicznymi.

W trybie stacjonarnym rehabilitacja obejmuje:
• kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem: ćwiczeń ogólnousprawniających indywidualnych, usprawniania układu oddechowego (czynne ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia oddechowe czynne z oporem, nauka kaszlu i odkrztuszania), ćwiczeń równoważnych, ćwiczeń samoobsługi, innych ćwiczeń przywracających czynność układu oddechowego, metod neurofizjologicznych m.in. PNF oraz treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń na wolnym powietrzu
• metody specjalne kinezyterapii, w tym terapii manualnej
• opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe
• inhalacje indywidualne
• terenoterapię, treningi marszowe
• balneoterapię – wg indywidualnych wskazań
• masaż leczniczy – wg indywidualnych wskazań
• hydroterapię, fizykoterapię – wg indywidualnych wskazań
• treningi relaksacyjne
• edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną modyfikację stylu życia;
• leczenie dietetyczne – wg indywidualnych wskazań
• wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących
• terapię psychologiczną.

Jakie są kryteria skierowania na rehabilitację po przebyciu zakażenia koronawirusem?

Podstawowym kryterium kwalifikacji do programu jest przebycie zakażenia SARS-CoV-2 i przystąpienie do programu rehabilitacji w okresie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Pozostałe kryteria odpowiednio do poszczególnych świadczeń opisane zostały w poniższej tabeli.

Nazwa programu rehabilitacji pocovidowejKryteria kwalifikacji
Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnymKlinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są powikłania lub następstwa po przebytym COVID-19 w zakresie układu oddechowego lub układu krążenia lub układu nerwowego lub narządu ruchu (wynik 1-4 przy ocenie stanu zdrowia w skali od 0 do 4 na podstawie codziennego funkcjonowania pacjenta i odczuwania objawów po przebyciu COVID-19) lub spadek siły mięśniowej z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej skalą MRC (modified Medical Research Council, 0-5) lub stopień nasilenia duszności wg skali mMRC w stopniu 2-3.
U każdego pacjenta powinna być wykonana ocena dolegliwości utrzymujących się po przebyciu COVID-19 w skali od 0 do 10 – załącznik nr 2 do Programu).
Kryterium kwalifikacji pacjentów z dominującymi problemami układu oddechowego do objęcia świadczeniem jest wynik w skali nasilenia duszności mMRC >2.
Z programu wyłącza się świadczeniobiorców, którzy odbyli już program z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 lub zakwalifikowani zostali do świadczeń w ramach programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19
Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjneKlinicznym kryterium kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem jest występowanie duszności, która negatywnie wpływa na aktywność pacjentów - w skali mMRC wynik ≥1 (0-4)
Program fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 - warunki domoweKlinicznymi kryteriami kwalifikacji pacjentów do objęcia świadczeniem są:
1) świadczeniobiorcy, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób, po przebyciu COVID-19,
2) 3-9 w skali oceny funkcjonalnej (0-10), z wykorzystaniem oceny siły mięśniowej MRC (0-5),
3) duszność (w skali mMRC wynik ≥1 (0-4) lub
4) zespół słabości nabyty podczas pobytu na OIT (ang. ICU Acquired Weakness).

Świadczenia rehabilitacji COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19. Zakończenie leczenia w kierunku COVID-19 określa się, jako:
• datę zakończenia izolacji domowej, lub
• datę wypisu ze szpitala, lub
• datę wypisu z izolatorium.

Skierowanie pacjent przekazuje bezpośrednio do świadczeniodawcy, u którego realizowany będzie program rehabilitacji po chorobie COVID-19. Pacjent sam dokonuje wyboru podmiotu leczniczego, w którym realizowane będą zabiegi rehabilitacyjne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 63/2021/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Zarządzeniem Nr 78/2021/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm., koszt leczenia jednego pacjenta w realizacji programu w warunkach realizacji świadczeń z zakresu rehabilitacji pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 – w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym, które posiadają niezbędną bazę zabiegową do prowadzenia rehabilitacji pacjentów, wynosi 188,00 PLN. Jednakże koszt, w programie fizjoterapii dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne i domowe, zależy od ilości wizyt terapeutycznych określonych w ww. zarządzeniach Prezesa NFZ.

23.09.2021
Zobacz także
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta