×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Czas zatrzymać epidemię niewydolności serca

Renata Kołton
Kurier MP

Liczba pacjentów z niewydolnością serca dramatycznie rośnie. To oznacza gigantyczne koszty leczenia. W Polsce notujemy 180 tys. hospitalizacji i 43 tys. zgonów z powodu niewydolności serca rocznie. Czas zatrzymać tę epidemię – podkreślił w Krakowie podczas XXII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Piotr Ponikowski, prezes PTK. Jak poinformował, w tym celu PTK wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami systemowymi.

Prof. Piotr Ponikowski, prezes PTK. Fot . Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

W dniach 13-15 września odbywa się w Krakowie XXII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To jedno z największych wydarzeń naukowych w Polsce, a także najważniejsza w roku dyskusja specjalistów o stanie serc Polaków. Tegoroczne spotkanie zorganizowano pod hasłem „Niewydolność serca – zatrzymać epidemię”.

Już w pierwszym dniu Kongresu organizatorzy odnotowali rejestrację ponad 6000 uczestników. – To rekordowa liczba – podkreśliła w czwartek podczas konferencji prasowej inaugurującej Kongres prof. Danuta Czarnecka, Współprzewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu.

Do udziału w tegorocznym spotkaniu zaproszono 500 wykładowców z Europy, Azji i Ameryki. – Są z nami m. in. prezesi Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Stowarzyszenia Kardiologii Stanów Nagłych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego – wyliczała prof. Czarnecka. Wśród uczestników i wykładowców są także rektorzy uczelni medycznych, konsultanci krajowi, prezesi towarzystw naukowych oraz przedstawiciele instytucji ochrony zdrowia w Polsce. W Konferencji wziął udział minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Roman Topór-Mądry.

Spotkanie skierowane jest nie tylko do kardiologów, ale także do kardiochirurgów, lekarzy medycyny rodzinnej, internistów, pielęgniarek i techników medycznych oraz studentów medycyny. Organizatorzy przygotowali 135 sesji odbywających się w 12 salach wykładowych oraz dwóch otwartych przestrzeniach – agorach.

Tematami sesji są zarówno najnowsze doniesienia naukowe, jak i problemy współczesnej kardiologii, także te w zakresie organizacji opieki nad pacjentami.

Dramatyczny wzrost liczby pacjentów z niewydolnością serca

Choroby układu krążenia są najważniejszą przyczyną zgonów na świecie. Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego rocznie umiera aż 17,5 miliona osób. Dlatego choroby te stanowią globalny problem współczesnej kardiologii.

Niewydolność serca to końcowy etap przewlekłych chorób układu sercowo-naczyniowego. Obecnie w Europie pacjentów chorujących na niewydolność serca jest już około 15 milionów, w Polsce blisko milion. Zagrożonych rozwojem tej choroby jest około 12 mln Polaków.

Prof. Piotr Ponikowski, prezes PTK, podczas konferencji prasowej mówił o epidemii niewydolności serca, która dotyka kraje Europy i Stany Zjednoczone. – Liczba pacjentów z niewydolnością serca dramatycznie rośnie. To oznacza gigantyczne koszty leczenia – podkreślił. – W Polsce notujemy 180 tys. hospitalizacji i 43 tys. zgonów z powodu niewydolności serca rocznie. Czas zatrzymać tę epidemię. W tym celu PTK wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pracuje nad rozwiązaniami systemowymi.

Z tego względu prof. Zbigniew Gąsior, przewodniczący Komitetu Naukowego Kongresu PTK zaznaczył, że szczególnie interesującymi tematami tegorocznego Kongresu są dwa zagadnienia: Program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca, zwany KOS-Zawał oraz Program Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca – KONS.

Do KOS-Zawał przystąpiło 50 ośrodków

Pierwszy z wymieniony programów – KOS-Zawał – jest w Polsce realizowany od października 2017 r. Obecnie przystąpiło do niego już 50 ośrodków w całym kraju, najwięcej w województwach śląskim i dolnośląskim (po 9).

Prof. Piotr Jankowski, Współprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu, zaznaczył jednak, że wciąż są w Polsce cztery województwa – podkarpackie, świętokrzyskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie – w których żaden z ośrodków nie realizuje tego programu.

– Myślę, że to powód do wstydu dla Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, wojewodów i marszałków oraz konsultantów z tych województw – zaznaczył prof. Jankowski. – Pacjenci z tych regionów są bowiem pozbawieni dostępu do nowoczesnej organizacji opieki nad chorym po zawale serca.

Dzięki programowi znacząco skróciło się opóźnienie rozpoczynania rehabilitacji po zawale serca. Prof. Jankowski poinformował również, że dysponujemy już pierwszymi danymi dotyczącymi satysfakcji pacjentów objętych programem KOS-Zawał. Jako przykład podał wyniki badania przeprowadzonego w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, z których wynika, że 98% pacjentów zakwalifikowanych do udziału w pilotażu uważa, że udział w programie wpłynął na poprawę ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Prof. Zbigniew Gąsior dodał, że KOS-Zawał to unikatowy program nie tylko w skali naszego kraju, ale również w skali Europy. Był on prezentowany na Kongresie Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego (ESC) w Monachium, który zakończył się dwa tygodnie temu.

KONS ruszy jesienią?

Pilotaż drugiego z wymienionych programów: Programu Koordynowanej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca – KONS, ma szansę rozpocząć się już jesienią br. Prof. Ponikowski poinformował podczas konferencji, że otrzymał już od prezesa NFZ, Andrzeja Jacyny, zapewnienie, że środki na ten cel zostaną przyznane.

– Uważam, że to będzie wielki sukces polskiej kardiologii – podkreślił prezes PTK.

KONS powstał przy współpracy ekspertów zajmujących się medycyną, finansami, zarządzaniem i organizacją ochrony zdrowia. Pracami kierowała prof. Jadwiga Nessler, pełnomocnik Zarządu Głównego PTK ds. niewydolności serca.

KONS to w założeniach spójny system obejmujący opiekę ambulatoryjną, szpitalną i domową, którego podstawą jest opieka nad chorym sprawowana przez cały zespół: lekarza rodzinnego (POZ), pielęgniarki, specjalistów. Jego wprowadzenie ma zapewnić aktywny nadzór nad przebiegiem choroby, zwłaszcza po wypisaniu pacjenta ze szpitala, oraz poprawić świadomość pacjentów.

– Do programu pacjent wejdzie w momencie, w którym zidentyfikuje się u niego niewydolność serca – mówił prof. Ponikowski. – Może to być na każdym poziomie, zarówno lekarza rodzinnego, jak i hospitalizacji w ośrodku specjalistycznym. Następnie w ramach koordynowanej opieki zaproponujemy mu prowadzenie krok po kroku: od diagnozy, poprzez pewne rozpoznanie, po optymalne leczenie. Podstawą tego systemu są lekarz rodzinny i pielęgniarki, którzy wspólnie opiekują się chorym – tłumaczył prezes PTK.

Kluczowym elementem KONS jest bowiem koordynacja opieki zdrowotnej na wszystkich poziomach referencyjności. W pierwszej kolejności w szpitalach ogólnych, w których będzie realizowana opieka mająca na celu stabilizację pacjentów. Następnie na oddziałach kardiologicznych w szpitalach wieloprofilowych, mających możliwość diagnozowania chorych i wykonywania zabiegów inwazyjnych na sercu. Grupa pacjentów z bardzo zaawansowaną niewydolnością serca pozostanie pod opieką tzw. centrów doskonałości, które mają stanowić ostatni poziom opieki.

W centrach doskonałości pacjenci będą poddawani najbardziej specjalistycznemu leczeniu, z udziałem kardiologa interwencyjnego, elektrofizjologa i kardiochirurga.

– Centra zapewnią najnowocześniejsze metody diagnostyki oraz bardzo skoncentrowany poziom wiedzy eksperckiej – mówił podczas konferencji prof. Adam Witkowski, Prezes-Elekt PTK. – Ich drugim zadaniem jest wprowadzanie w skali regionu i kraju nowych metodologii w leczeniu, zarówno sprzętowych jak i farmakologicznych, oraz prowadzenie rejestrów, które są świetną metodą sprawdzania, jak dana metodologia terapeutyczna sprawdza się w warunkach krajowych.

Nadciśnienie tętnicze

Podczas XXII Międzynarodowego Kongresu PTK nie zabraknie najważniejszych doniesień z Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w tym roku odbył się w sierpniu w Monachium.

W trakcie konferencji prof. Danuta Czarnecka podkreśliła problem nadciśnienia tętniczego, na które w Polsce choruje ponad 10 mln osób. Zwróciła uwagę na nowe wytyczne ESC dotyczące jego leczenia. Zaznaczyła, że w przeciwieństwie do amerykańskich, wytyczne europejskie za kryterium rozpoznania choroby nadal uznają poziom ≥ 140/90 mmHg.

– Cieszę się, że uczestnicy naszego wydarzenia będą mogli zapoznać się z nowymi wytycznymi – mówiła prof. Czarnecka. – Otrzymaliśmy bardzo dobry algorytm leczenia nadciśnienia w trzech krokach. Leczenie powinniśmy rozpoczynać od razu od terapii skojarzonej, a więc co najmniej dwóch leków, najlepiej w jednej tabletce.

– Obniżono docelowe wartości ciśnienia tętniczego, zwłaszcza u osób poniżej 65. roku życia – dodała. – Należy też zwracać uwagę na edukację pacjentów, ponieważ chorzy bez dolegliwości często lekceważą problem nadciśnienia.

Digital Cardio Area

Nowością tegorocznego Kongresu jest strefa nowych technologii – Digital Cardio Area. To platforma przeznaczona przede wszystkim dla projektów w fazie start-up, innowacji, nad którymi prowadzone są prace w instytutach medycznych i na uczelniach oraz produktów nowo wprowadzonych na rynek.

W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni odbywają się prezentacje nowatorskich koncepcji, technologicznych odkryć i nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych związanych z prewencją i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego.

– PTK od lat wspiera rozwój nowoczesnej technologii, nowatorskich projektów z zakresu teleinformatyki i telemedycyny – mówił prof. Piotr Jankowski. – Podczas Kongresu zaprezentowane zostaną najnowsze pomysły, niektóre z nich bardzo wizjonerskie, i ogłosimy zwycięzcę konkursu. Myślę, że nasza platforma jest znakomitym miejscem na konfrontację nowych projektów z oczekiwaniami i opiniami środowiska kardiologicznego – dodał prof. Jankowski.

Inwestujmy w kardiologię

– Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiano m. in. o inwestycjach w kardiologię – przypomniał prof. Piotr Ponikowski. – Eksperci zgadzają się, że kardiologia jest obszarem, w który warto inwestować środki publiczne. Źle zorganizowane leczenie w tym zakresie to olbrzymie koszty pośrednie. W przypadku niewydolności serca jest to rocznie kwota na poziomie kilku miliardów złotych. Nasi pacjenci to często ludzie młodzi, których choroba wyklucza z rynku pracy, co jest stratą dla gospodarki – dodał prezes PTK.

– Kongres stanowi podsumowanie rocznej działalności PTK – powiedział prof. Ponikowski. – Jest miejscem, gdzie dzielimy się doświadczeniem oraz decydujemy o planach na przyszłość. Będziemy wspólnie dyskutować o przyszłości i rozwoju polskiej kardiologii. Myślę, że będzie to kolejny krok w przód, w stronę dobra polskich pacjentów chorych na serce – mówił za zakończenie konferencji prasowej prezes PTK.

Medycyna Praktyczna jest patronem medialnym XXII Międzynarodowego Kongresu PTK.

14.09.2018
Zobacz także

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.