×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Badania i zabiegi

 • Angiografia tętnic i żył obwodowych

  Angiografia tętnic i żył obwodowych

  Badanie angiograficzne naczyń krwionośnych można wykonać w niemal całym organizmie. Dzięki temu można ocenić krążenie mózgowe, krążenie w naczyniach doprowadzających krew do głowy, w płucach, w tętnicach wieńcowych (angiografia wieńcowa, inaczej koronarografia), naczyniach jamy brzusznej, rąk czy nóg. Wynik badania pomaga nie tylko zdiagnozować nieprawidłowości naczyń, ale i niejednokrotnie zaplanować i najbardziej optymalne leczenie.

 • Angiografia wieńcowa (koronarografia)

  Angiografia wieńcowa (koronarografia)

  Badanie to polega na podaniu środka kontrastowego bezpośrednio do wybranego naczynia wieńcowego. Następnie obserwuje się na monitorze specjalnego aparatu rentgenowskiego jak naczynie wypełnia się środkiem kontrastowym.

 • Badania regulacji wegetatywnej układu krążenia

  Badania regulacji wegetatywnej układu krążenia

  Badania regulacji wegetatywnej układu krążenia wykorzystuje się w diagnostyce stanów przedomdleniowych (zasłabnięć) i omdleń.

 • Badanie elektrofizjologiczne serca

  Badanie elektrofizjologiczne serca

  Badanie elektrofizjologiczne (EPS) jest badaniem serca, które umożliwia ocenę zaburzeń rytmu lub przewodzenia w sercu. Zwykle wykonuje się je w sposób inwazyjny – poprzez elektrody wprowadzone do wnętrza serca. Najczęściej EPS wykonuje się jako część procedury inwazyjnej mającej na celu usunięcie podłoża zaburzeń rytmu metodą ablacji, czyli zniszczenia fragmentu serca, który odpowiada za powstanie zaburzeń rytmu.

 • Badanie PET serca

  Badanie PET serca

  Badanie PET serca, to badanie nieinwazyjne, wykorzystujące obrazowanie radioizotopowe. Metody obrazowania kardiologii nuklearnej, do których należy badanie PET serca, polegają na podaniu wybranego radiofarmaceutyku, który jest wychwytywany w różnym stopniu przez komórki mięśnia sercowego w zależności od jego ukrwienia i żywotności.

 • Biopsja endomiokardialna

  Biopsja endomiokardialna

  Biopsja endomiokardialna to inwazyjne badanie diagnostyczne, które polega na pobraniu wycinków mięśnia sercowego za pomocą cewnika wprowadzonego do serca przez żyły lub tętnice.

 • Czas krwawienia

  Czas krwawienia

  Wskazaniem do oznaczenia czasu krwawienia jest podejrzenie skazy krwotocznej, czyli zwiększonej skłonności do krwawień w obrębie tkanek, narządów oraz układów.

 • Czas krzepnięcia

  Czas krzepnięcia

  Wskazaniem do badania czasu krzepnięcia jest podejrzenie zaburzeń w układzie krzepnięcia, co może się objawiać zwiększoną skłonnością do krwawień w obrębie tkanek, narządów oraz układów.

 • Czas protrombinowy i INR

  Czas protrombinowy i INR

  Im dłuższy jest czas protrombinowy, tym mniejsza skłonność krwi do krzepnięcia. Oznaczenie czasu protrombinowego jest wykorzystywane przede wszystkim w monitorowaniu leczenia przeciwkrzepliwego za pomocą doustnych antykoagulantów, ale także w diagnostyce chorób wątroby oraz nabytych i wrodzonych skaz krwotocznych.

 • Badanie stężenia potasu w surowicy krwi – jakie są normy potasu

  Badanie stężenia potasu w surowicy krwi – jakie są normy potasu

  Badanie potasu we krwi to rutynowe badanie wykonywane w celu określenia jego stężenia. Często zleca się go także w diagnostyce zaburzeń czynności serca oraz w kontroli terapii lekami o działaniu diuretycznym

 • Dimer D

  Dimer D

  Obecność dimeru D świadczy o zachodzącym w organizmie procesie tzw. fibrynolizy, czyli procesie rozpadu zakrzepów.

 • Peptydy natriuretyczne

  Peptydy natriuretyczne

  Peptydy natriuretyczne są tzw. neurohormonami. Uczestniczą w regulowaniu gospodarki wodno-sodowej organizmu oraz odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego działają bezpośrednio na naczynia krwionośne i je rozszerzają.

 • Homocysteina

  Homocysteina

  Homocysteina ma działanie aterogenne, co oznacza, że przyspiesza rozwój zmian miażdżycowych w tętnicach. Co więcej, wykazuje aktywność prozakrzepową, czyli zwiększa ryzyko potencjalnej zakrzepicy naczyń.

 • CK-MB

  CK-MB

  Badanie CK-MB wykonuje się w ramach diagnostyki ostrego zespołu wieńcowego (zawału serca).

 • Mioglobina

  Mioglobina

  W przypadku znacznego wysiłku, gdy ciśnienie cząsteczkowe tlenu osiąga w mięśniach niskie wartości, mioglobina uwalnia przyłączone do niej cząsteczki tlenu, umożliwiając dalszą wydajną pracę mięśni z wykorzystaniem wysokoenergetycznego ATP.

 • Kinaza kreatynowa

  Kinaza kreatynowa

  W zależności od choroby, którą lekarz próbuje zdiagnozować, badana jest całkowita aktywność kinazy kreatynowej lub aktywność poszczególnych frakcji CK, najczęściej CK-MB pochodzenia sercowego w diagnostyce zawału serca.

 • Badanie płynu osierdziowego

  Badanie płynu osierdziowego

  W warunkach prawidłowych ilość płynu jest niewielka, wynosi około 15–50 ml. W przypadku zapalenia osierdzia, nowotworów, niewydolności serca czy nerek czasem dochodzi do nadmiernego gromadzenia się płynu, który uciska na serce, powodując różne objawy.

 • Defibrylacja

  Defibrylacja

  Defibrylacja to zabieg, który stosuje się podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej, czyli czynności ratowniczych u osób, które doznały zatrzymania krążenia. Defibrylacja polega na przepuszczeniu przez ciało osoby poszkodowanej prądu, który ma „zresetować” serce, aby przywrócić mu prawidłową czynność. Dostępne w miejscach publicznych defibrylatory AED umożliwiają udzielenie pomocy każdemu – defibrylator krok po kroku prowadzi osobę go obsługującą, która musi jedynie podążać za wskazówkami – nakleić osobie poszkodowanej elektrody na klatkę piersiową, naładować defibrylator i wyzwolić wyładowanie, gdy AED zakomunikuje, że jest ono wskazane.

 • Elektrokardiografia (EKG)

  Elektrokardiografia (EKG)

  Elektrokardiografia (EKG) jest nieinwazyjnym i bezbolesnym badaniem, które wykonywane jest w celu oceny pracy serca i wykrycia ewentualnych jej zaburzeń.

 • Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

  Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa

  EKG wysiłkowe (elektrokardiograficzna próba wysiłkowa) to badanie, które jest stosowane w diagnostyce choroby wieńcowej. Pacjent podejmuje wysiłek fizyczny – chodzi po bieżni lub jedzie na rowerze stacjonarnym i równocześnie wykonywane jest EKG.

 • Inwazyjne badanie czynnościowe tętnic wieńcowych

  Inwazyjne badanie czynnościowe tętnic wieńcowych

  Inwazyjne badanie czynnościowe tętnic wieńcowych wykonuje się wówczas, gdy ocena morfologiczna zmian zwężających światło naczynia wieńcowego w trakcie koronarografii budzi wątpliwość co do jej istotności klinicznej. Wynik tych badań pozwala wnioskować o rzeczywistym znaczeniu blaszki miażdżycowej dla przepływu krwi w zwężonym naczyniu, a co za tym idzie o jej wpływie na dostarczanie tlenu do mięśnia sercowego.

 • Kardiowersja elektryczna

  Kardiowersja elektryczna

  Kardiowersja elektryczna to zabieg medyczny, którego celem jest przywrócenie prawidłowego rytmu serca. Kardiowersję stosuje się u pacjentów z zaburzeniami rytmu serca przebiegającymi z tachykardią (zbyt szybką akcją serca). Najczęstszym wskazaniem do wykonania kardiowersji jest migotanie przedsionków.

 • Nakłucie worka osierdziowego

  Nakłucie worka osierdziowego

  Wraz z gromadzeniem się płynu w jamie osierdzia dochodzi do wzrostu ciśnienia w worku osierdziowym, co upośledza napełnianie jam serca i (w skrajnych przypadkach) może doprowadzić do tak zwanej tamponady serca.

 • Nieinwazyjne badania hemodynamiczne tętnic obwodowych

  Nieinwazyjne badania hemodynamiczne tętnic obwodowych

  Dokładnie zebrany wywiad w połączeniu z wynikami badania fizykalnego oraz badań dodatkowych umożliwiają zlokalizowanie zwężeń tętnic, przeprowadzenie diagnostyki różnicowej oraz stanowią punkt odniesienia do oceny postępu choroby.

 • Ocena krążenia żylnego

  Ocena krążenia żylnego

  Ocena krążenia żylnego przy podejrzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości powinna składać się z kilku elementów: badania podmiotowego (wywiadu), badania przedmiotowego (badania fizykalnego) oraz badań dodatkowych w postaci testów czynnościowych, badań laboratoryjnych oraz obrazowych.

 • Pletyzmografia segmentarna i pneumatyczna

  Pletyzmografia segmentarna i pneumatyczna

  Pletyzmografia jest badaniem, które pozwala na pomiar przepływu krwi przez tętnicze i żylne naczynia obwodowe kończyn, położone tuż pod powierzchnią skóry. Pletyzmografia ma na celu monitorowanie zmian upośledzających przepływ w naczyniach kończyn, głównie dolnych.

 • Przezskórne interwencje wieńcowe

  Przezskórne interwencje wieńcowe

  Przezskórna angioplastyka wieńcowa polega na poszerzeniu zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą balonu na cewniku wprowadzonym przezskórnie (przez tętnicę w dolnej części przedramienia lub w pachwinie) do tętnicy wieńcowej w celu przywrócenia prawidłowego ukrwienia mięśnia sercowego. Podczas zabiegu w tętnicy wieńcowej może zostać umieszczony stent, który zapobiega ponownemu zwężeniu tętnicy. Przezskórną angioplastykę wieńcową wykonuje się pilnie w leczeniu określonych rodzajów zawału serca lub planowo u chorych z przewlekłymi zespołami wieńcowymi (dławicą piersiową stabilną).

 • Stymulacja przezprzełykowa serca

  Stymulacja przezprzełykowa serca

  Stymulacja przezprzełykowa serca polega na zarejestrowaniu zapisu elekrtokardiograficznego (EKG) w bezpośrednim sąsiedztwie serca oraz na wygenerowaniu pod kontrolą EKG arytmii, które mogą być dzięki temu dokładnie poznane i opisane.

 • Troponiny sercowe

  Troponiny sercowe

  Wzrost stężenia troponin obserwuje się po upływie około 3–6 godzin od zawału. Powrót do wartości prawidłowych następuje zwykle w ciągu 10 dni.

 • Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych

  Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych

  Badanie ultrasonograficzne (USG) jest podstawowym nieinwazyjnym badaniem wykorzystywanym w diagnostyce chorób układu krążenia. Ultrasonografia naczyń obwodowych umożliwia ocenę przepływu krwi przez naczynia krwionośne, zarówno tętnice, jak i żyły.

 • Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa naczyń wieńcowych

  Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa naczyń wieńcowych

  Jest to jedno z badań obrazowych wykorzystywanych w diagnostyce zwężenia tętnic wieńcowych. Do takiego zwężenia najczęściej dochodzi w przebiegu miażdżycy. Powoduje ono chorobę niedokrwienną serca, objawiającą się przede wszystkim bólami w klatce piersiowej.

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta