Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Preparat zawiera substancję metamizol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Pyralgin
roztwór do wstrzykiwań; 500 mg/ml (1 g/2 ml) (1 ml zawiera 500 mg metamizolu sodowego); 5 amp. 2 ml
Polpharma
27,50 zł
Pyralgin
roztwór do wstrzykiwań; 500 mg/ml (2,5 g/5 ml) (1 ml zawiera 500 mg metamizolu sodowego); 5 amp. 5 ml
Polpharma
35,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań?

Preparat zawiera metamizol, nieopioidowy lek przeciwbólowy z grupy pochodnych pirazolonu. Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także rozkurczowe. Mechanizm działania metamizolu nie został do końca poznany. Lek bierze udział w hamowaniu aktywności cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, uniemożliwiając syntezę prostaglandyn. Metamizol może także bezpośrednio wpływać na transmisję bodźców bólowych w rdzeniu kręgowym i wpływać na aktywność układu kannabinoidowego.

Metamizol w znacznym stopniu metabolizowany jest do farmakologicznie czynnych metabolitów. Wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów.

Kiedy stosować Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany w leczeniu bólu różnego pochodzenia o dużym nasileniu oraz gorączki, gdy zastosowanie innych leków jest nieskuteczne.

Preparat w postaci roztworu do wstrzykiwań należy stosować tylko wtedy, kiedy podanie doustne nie jest wskazane.

Kiedy nie stosować preparatu Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne pirazolonu lub pirazolidyny, w tym np. leki zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon (dotyczy to również chorych, u których wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu wymienionych substancji czynnych).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne salicylany, paracetamol, nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, naproksen, diklofenak, indometacyna), obejmujące objawy takie jak np.: napad astmy (astma analgetyczna), skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne (w tym pokrzywka, wysypka, rumień) lub inne objawy reakcji anafilaktoidalnej.

Nie stosować, jeżeli występują:

• zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po stosowaniu cytostatyków) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi (np. leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość)

• wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

• ostra porfiria wątrobowa

ostra niewydolność nerek lub wątroby

• niedociśnienie tętnicze i zaburzenia krążenia.

Nie stosować u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie stosować równolegle z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat zawiera metamizol, lek z grupy pochodnych pirazolonu, którego stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagrażającego życiu wstrząsu i agranulocytozy (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby granulocytów).

Jeżeli wystąpi gorączka, ból gardła, zakażenia, zmiany zapalne lub owrzodzenia w obrębie jamy ustnej (zapalenie gardła, migdałków), powiększenie węzłów chłonnych, stany zapalne w obrębie układu moczowo-płciowego lub odbytu, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu agranulocytozy. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem. Natychmiastowe przerwanie stosowania preparatu ma kluczowe znaczenie dla wyzdrowienia, dlatego nie należy zwlekać do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych.

Należy pamiętać, że osoby u których wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych pochodnych pirazolonu i pirazolidyny.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem pancytopenii (niedobór wszystkich elementów morfotycznych krwi). Jeżeli wystąpi bladość, osłabienie i ogólne złe samopoczucie, gorączka, infekcja, omdlenia, krwawienia lub krwiaki, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu pancytopenii. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania metamizolu konieczne jest regularne monitorowanie morfologii krwi.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych, konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe). W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: duszność, obrzęk języka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną, gdyż może istnieć zagrożenie życia. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych jest znacznie zwiększone u osób:

• z nadwrażliwością lub nietolerancją nieopioidowych leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym lub astmą (astma analgetyczna), w szczególności jeżeli towarzyszą jej polipy błony śluzowej nosa lub zatok

• z astmą oskrzelową, szczególnie ze współistniejącym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa

• z przewlekłą pokrzywką

• z atopią

• z nietolerancją barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany)

• z nietolerancją alkoholu (kichanie, łzawienie, silne zaczerwienienie).

Stosowanie preparatu w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznych jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu w takim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego i dostępu do sprzętu ratującego życie.

Osoby, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych nieopioidowych leków przeciwbólowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz innych pochodnych pirazolonu i pirazolidyny.

Stosowanie preparatu bardzo rzadko może być związane z wystąpieniem ciężkich, zagrażających życiu reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. Jeżeli wystąpią pierwsze zmiany skórne (postępująca wysypka, często z pęcherzami lub uszkodzeniami błony śluzowej), należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno ponownie stosować metamizolu w przyszłości.

Preparat może powodować reakcje hipotensyjne (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego), które mogą zależeć od dawki. Ryzyko hipotensji jest zwiększone u osób:

• z wcześniej istniejącym niedociśnieniem tętniczym, hipowolemią (zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową), odwodnieniem, niestabilnością lub niewydolnością układu sercowo-naczyniowego (np. osoby z zawałem serca lub urazem wielonarządowym)

• z wysoką gorączką.

Stosowanie preparatu w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia hipotensji jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu w takim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych (np. uzupełnienie płynów, wyrównanie zaburzeń układu sercowo-naczyniowego).

W przypadku osób, u których wystąpienie niedociśnienia tętniczego może prowadzić do stanów zagrażających życiu, np. w przypadku ciężkiej choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, stosowanie preparatu wymaga ścisłej kontroli parametrów hemodynamicznych.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, stosowanie preparatu jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna on stosowanie preparatu za konieczne i zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz dostosuje dawkowanie.

Stosowanie preparatu jest związane z ryzykiem wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, w tym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby. Uszkodzenie wątroby może wystąpić w ciągu kilku dni do nawet kilku miesięcy po rozpoczęciu stosowania metamizolu. Do wczesnych objawów, mogących wskazywać na polekowe uszkodzenie wątroby należą: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, któremu niekiedy może towarzyszyć żółtaczka, często też wysypka skórna, zaburzenia morfologii krwi, gorączka, eozynofilia lub objawy autoimmunologicznego zapalenia wątroby. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww. objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nie należy w przyszłości ponownie stosować metamizolu u chorych, u których wystąpiło polekowe uszkodzenie wątroby związane ze stosowaniem metamizolu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera sód (34,5 mg w 1 ml).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Ze względów ostrożności, w okresie stosowania preparatu, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, ze względu na możliwość upośledzenia zdolności koncentracji lub reagowania.

Dawkowanie preparatu Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i młodzież po ukończeniu 15 roku życia i o masie ciała większej niż 53 kg:

dawka jednorazowa maksymalnie 1000 mg, nie częściej niż 4 razy na dobę, z zachowaniem 6–8 godzinnych odstępów; maksymalna dawka dobowa 4000 mg.

Dzieci i młodzież do 14 lat:

Szczegółowe dawkowanie określi lekarz; dawka jednorazowa 8–16 mg/kg masy ciała, w przypadku gorączki u dzieci zwykle wystarcza 10 mg/kg masa ciała; dawkę jednorazową przyjmuje się nie częściej niż 4 razy na dobę, z zachowaniem 6–8 godzinnych odstępów.

Wyraźnego efektu działania można spodziewać się w ciągu 30 minut po przyjęciu preparatu.

W przypadku chorych w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Sposób podawania:

Preparat może być podawany domięśniowo lub dożylnie, wyłącznie przez wyspecjalizowany personel medyczny. Chory powinien znajdować się w pozycji leżącej, a podanie powinno być wykonane pod ścisłym nadzorem lekarza. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia reakcji hipotensyjnej oraz wstrząsu anafilaktycznego:

• wstrzyknięcie dożylne powinno być wykonane bardzo wolno

• przed podaniem roztwór powinien zostać ogrzany do temperatury ciała.

Przed podaniem dożylnym roztwór może zostać rozcieńczony (zobacz zarejestrowane materiały producenta).

Czy można stosować Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Podanie pojedynczych dawek preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią; w uzasadnionych przypadkach lekarz może zezwolić na jednorazowe podanie metamizolu połączone ze zbieraniem i wylewaniem pokarmu przez 48 godzin po przyjęciu preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu lub pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli preparat ma być stosowany z którymkolwiek z niżej wymienionych leków:

• cyklosporyna; metamizol może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi; jeżeli konieczne jest jej równoległe stosowanie, lekarz zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi i odpowiednio zmodyfikuje stosowaną dawkę

• chlorpromazyna; ryzyko wystąpienia ciężkiej hipotermii

• metotreksat; należy unikać równoległego stosowania, ponieważ metamizol może nasilać toksyczność metotreksatu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku

• kwas acetylosalicylowy; metamizol może zmniejszać hamujące agregację płytek krwi działanie kwasu acetylosalicylowego (szczególną ostrożność należy zachować u osób przyjmujących kwas acetylosalicylowy w dawkach kadiologicznych)

• leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny); metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych

• doustne leki przeciwcukrzycowe

• fenytoina

• sulfonamidy o działaniu przeciwbakteryjnym

• inhibitory monoaminooksydazy (MAO); leki z tej grupy nasilają działanie metamizolu

• barbiturany; barbiturany osłabiają działanie metamizolu

• kaptopryl

• lit

• triamteren

• leki przeciwnadciśnieniowe

• leki moczopędne.

Spożywanie alkoholu w okresie przyjmowania preparatu może wpływać na farmakokinetykę zarówno leku jak i alkoholu.

Metamizol może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Pyralgin - roztwór do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Pyralgin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Niezbyt często możliwe reakcje hipotensyjne (obniżenie ciśnienia tętniczego). Możliwe (częstość nieznana): bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, podrażnienia żołądka, biegunka, suchość błony śluzowej jamy ustnej, uszkodzenie wątroby, krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego, niedokrwistość hemolityczna, niedokrwistość aplastyczna. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej metamizol wywołuje hemolizę krwinek.

Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku, które mogą prowadzić do ciężkich zaburzeń hematologicznych, w tym do agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii i leukopenii, które mogą prowadzić do zgonu. Reakcje te mogą wystąpić także wtedy, gdy wcześniejsze stosowanie metamizolu nie spowodowało powikłań. Ryzyko wystąpienia agranulocytozy nie zależy od wielkości dawki i może wystąpić w każdym czasie w trakcie stosowania leku. Ryzyko agranulocytozy zwiększa się, jeżeli preparat jest stosowany dłużej, niż przez 1 tydzień. W przypadku wystąpienia agranulocytozy, podobnie jak w przypadku wystąpienia pancytopenii, stosowanie preparatu musi zostać natychmiast przerwane.

Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęk), duszność, zaburzenia żołądka i jelit (np. nudności, niestrawność, wymioty). Niekiedy uogólniona pokrzywka, ciężki obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk krtani, mogący utrudniać oddychanie), ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko możliwe wystąpienie ciężkich reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia. Pierwsze objawy wstrząsu mogą obejmować zimne poty, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, bladość skóry, dyskomfort w okolicy serca. Objawy te wymagają podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych. Bardzo rzadko: napady astmy (astma analgetyczna).

Bardzo rzadko ciężkie, zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. W przypadku wystąpienia odczynów skórnych, stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać.

Bardzo rzadko polekowe uszkodzenie wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, w tym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby.

W miejscu wstrzyknięcia może wystąpić ból i odczyny miejscowe, w bardzo rzadkich przypadkach zapalenie żył.

Bardzo rzadko mogą wystąpić nagłe zaburzenia czynności nerek z bezmoczem lub skąpomoczem, białkomocz, ostra niewydolność nerek oraz śródmiąższowe zapalenie nerek. Może wystąpić czerwone zabarwienie moczu (skutkiem obecności w moczu kwasu rubazonowego, który jest nieszkodliwym metabolitem metamizolu).

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy Gorączka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metamizol

MaxAlgina (tabletki) Metamizol Promedo (tabletki) Metamizole Kabi (roztwór do wstrzykiwań) Metamizol-SF (roztwór do wstrzykiwań) Pixalzina (tabletki powlekane) Pyralgin (krople doustne, roztwór) Pyralgina (tabletki) Pyralgina Ból i Gorączka (gran. do sporz. roztworu doustnego) Pyretolek (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta