MaxAlgina - tabletki

Lek o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.

Preparat zawiera substancję metamizol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
MaxAlgina
tabletki; 500 mg; 10 tabl.
Teva B.V.
7,90 zł
MaxAlgina
tabletki; 500 mg; 20 tabl.
Teva B.V.
12,80 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2022 r.

Co zawiera i jak działa MaxAlgina - tabletki?

Preparat zawiera metamizol, nieopioidowy lek przeciwbólowy z grupy pochodnych pirazolonu. Metamizol wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, a także rozkurczowe. Mechanizm działania metamizolu nie został do końca poznany. Lek bierze udział w hamowaniu aktywności cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2) w ośrodkowym i obwodowym układzie nerwowym, uniemożliwiając syntezę prostaglandyn. Metamizol może także bezpośrednio wpływać na transmisję bodźców bólowych w rdzeniu kręgowym i wpływać na aktywność układu kannabinoidowego.

Metamizol szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, w znacznym stopniu metabolizowany do farmakologicznie czynnych metabolitów. Wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów.

Kiedy stosować MaxAlgina - tabletki?

Preparat jest wskazany u dorosłych w przypadku:

• ostrego, silnego bólu po urazach lub po operacjach

• bolesnej kolki

• bólu nowotworowego

• ostrych lub przewlekłych bólów różnego pochodzenia, gdy zastosowanie innych leków jest przeciwwskazane

• wysokiej gorączki, nie reagującej na inne leki.

Kiedy nie stosować preparatu MaxAlgina - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne pirazolonu lub pirazolidyny, w tym np. leki zawierające propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon (dotyczy to również chorych, u których wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu wymienionych substancji czynnych).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne salicylany, paracetamol, nieopioidowe leki przeciwbólowe, w tym niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, naproksen, diklofenak, indometacyna), obejmujące objawy takie jak np.: napad astmy (astma analgetyczna), skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy, reakcje skórne (w tym pokrzywka, wysypka, rumień) lub inne objawy reakcji anafilaktoidalnej.

Nie stosować, jeżeli występują:

• zaburzenia czynności szpiku kostnego (np. po stosowaniu cytostatyków) lub zmiany w obrazie morfologicznym krwi (np. leukopenia, granulocytopenia, niedokrwistość)

• wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

• ostra porfiria wątrobowa.

Nie stosować u kobiet w III trymestrze ciąży.

Nie stosować u dzieci do ukończenia 10. roku życia.

Nie stosować równolegle z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu i pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując MaxAlgina - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Preparat zawiera metamizol, lek z grupy pochodnych pirazolonu, którego stosowanie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zagrażającego życiu wstrząsu i agranulocytozy (znaczne, zagrażające życiu zmniejszenie liczby granulocytów).

Jeżeli wystąpi gorączka, ból gardła, zakażenia, zmiany zapalne lub owrzodzenia w obrębie jamy ustnej (zapalenie gardła, migdałków), powiększenie węzłów chłonnych, stany zapalne w obrębie układu moczowo-płciowego lub odbytu, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu agranulocytozy. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi z rozmazem. Natychmiastowe przerwanie stosowania preparatu ma kluczowe znaczenie dla wyzdrowienia, dlatego nie należy zwlekać do czasu otrzymania wyników badań laboratoryjnych.

Należy pamiętać, że osoby u których wystąpiła agranulocytoza po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych pochodnych pirazolonu i pirazolidyny.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem pancytopenii (niedobór wszystkich elementów morfotycznych krwi). Jeżeli wystąpi bladość, osłabienie i ogólne złe samopoczucie, gorączka, infekcja, omdlenia, krwawienia lub krwiaki, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu pancytopenii. Lekarz zaleci wykonanie badania morfologii krwi.

W przypadku długotrwałego stosowania preparatu konieczne jest regularne monitorowanie morfologii krwi.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych, konieczna jest hospitalizacja i podjęcie odpowiedniego leczenia (niekiedy postępowanie ratunkowe). W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości, takich jak: duszność, obrzęk języka, obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka, należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie wezwać pomoc medyczną, gdyż może istnieć zagrożenie życia. Ryzyko wystąpienia ciężkich reakcji anafilaktycznych jest znacznie zwiększone u osób:

• z nadwrażliwością lub nietolerancją nieopioidowych leków przeciwbólowych objawiającą się pokrzywką, obrzękiem naczynioruchowym lub astmą (astma analgetyczna), w szczególności jeżeli towarzyszą jej polipy błony śluzowej nosa lub zatok

• z astmą oskrzelową, szczególnie ze współistniejącym zapaleniem zatok przynosowych i polipami nosa

• z przewlekłą pokrzywką

• z atopią

• z nietolerancją barwników (np. tartrazyna) lub konserwantów (np. benzoesany)

• z nietolerancją alkoholu (kichanie, łzawienie, silne zaczerwienienie).

Stosowanie preparatu w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia reakcji anafilaktycznych jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu w takim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego i dostępu do sprzętu ratującego życie.

Osoby, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne po zastosowaniu metamizolu, są również narażone na wystąpienie podobnych reakcji po zastosowaniu innych nieopioidowych leków przeciwbólowych, w tym niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz innych pochodnych pirazolonu i pirazolidyny.

Stosowanie preparatu bardzo rzadko może być związane z wystąpieniem ciężkich, zagrażających życiu reakcji skórnych, takich jak zespół Stevensa i Johnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. Jeżeli wystąpią pierwsze zmiany skórne (postępująca wysypka, często z pęcherzami lub uszkodzeniami błony śluzowej), należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Nie wolno ponownie stosować metamizolu w przyszłości.

Preparat może powodować reakcje hipotensyjne (nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego), które mogą zależeć od dawki. Ryzyko hipotensji jest zwiększone u osób:

• z wcześniej istniejącym niedociśnieniem tętniczym, hipowolemią (zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową), odwodnieniem, niestabilnością lub niewydolnością układu sercowo-naczyniowego (np. osoby z zawałem serca lub urazem mnogim)

• z wysoką gorączką.

Stosowanie preparatu w grupie zwiększonego ryzyka wystąpienia hipotensji jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w jego ocenie oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko. Stosowanie preparatu w takim przypadku wymaga ścisłej obserwacji medycznej chorego i podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych (np. uzupełnienie płynów, wyrównanie zaburzeń układu sercowo-naczyniowego).

W przypadku osób, u których wystąpienie niedociśnienia tętniczego może prowadzić do stanów zagrażających życiu, np. w przypadku ciężkiej choroby niedokrwiennej serca (choroby wieńcowej) lub istotnych zwężeń naczyń domózgowych, stosowanie preparatu wymaga ścisłej kontroli parametrów hemodynamicznych.

U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, a także u osób z chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, stosowanie preparatu jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy po rozważeniu stosunku oczekiwanych korzyści do możliwego ryzyka, uzna on stosowanie preparatu za konieczne i zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz dostosuje dawkowanie.

Stosowanie preparatu jest związane z ryzykiem wystąpienia polekowego uszkodzenia wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, w tym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby. Uszkodzenie wątroby może wystąpić w ciągu kilku dni do nawet kilku miesięcy po rozpoczęciu stosowania metamizolu. Do wczesnych objawów, mogących wskazywać na polekowe uszkodzenie wątroby należą: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, któremu niekiedy może towarzyszyć żółtaczka, często też wysypka skórna, zaburzenia morfologii krwi, gorączka, eozynofilia lub objawy autoimmunologicznego zapalenia wątroby. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z ww. objawów należy zaprzestać stosowania preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Nie należy w przyszłości ponownie stosować metamizolu u chorych, u których wystąpiło polekowe uszkodzenie wątroby związane ze stosowaniem metamizolu.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera sód (32,7 mg w 1 tabletce).

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Ze względów ostrożności, w okresie stosowania preparatu, zwłaszcza w przypadku stosowania dużych dawek, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn, ze względu na możliwość upośledzenia zdolności koncentracji lub reagowania.

Dawkowanie preparatu MaxAlgina - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

1–2 tabletki (500–1000 mg) nie częściej niż 4 razy na dobę, z zachowaniem 6–8 godzinnych odstępów; maksymalna dawka dobowa 4000 mg.

Tabletki należy przyjmować w całości, popijając płynem (np. szklanką wody), najlepiej po posiłku.

Wyraźnego efektu działania można spodziewać się po 30–60 minutach po przyjęciu preparatu.

Jeżeli objawy nie ustąpią po 3–5 dniach stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem, a w przypadku nasilenia objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

W przypadku chorych w podeszłym wieku, osłabionych, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Czy można stosować MaxAlgina - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży. Podanie pojedynczych dawek preparatu w I i II trymestrze ciąży jest dopuszczone tylko na wyraźne zlecenie lekarza, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!

Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem. Nie należy stosować preparatu u kobiet karmiących piersią; w uzasadnionych przypadkach lekarz może zezwolić na jednorazowe podanie metamizolu połączone ze zbieraniem i wylewaniem pokarmu przez 48 godzin po przyjęciu preparatu.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie należy stosować równolegle z innymi lekami z grupy pochodnych pirazolonu lub pirazolidyny (np. propyfenazon, fenazon lub fenylbutazon).

Należy zachować ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli preparat ma być stosowany z którymkolwiek z niżej wymienionych leków:

• cyklosporyna; metamizol może zmniejszać stężenie cyklosporyny we krwi; jeżeli konieczne jest jej równoległe stosowanie, lekarz zaleci monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi i odpowiednio zmodyfikuje stosowaną dawkę

• chlorpromazyna; ryzyko wystąpienia ciężkiej hipotermii

• metotreksat; należy unikać równoległego stosowania, ponieważ metamizol może nasilać toksyczność metotreksatu, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku

• kwas acetylosalicylowy; metamizol może zmniejszać hamujące agregację płytek krwi działanie kwasu acetylosalicylowego (szczególną ostrożność należy zachować u osób przyjmujących kwas acetylosalicylowy w dawkach kadiologicznych)

• bupropion; metamizol może powodować zmniejszenie stężenia bupropionu we krwi

• leki przeciwzakrzepowe (pochodne kumaryny); metamizol nasila działanie leków przeciwzakrzepowych

• kaptopryl

• lit

• triamteren

• leki przeciwnadciśnieniowe

• leki moczopędne.

Metamizol może mieć wpływ na wyniki niektórych badań laboratoryjnych.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu MaxAlgina - tabletki?

Jak każdy lek, również MaxAlgina może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Niezbyt często możliwe reakcje hipotensyjne (obniżenie ciśnienia tętniczego). Możliwe (częstość nieznana): zespół Kounisa, krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego. U chorych z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej metamizol wywołuje hemolizę krwinek.

Rzadko lub bardzo rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności szpiku, które mogą prowadzić do ciężkich zaburzeń hematologicznych, w tym do agranulocytozy, małopłytkowości, pancytopenii i leukopenii, które mogą prowadzić do zgonu. Reakcje te mogą wystąpić także wtedy, gdy wcześniejsze stosowanie metamizolu nie spowodowało powikłań. Ryzyko wystąpienia agranulocytozy nie zależy od wielkości dawki i może wystąpić w każdym czasie w trakcie stosowania leku. Ryzyko agranulocytozy zwiększa się, jeżeli preparat jest stosowany dłużej, niż przez 1 tydzień. W przypadku wystąpienia agranulocytozy, podobnie jak w przypadku wystąpienia pancytopenii, stosowanie preparatu musi zostać natychmiast przerwane.

Preparat może powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości (świąd, uczucie pieczenia, zaczerwienienie, wysypka, pokrzywka, obrzęk), duszność, zaburzenia żołądka i jelit (np. nudności, niestrawność, wymioty). Niekiedy uogólniona pokrzywka, ciężki obrzęk naczynioruchowy (w tym obrzęk krtani, mogący utrudniać oddychanie), ciężki skurcz oskrzeli, zaburzenia rytmu serca, obniżenie ciśnienia tętniczego. Rzadko możliwe wystąpienie ciężkich reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, stanowiącego bezpośrednie zagrożenie życia. Pierwsze objawy wstrząsu mogą obejmować zimne poty, zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, bladość skóry, dyskomfort w okolicy serca. Objawy te wymagają podjęcia natychmiastowych działań ratunkowych. Bardzo rzadko: napady astmy (astma analgetyczna).

Bardzo rzadko ciężkie, zagrażające życiu reakcje skórne, takie jak zespół Stevensa i Johnsona czy martwica toksyczna rozpływna naskórka. W przypadku wystąpienia odczynów skórnych, stosowanie preparatu należy natychmiast przerwać.

Bardzo rzadko polekowe uszkodzenie wątroby, które może prowadzić do poważnych następstw, w tym do ostrej niewydolności wątroby, wymagającej przeszczepu wątroby.

Bardzo rzadko mogą wystąpić nagłe zaburzenia czynności nerek z bezmoczem lub skąpomoczem, białkomocz, ostra niewydolność nerek oraz śródmiąższowe zapalenie nerek. Może wystąpić czerwone zabarwienie moczu (skutkiem obecności w moczu kwasu rubazonowego, który jest nieszkodliwym metabolitem metamizolu).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające metamizol

Gardan (tabletki) Metamizole Kabi (roztwór do wstrzykiwań) Metamizol-SF (roztwór do wstrzykiwań) Pyralgin (krople doustne, roztwór) Pyralgin (roztwór do wstrzykiwań) Pyralgina (tabletki) Pyralgina Gorączka (gran. do sporz. roztworu doustnego) Xalgin (tabletki)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.