Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Carboplatin Pfizer (karboplatyna) - roztwór do wstrzykiwań

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Carboplatin Pfizer roztwór do wstrzykiwań; 10 mg/ml (150 mg/15 ml); 1 fiol. 15 ml Pfizer Europe b/d
Carboplatin Pfizer roztwór do wstrzykiwań; 10 mg/ml (450 mg/45 ml); 1 fiol. 45 ml Pfizer Europe b/d
Carboplatin Pfizer roztwór do wstrzykiwań; 10 mg/ml (50 mg/5 ml); 1 fiol. 5 ml Pfizer Europe b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: karboplatyna

Co to jest Carboplatin Pfizer?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Carboplatin Pfizer?

Substancją czynną preparatu jest karboplatyna. Jest to związek zawierający metal ciężki–platynę. Działanie karboplatyny polega na tworzeniu wiązań krzyżowych w obrębie i pomiędzy cząsteczkami kwasu nukleinowego DNA co uniemożliwia jego syntezę, hamuje podziały komórkowe (działanie cytostatyczne) i prowadzi do śmierci komórki. W ten sposób ograniczony zostaje wzrost i rozwój nowotworu. Karboplatyna jest stosowana w chemioterapii nowotworów różnego typu.

Kiedy stosować Carboplatin Pfizer?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
• zaawansowanego raka jajnika, zarówno jako lek pierwszego rzutu jak i w przypadku wcześniejszego leczenia z zastosowaniem cisplatyny
• drobnokomórkowego raka płuca.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty zawierające platynę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie:
• ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego
• ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Carboplatin Pfizer?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Toksyczne działania preparatu obejmują zwykle odwracalne zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresję). Nasilenie zahamowania czynności szpiku zależy od stopnia wydolności nerek. W przypadku leczenia osób z zaburzeniami czynności nerek lub osób stosujących równolegle preparaty o działaniu nefrotoksycznym (uszkadzającym nerki) działania toksyczne preparatu mogą ulec nasileniu. Lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności nerek oraz cotygodniowe badania morfologii krwi (liczba krwinek czerwonych, białych i płytek krwi). Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych: leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), małopłytkowości i niedokrwistości oraz zakażeń będących skutkiem występujących zaburzeń. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać opóźnienia rozpoczęcia (lub kontynuowania) leczenia preparatem, dostosowania dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub leczenia wspomagającego (przetoczenia krwi, produktów krwiopochodnych i inne). Ponieważ toksyczne działania preparatu mogą nasilać się wraz z dawką i dodatkowo ulec nasileniu przez stosowanie innych leków działających hamująco na czynność szpiku kostnego lekarz zwróci szczególną uwagę na takie ustalenie dawki i odstępów pomiędzy nimi aby działania addycyjne zostały zminimalizowane.
W okresie leczenie mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek. W przeciwieństwie do leczenia cisplatyną nie jest wymagane stosowanie nawadniania przed i po leczeniu. Nie zaleca się równoległego stosowania aminoglikozydów lub innych preparatów mogących działać nefrotoksycznie (uszkadzać nerki). Stosowanie preparatu (szczególnie w bardzo dużych dawkach) może mieć toksyczny wpływ na wątrobę. Lekarz zaleci regularne badania czynności nerek i wątroby i w razie wystąpienia zaburzeń czynności tych narządów zaleci odpowiednie postępowanie i leczenie.
Ze względu na ryzyko neurotoksycznego działania preparatu zaleca się regularne konsultacje neurologiczne oraz badania słuchu. Częstość oraz nasilenie zaburzeń słuchu rośnie wraz z dawką preparatu lub innych stosowanych leków o działaniu uszkadzającym słuch (działaniu ototoksycznym). Szczególna ostrożność jest zalecana u osób leczonych wcześniej cisplatyną oraz u osób powyżej 65. roku życia.
Podanie preparatu często powoduje wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki. Aby zapobiegać nudnościom i wymiotom oraz łagodzić je lekarz może zalecić profilaktyczne przyjęcie preparatów przeciwwymiotnych. Płyny utracone skutkiem wymiotów i biegunek należy uzupełniać aby zapobiec odwodnieniu i jego następstwom (niedrożność jelit, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek).
Preparat może powodować wystąpienie reakcji alergicznych i ciężkich reakcji anafilaktycznych. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji anafilaktycznej podawanie preparatu będzie natychmiast przerwane i zostanie zastosowane odpowiednie leczenie objawowe. Powtórne podanie preparatu jest w takim wypadku przeciwwskazane.
Preparat, podobnie jak inne związki o podobnym mechanizmie działania, może mieć działanie rakotwórcze.
Stosowanie dużych dawek preparatu u osób z zaburzeniami czynności nerek rzadko może prowadzić do powstawania zaburzeń widzenia, włącznie z całkowitą, lecz zwykle odwracalną, utrata wzroku.
Leczenie karboplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność. Dlatego mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami powinni skonsultować się z lekarzem w sprawach dotyczących możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia karboplatyną oraz przez co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać koncentrację i ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Działania niepożądane karboplatyny (nudności, wymioty, mielosupresja) zwykle nie pozwalają prowadzić normalnego trybu życia społecznego w trakcie leczenia.

Dawkowanie preparatu Carboplatin Pfizer

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań. Może być stosowany zarówno w monoterapii jak i w leczeniu skojarzonym z innymi preparatami przeciwnowotworowymi. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, sytuacji klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta.
Dorośli z prawidłową czynnością nerek niepoddawani uprzednio leczeniu: 400 mg/m2 powierzchni ciała w pojedynczym, krótkotrwałym (15–60 min.) wlewie dożylnym; cykle leczenia można powtarzać po upływie 4 tygodni pod warunkiem odpowiednich wyników badań hematologicznych.
Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać dostosowania dawki lub przerwania leczenia.
Dorośli po wcześniejszym leczeniu hamującym czynność szpiku lub po radioterapii a także w podeszłym wieku i/lub złym stanie ogólnym: 300–320 mg/m2 powierzchni ciała w pojedynczym, krótkotrwałym (15–60 min.) wlewie dożylnym.
U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawki. Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek jest przeciwwskazane.
Nie ma wystarczających wyników badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. U osób w podeszłym wieku może być konieczne dostosowanie dawki do ogólnego stanu zdrowia.

Czy można stosować Carboplatin Pfizer w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?".
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W przypadku stosowania równolegle innych leków hamujących czynność szpiku kostnego może dojść do nasilenia mielosupresji i ciężkich zaburzeń hematologicznych.
Nie należy równolegle stosować aminoglikozydów (antybiotyków aminoglikozydowych) lub innych preparatów mogących działać nefrotoksycznie (uszkadzać nerki).
Glin (aluminium) hamuje działanie preparatu; zestawy kroplówkowe, igły, strzykawki, cewniki oraz opakowania zawierające glin mogą zmniejszać skuteczność działania preparatu i nie powinny być stosowane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Carboplatin Pfizer może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często możliwe (w większości przemijające) zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) a także rzadziej: zakażenia, gorączka o podłożu zakaźnym (także gorączka neutropeniczna), bardzo rzadko możliwa sepsa. Bardzo często nudności i wymioty. Często reakcje nadwrażliwości: wysypka, świąd, pokrzywka, odczyn w miejscu podania; rzadko możliwe niebezpieczne reakcje anafilaktyczne obejmujące skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy. Skutki neurotoksyczności preparatu obejmują neuropatię obwodową, głównie zaburzenia czuciowe (szczególne ryzyko neurotoksyczności preparatu występuje u osób w podeszłym wieku i u osób leczonych wcześniej cisplatyną), zaburzenia i uszkodzenia słuchu, rzadko zaburzenia widzenia lub przemijającą utratę wzroku, udar mózgu prowadzący do zgonu. Często możliwe zaburzenia czynności nerek (zwiększenie stężenia mocznika i/lub kreatyniny we krwi, zmniejszenie klirensu kreatyniny, zmniejszenie stężenia elektrolitów), odwracalne zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny). Może wystąpić: bezpłodność, miejscowy obrzęk i ból oraz zapalenie żyły w miejscu podania, martwica związana z wynaczynieniem leku, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, niewydolność serca, zaburzenia oddechowe, zapalenie błon śluzowych jamy ustnej i przełyku, zmniejszenie stężenia sodu, potasu, magnezu, wapnia we krwi, odwodnienie, osłabienie, gorączka, dreszcze, bóle mięśni i stawów, łysienie. Rzadko może wystąpić zespół hemolityczno–mocznicowy, zaburzenia rytmu serca, ostra niewydolność nerek.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające karboplatyna

Carbomedac (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Carboplatin Accord (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Carboplatin-Ebewe (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.