Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Carboplatin-Ebewe (karboplatyna) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Carboplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 mg/ml (1 g/100 ml); 1 fiol. 100 ml Ebewe Pharma b/d
Carboplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 mg/ml (150 mg/15 ml); 1 fiol. 15 ml Ebewe Pharma b/d
Carboplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 mg/ml (450 mg/45 ml); 1 fiol. 45 ml Ebewe Pharma b/d
Carboplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 mg/ml (50 mg/5 ml); 1 fiol. 5 ml Ebewe Pharma b/d
Carboplatin-Ebewe koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 10 mg/ml (600 mg/60 ml); 1 fiol. 60 ml Ebewe Pharma b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: karboplatyna

Lek dostępny na receptę

Co to jest Carboplatin-Ebewe?

Jest to lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Co zawiera i jak działa Carboplatin-Ebewe?

Substancją czynną preparatu jest karboplatyna. Jest to związek zawierający metal ciężki–platynę. Działanie karboplatyny polega na tworzeniu wiązań krzyżowych w obrębie i pomiędzy cząsteczkami kwasu nukleinowego DNA co uniemożliwia jego syntezę, hamuje podziały komórkowe (działanie cytostatyczne) i prowadzi do śmierci komórki. W ten sposób ograniczony zostaje wzrost i rozwój nowotworu. Karboplatyna jest stosowana w chemioterapii nowotworów różnego typu.

Kiedy stosować Carboplatin-Ebewe?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
• zaawansowanego raka jajnika pochodzenia nabłonkowego, zarówno jako lek pierwszego rzutu jak i w przypadku, gdy inne leki okazały się nieskuteczne
• drobnokomórkowego raka płuc.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne preparaty zawierające platynę. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciąży i w okresie karmienia piersią. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli rozpoznano u Ciebie:
• ciężkie zahamowanie czynności szpiku kostnego
• zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min)
• zaburzenia słuchu
• krwawienia ze zmian nowotworowych.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Carboplatin-Ebewe?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych. Leczenie może być prowadzane wyłącznie w specjalistycznych oddziałach onkologicznych pod nadzorem lekarza onkologa, posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.
Toksyczne działania preparatu obejmują zwykle odwracalne zahamowanie czynności szpiku kostnego (mielosupresję). Nasilenie zahamowania czynności szpiku zależy od stopnia wydolności nerek. W przypadku leczenia osób z zaburzeniami czynności nerek lub osób stosujących równolegle preparaty o działaniu nefrotoksycznym (uszkadzającym nerki) działania toksyczne preparatu mogą ulec nasileniu. Lekarz zaleci regularne monitorowanie czynności nerek oraz cotygodniowe badania morfologii krwi (liczba krwinek czerwonych, białych i płytek krwi). Istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń hematologicznych: neutropenii (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi), małopłytkowości i niedokrwistości. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać opóźnienia rozpoczęcia (lub kontynuowania) leczenia preparatem, dostosowania dawki leku w kolejnych cyklach leczenia lub leczenia wspomagającego (przetoczenia krwi). Ponieważ toksyczne działania preparatu mogą nasilać się wraz z dawką i dodatkowo ulec nasileniu przez stosowanie innych leków działających hamująco na czynność szpiku kostnego lekarz zwróci szczególną uwagę na takie ustalenie dawki i odstępów pomiędzy nimi aby działania addycyjne zostały zminimalizowane.
W okresie leczenie mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek. Nie zaleca się równoległego stosowania aminoglikozydów lub innych preparatów mogących działać nefrotoksycznie (uszkadzać nerki). Stosowanie preparatu (szczególnie w bardzo dużych dawkach) może mieć toksyczny wpływ na wątrobę. Lekarz zaleci regularne badania czynności nerek i wątroby i w razie wystąpienia zaburzeń czynności tych narządów zaleci odpowiednie postępowanie i leczenie.
Ze względu na ryzyko neurotoksycznego działania preparatu zaleca się regularne konsultacje neurologiczne.
Podanie preparatu często powoduje wystąpienie nudności, wymiotów, biegunki. Aby zapobiegać nudnościom i wymiotom oraz łagodzić je lekarz może zalecić profilaktyczne przyjęcie preparatów przeciwwymiotnych. Płyny utracone skutkiem wymiotów i biegunek należy uzupełniać aby zapobiec odwodnieniu i jego następstwom (niedrożność jelit, hipokaliemia, kwasica metaboliczna, niewydolność nerek).
Preparat może powodować wystąpienie reakcji alergicznych i ciężkich reakcji anafilaktycznych. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów reakcji anafilaktycznej podawanie preparatu będzie natychmiast przerwane i zostanie zastosowane odpowiednie leczenie objawowe. Powtórne podanie preparatu jest w takim wypadku przeciwwskazane.
Jeżeli w trakcie podawania (wlew dożylny) leku nastąpi wynaczynienie personel medyczny natychmiastowo zakończy wlew i usunie z tanki wynaczyniony roztwór leku oraz zastosuje leczenie objawowe.
Preparat, podobnie jak inne związki o podobnym mechanizmie działania, może mieć działanie rakotwórcze.
Leczenie karboplatyną może spowodować nieodwracalną bezpłodność. Dlatego mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami powinni skonsultować się z lekarzem w sprawach dotyczących możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.
Osoby leczone preparatem (zarówno mężczyźni jak i kobiety) powinny bezwzględnie skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji aby zapobiec ciąży w okresie leczenia karboplatyną oraz przez co najmniej przez 6 miesięcy po zakończeniu leczenia.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać koncentrację i ograniczać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Carboplatin-Ebewe

Preparat ma postać koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji. Przygotowany i odpowiednio rozcieńczony roztwór podawany jest we wlewie dożylnym (infuzja). Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, sytuacji klinicznej i tolerancji leku przez pacjenta.
Dorośli z prawidłową czynnością nerek niepoddawani uprzednio leczeniu: 400 mg/m2 powierzchni ciała w krótkotrwałym (15–60 min.) wlewie dożylnym; cykle leczenia można powtarzać po upływie 4 tygodni pod warunkiem odpowiednich wyników badań hematologicznych. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać dostosowania dawki lub przerwania leczenia.
Dorośli po wcześniejszym leczeniu hamującym czynność szpiku lub po radioterapii a także w złym stanie ogólnym: 300–320 mg/m2 powierzchni ciała w krótkotrwałym (15–60 min.) wlewie dożylnym.
U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawki. Stosowanie preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min) jest przeciwwskazane.
Nie ma wystarczających wyników badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży; nie można z tego powodu podać szczegółowych zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie wiekowej. U osób w podeszłym wieku może być konieczne dostosowanie dawki do ogólnego stanu zdrowia.

Czy można stosować Carboplatin-Ebewe w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Zobacz też ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?".
Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
W przypadku stosowania równolegle innych leków hamujących czynność szpiku kostnego może dojść do nasilenia mielosupresji i ciężkich zaburzeń hematologicznych.
Nie należy równolegle stosować aminoglikozydów lub innych preparatów mogących działać nefrotoksycznie (uszkadzać nerki).
Glin (aluminium) hamuje działanie preparatu; zestawy kroplówkowe, igły, strzykawki, cewniki oraz opakowania zawierające glin mogą zmniejszać skuteczność działania preparatu i nie powinny być stosowane.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Carboplatin-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często możliwe (w większości przemijające) zaburzenia hematologiczne: niedokrwistość, małopłytkowość, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów] w morfologii krwi), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów] w morfologii krwi) a także rzadziej: zakażenia, gorączka o podłożu zakaźnym. Bardzo często nudności i wymioty. Często reakcje nadwrażliwości: wysypka, świąd, pokrzywka, odczyn w miejscu podania; rzadko możliwe niebezpieczne reakcje anafilaktyczne obejmujące skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy. Skutki neurotoksyczności preparatu obejmują neuropatię obwodową, głównie zaburzenia czuciowe (szczególne ryzyko neurotoksyczności występuje u osób w podeszłym wieku i u osób leczonych wcześniej cisplatyną), zaburzenia i uszkodzenia słuchu, rzadko zaburzenia widzenia lub przemijającą utratę wzroku. Często możliwe zaburzenia czynności nerek (zwiększenie stężenia mocznika i/lub kreatyniny we krwi, zmniejszenie klirensu kreatyniny, zmniejszenie stężenia elektrolitów), odwracalne zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST, ALT, fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny). Może wystąpić: bezpłodność, miejscowy obrzęk i ból oraz zapalenie żyły w miejscu podania, zakrzepowe zapalenie żył głębokich, zmniejszenie stężenia sodu we krwi (hiponatremia), osłabienie, gorączka, dreszcze, łysienie. Rzadko może wystąpić zespół hemolityczno–mocznicowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające karboplatyna

Carbomedac (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Carboplatin Accord (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Carboplatin Pfizer (roztwór do wstrzykiwań)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.