Antidol 15 - tabletki

Preparat o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, zawiera paracetamol oraz kodeinę.

Preparat zawiera substancję kodeina + paracetamol

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Antidol 15
tabletki; 15 mg + 500 mg (1 tabl. zawiera: 500 mg paracetamolu, 15 mg fosforanu kodeiny); 10 tabl.
Sandoz
13,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Antidol 15 - tabletki?

Jest to preparat złożony zawierający paracetamol oraz kodeinę. Paracetamol wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Mechanizm jego działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy 2 (COX-2) w mózgu i w rdzeniu kręgowym, enzymu odpowiedzialnego za syntezę prostaglandyn. Paracetamol nie wykazuje działania przeciwzapalnego, ponieważ praktycznie nie hamuje aktywności cyklooksygenaz i syntezy prostaglandyn w tkankach obwodowych. Nie uszkadza błony śluzowej żołądka. Nie hamuje agregacji płytek krwi i nie wpływa na proces krzepnięcia. Drugi ze składników preparatu to kodeina, lek przeciwbólowy z grupy opioidów, działający na ośrodkowy układ nerwowy. Kodeina metabolizowana jest do aktywnego metabolitu – morfiny, z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450. U osób ze zmniejszoną aktywnością tego izoenzymu działanie przeciwbólowe kodeiny może nie być wystarczające. I przeciwnie, w przypadku nasilonej aktywności tego izoenzymu, istnieje ryzyko wystąpienia toksycznego działania opioidów, nawet podczas stosowania zwykle zalecanych dawek.
Preparat wykazuje dłuższe i silniejsze działanie przeciwbólowe, niż każda z substancji czynnych stosowana w monoterapii. Po podaniu doustnym paracetamol i kodeina dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie paracetamolu we krwi uzyskiwane jest po 30–90 minutach, a kodeiny po 60 minutach od przyjęcia preparatu. Oba składniki preparatu przenikają przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Antidol 15 - tabletki?

Preparat jest wskazany w bólach różnego pochodzenia o umiarkowanym lub dużym nasileniu (bóle głowy, bolesne miesiączkowanie, ból po ekstrakcji zęba, ból kostno-stawowy, także pourazowy, ból pourazowy tkanek miękkich).

Kodeina jest wskazana u dorosłych i młodzieży po 12. roku życia, w leczeniu ostrego bólu o umiarkowanym nasileniu, nieustępującego po zastosowaniu innych leków przeciwbólowych stosowanych w monoterapii, takich jak paracetamol lub ibuprofen.

Kiedy nie stosować preparatu Antidol 15 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne opioidy.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
• z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby
• z chorobą alkoholową
• z niewydolnością oddechową, niezależnie od stopnia jej nasilenia
• z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej
• z niedokrwistością hemolityczną
• u dzieci i młodzieży do 18. roku życia po zabiegu usunięcia migdałka podniebiennego i/lub gardłowego w ramach leczenia zespołu obturacyjnego bezdechu sennego
• stosujących równolegle lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO
• u dzieci do 12. roku życia (ryzyko toksycznego działania leków opioidowych)
• szybko metabolizujących leki z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450
• u kobiet w I trymestrze ciąży
• u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Antidol 15 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Nie stosuj dawek większych niż zalecane, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może spowodować ciężkie działania niepożądane, w tym uszkodzenie i martwicę wątroby.

Nie należy stosować równolegle innych leków zawierających paracetamol lub kodeinę, ze względu na ryzyko przedawkowania i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych (w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić, czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu lub kodeiny.

Stosować ostrożnie u chorych na astmę oskrzelową; nie stosować podczas ostrego napadu astmy.

Długotrwałe stosowanie dużych dawek kodeiny może prowadzić do uzależnienia.

Nagłe zaprzestanie stosowania kodeiny może powodować wystąpienie objawów odstawiennych, w tym zwiększonej drażliwości.

Jeżeli leki przeciwbólowe stosowane są długotrwale i/lub w dużych dawkach mogą wystąpić lub nasilić się bóle głowy, których nie należy leczyć zwiększonymi dawkami preparatu. W takim przypadku należy skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność i przed zastosowaniem preparatu skonsultować się z lekarzem, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
• zaburzenia czynności wątroby
• chorobę alkoholową
• zaburzenia czynności nerek

W powyższych przypadkach konieczne może być, aby lekarz odpowiednio zmniejszył dawkę i/lub wydłużył odstęp pomiędzy dawkami.

U osób ze spowodowaną alkoholem chorobą wątroby bez marskości zwiększa się ryzyko wystąpienia toksycznego działania paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu (także leków zawierających alkohol). Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności oraz do nasilenia działania kodeiny.

U osób wyniszczonych, niedożywionych lub regularnie spożywających alkohol istnieje zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby.

Preparat należy stosować ostrożnie u osób po urazach głowy, ponieważ zawarta w preparacie kodeina może nasilać istniejące nadciśnienie wewnątrzczaszkowe.

Należy zachować ostrożność u osób z chorobami dróg żółciowych (kamica żółciowa), niedrożnością jelit lub chorobami w obrębie jamy brzusznej. U chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego oraz u chorych z kamicą żółciową kodeina może powodować wystąpienie ostrego bólu brzucha (objawy mogą przypominać zawał serca) związanego z drogami żółciowymi lub trzustką, któremu towarzyszy skurcz zwieracza Oddiego (zwieracz bańki wątrobowo-trzustkowej).

Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu, jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie:
chorobę Addisona (niedoczynność kory nadnerczy)
• zaburzenia czynności tarczycy
• rozrost gruczołu krokowego lub utrudniony odpływ moczu
• przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
• zaburzenia czynności nerek lub wątroby
• zaburzenia czynności układu oddechowego
• urazy głowy lub zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ponieważ zawarta w preparacie kodeina może nasilać istniejące nadciśnienie wewnątrzczaszkowe)
• uzależnienie od alkoholu (zwiększone ryzyko uszkodzenia wątroby)
• nadużywanie alkoholu lub leków w przeszłości
a także,
• jeżeli niedawno przeszedłeś zabieg chirurgiczny w obrębie układu pokarmowego
• jeżeli jesteś osobą w podeszłym wieku
• równolegle stosujesz flukloksacylinę, ze względu na zwiększone ryzyko rozwoju kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową (HAGMA); szczególnie narażone są osoby z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą, niedożywieniem i innymi przyczynami niedoboru glutationu (np. przewlekły alkoholizm), a także u chorzy stosujący maksymalne dawki dobowe paracetamolu.

Kodeina metabolizowana jest do aktywnego metabolitu – morfiny, z udziałem izoenzymu 2D6 cytochromu P450. U osób ze zmniejszoną aktywnością tego izoenzymu działanie przeciwbólowe kodeiny może nie być wystarczające. I przeciwnie, u osób z nasiloną aktywnością tego izoenzymu metabolizm jest szybki i istnieje ryzyko wystąpienia toksycznego działania opioidów, nawet podczas stosowania zwykle zalecanych dawek. Głównymi objawami toksycznego działania opioidów są: dezorientacja, senność, płytki oddech, zmniejszenie źrenic, nudności, wymioty, zaparcia i brak apetytu. W ciężkich przypadkach może dojść do hamowania czynności serca i niewydolności oddechowej, co może stanowić zagrożenie życia.

Nie zaleca się stosowania kodeiny u dzieci z możliwymi zaburzeniami czynności układu oddechowego, w tym u dzieci z zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, ciężkimi zaburzeniami czynności serca lub układu oddechowego, zakażeniami górnych dróg oddechowych lub płuc, wielonarządowymi urazami lub poddawanych rozległym zabiegom chirurgicznym. Wymienione czynniki mogą nasilać objawy toksycznego działania morfiny.

Równoległe stosowanie kodeiny i preparatów o działaniu uspokajającym, np. benzodiazepin, może spowodować sedację, zahamowanie czynności oddechowej, śpiączkę, a w niektórych przypadkach porwadzić do zgonu. Takie połącznie leków można wyjątkowo stosować jedynie u osób, u których zastosowanie innych opcji terapeutycznych nie jest możliwe. W przypadku podjęcia decyzji o jednoczesnym zastosowaniu preparatu i leków o działaniu uspokajającym, należy podawać najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Należy uważnie chorego pod kątem wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów zahamowania czynności oddechowej i sedacji.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie stosowania preparatu nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn. Preparat może powodować zaburzenia sprawności psychoruchowej (w tym zawroty głowy i senność) i zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Antidol 15 - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Preparat należy stosować w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy czas.

Dorośli i młodzież od 15 lat
1–2 tabletki do 4 razy na dobę; maksymalnie 6 tabletek na dobę, nie częściej niż co 6 godzin.

Młodzież 12–15 lat
1 tabletka co 6 godzin; maksymalnie 4 tabletki na dobę.

Dawka kodeiny u młodzieży w wieku 12–18 lat zależy od masy ciała (wynosi 0,5–1 mg na kilogram masy ciała), nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej – 240 mg kodeiny.

Nie zaleca się stosowania preparatu u młodzieży 12–18 lat z zaburzoną czynnością oddechową w objawowym leczeniu przeziębienia.

Preparatu nie należy stosować u dzieci do 12 lat.

Bez konsultacji z lekarzem, preparatu nie należy stosować dłużej niż 3 dni.

U osób z ciężką niewydolnością nerek, lekarz zadecyduje o wydłużeniu odstępów pomiędzy dawkami (co najmniej 8 godzin). U osób z zaburzeniami czynności wątroby lub z zespołem Gilberta lekarz zadecyduje o stosowaniu mniejszej dawki lub wydłużeniu odstępów między dawkami.

U osób w podeszłym wieku być konieczne zmniejszenie dawki.

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając dużą ilością płynu.

Czy można stosować Antidol 15 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży. Stosowanie preparatu u kobiet w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Stosowanie pojedynczych dawek preparatu u kobiet w II lub III trymestrze ciąży jest dopuszczone wyłącznie na zlecenie lekarza, gdy w indywidualnym przypadku uzna on stosowanie leku za konieczne. Paracetamol i kodeina przenikają przez łożysko. Kodeina ma właściwości podobne do morfiny i może powodować zahamowanie ośrodka oddechowego u noworodka związane ze stosowaniem kodeiny przez matkę w okresie ciąży (nawet w przypadku stosowania krótkotrwałego), wady rozwojowe układu oddechowego oraz ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego u noworodka.
Nie stosować podczas porodu.

Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

• ze względu na zawartość paracetamolu:
Nie należy stosować preparatu, jeżeli przyjmowane są inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania paracetamolu i wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, w tym uszkodzenia wątroby). Należy sprawdzić czy inne stosowane leki nie zawierają paracetamolu.

W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu. Spożywanie alkoholu w okresie stosowania preparatu może prowadzić do toksycznego uszkodzenia wątroby i jej niewydolności.

Leki zwiększające metabolizm wątrobowy, w tym ryfampicyna, leki przeciwpadaczkowe (np. fenytoina, karbamazepina), barbiturany (np. fenobarbital), leki nasenne i niektóre leki przeciwdepresyjne stosowane równolegle z paracetamolem zwiększają ryzyko uszkodzenia wątroby, nawet jeżeli paracetamol stosowany jest w zalecanych dawkach.

Stosowany długotrwale paracetamol może nasilać działanie leków przeciwzakrzepowych z grupy kumaryny (np. warfaryna) zwiększając ryzyko krwawień. Należy kontrolować współczynnik INR w trakcie równoległego stosowania tych leków, jak również w okresie tygodnia po zaprzestaniu stosowania paracetamolu.

Leki przyspieszające opróżnianie żołądka (np. metoklopramid, domperydon) zwiększają szybkość wchłaniania paracetamolu, a leki opóźniające opróżnianie żołądka (np. propantelina) lub pokarm opóźniają jego wchłanianie i wystąpienie efektów jego działania.

Cholestyramina opóźnia wchłanianie paracetamolu.

Równoległe stosowanie paracetamolu i zydowudyny (AZT) zwiększa ryzyko uszkodzenia szpiku kostnego. Równoległe stosowanie tych leków jest możliwe wyłącznie na zlecenie lekarza.

Należy zachować ostrożność, jeżeli równolegle stosowany jest izoniazyd (ryzyko uszkodzenia wątroby).

Probenecyd wydłuża czas wydalania paracetamolu; dawka paracetamolu powinna zostać zmniejszona.

Salicylamid wydłuża czas wydalania paracetamolu.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu z inhibitorami MAO oraz w okresie 2. tygodni po zaprzestaniu ich stosowania. Paracetamol stosowany z inhibitorami MAO może spowodować wystąpienie stanu pobudzenia i wysokiej gorączki.

Stosowanie paracetamolu z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności nerek.

Paracetamol może powodować zmniejszenie stężenia równolegle stosowanej lamotryginy.

Ranitydyna, propranolol, metyrapon, fenazon i izoniazyd mogą wydłużać okres półtrwania
paracetamolu.

Paracetamol może wpływać na wyniki niektórych badań laboratoryjnych (np. oznaczanie stężenia glukozy we krwi, próby wątrobowe, ocena niewydolności trzustki, pomiar czasu protrombinowego, badanie stężenia metadrenaliny w moczu i inne).

• ze względu na zawartość kodeiny:
W okresie stosowania preparatu nie wolno spożywać alkoholu, ani przyjmować leków zawierających alkohol. Spożywanie alkoholu nasila sedatywne działanie leków opioidowych.

Ze względu na ryzyko wystąpienia przełomu nadciśnieniowego stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób przyjmujących obecnie lub w okresie ostatnich 2 tygodni inhibitory MAO.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu z niżej wymienionymi lekami, z powodu ryzyka zahamowania ośrodka oddechowego, wystąpienia zaburzeń świadomości i innych ciężkich działań niepożądanych wynikających z hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego:
• pochodne morfiny o działaniu przeciwbólowym (np. alfentanyl, dekstromoramid, dekstropropoksyfen, dihydrokodeina, fentanyl, hydromorfon, morfina, oksykodon, petydyna, fenoperydyna, remifentanyl, sufentanyl, tramadol)
• pochodne morfiny o działaniu przeciwkaszlowym (dekstrometorfan, noskapina, folkodyna, kodeina, etylomorfina)
• leki przeciwlękowe, uspokajające i nasenne (benzodiazepiny, barbiturany, inne jak np. meprobamat), metadon, neuroleptyki (chlorpromazyna, tiorydazyna, perfenazyna), leki przeciwdepresyjne (imipramina, amitryptylina, doksepina, mianseryna, mirtazapina, trymipramina), leki przeciwhistaminowe blokujące receptor H1, leki przeciwnadciśnieniowe o działaniu ośrodkowym, baklofen, talidomid.

Stosowanie kodeiny z lekami cholinolitycznymi (np. bromek ipratropium, skopolamina, atropina) może prowadzić do niedrożności porażennej jelit.

Kodeina może zmniejszać wpływ metoklopramidu na motorykę przewodu pokarmowego.

Cymetydyna może hamować metabolizm opioidów.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Antidol 15 - tabletki?

Jak każdy lek, również Antidol 15 może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Możliwe działania niepożądane obejmują: nudności, wymioty, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (w przypadku przedawkowania paracetamolu lub stosowania długotrwałego może wystąpić ostra niewydolność wątroby, uszkodzenie lub martwica wątroby), zaburzenia czynności nerek, zaburzenia hematologiczne (małopłytkowość, leukopenia, agranulocytoza, pancytopenia), zmęczenie, bóle i zawroty głowy, zahamowanie ośrodka oddechowego (po dużych dawkach i u chorych po urazach głowy), zaburzenia snu, euforia (po dużych dawkach), zaburzenia widzenia (po dużych dawkach), szumy uszne, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej (po dużych dawkach), obrzęk płuc (zwłaszcza po przyjmowaniu dużych dawek i u osób z istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności płuc), duszność, skurcz oskrzeli. Możliwe reakcje nadwrażliwości: świąd, wysypka, pokrzywka, rumień, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk może dotyczyć twarzy, krtani, języka i może utrudniać oddychanie), skurcz oskrzeli, duszność, nadmierne pocenie się, gwałtowne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, aż do objawów wstrząsu anafilaktycznego. Bardzo rzadko ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona, które mogą prowadzić do zgonu. W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy przerwać stosowanie preparatu i natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Zawarta w preparacie kodeina może powodować hamowanie ośrodka oddechowego, zawroty głowy, senność, bóle głowy związane ze stosowaniem długotrwałym, świąd, potliwość, wymioty, zaparcia, nudności, niestrawność, suchość w jamie ustnej, ostry ból brzucha związany z zaburzeniami dróg żółciowych lub ostre zapalenie trzustki (głównie u chorych po usunięciu pęcherzyka żółciowego) oraz zwiększenie napięcia mięśni gładkich. Po przewlekłym stosowaniu lub stosowaniu dużych dawek może rozwinąć się uzależnienie, a także tolerancja na działanie przeciwbólowe i przeciwkaszlowe. Objawy odstawienne mogą wystąpić po zaprzestaniu stosowania preparatu oraz u noworodka matki stosującej kodeinę w okresie ciąży.

Przeczytaj też artykuły

Ból brzucha Ból głowy

Inne preparaty na rynku polskim zawierające kodeina + paracetamol

Efferalgan Codeine (tabletki musujące) Paramax-Cod (tabletki) Solpadeine Forte TABS (tabletki powlekane) Talvosilen forte (kapsułki) Ultracod (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta