Modafen Extra Grip - tabletki powlekane

Jest to preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny ibuprofen w połączeniu z pseudoefedryną.

Preparat zawiera substancję ibuprofen + pseudoefedryna

Lek dostępny bez recepty

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Modafen Extra Grip
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 30 mg pseudoefedryny; 12 tabl.
Sanofi-Aventis
15,90 zł
Modafen Extra Grip
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 200 mg ibuprofenu, 30 mg pseudoefedryny; 24 tabl.
Sanofi-Aventis
27,90 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Modafen Extra Grip - tabletki powlekane?

Jest to preparat złożony zawierający ibuprofen oraz pseudoefedrynę, substancje różniące się miejscem i sposobem działania. Ibuprofen jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ) z grupy pochodnych kwasu propionowego. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Ibuprofen przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie ibuprofenu polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz (zarówno COX-1 jak i COX-2). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Ibuprofen zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból). Hamuje agregację płytek krwi (słabiej i krócej niż kwas acetylosalicylowy). Nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Drugi ze składników preparatu to pseudoefedryna, lek z grupy sympatykomimetyków, leków aktywujących receptory adrenergiczne. Pseudoefedryna działa ośrodkowo znacznie słabiej od efedryny i wykazuje znacznie mniejszą od efedryny zdolność wywoływania tachykardii i podwyższania ciśnienia tętniczego. Obwodowo działa podobnie do adrenaliny. Po doustnym podaniu powoduje aktywację receptorów adrenergicznych mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych co skutkuje ich obkurczeniem i zmniejszeniem przekrwienia błon śluzowych górnych dróg oddechowych. Zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa, udrożniając nos i ujścia zatok (ułatwia drenaż wydzieliny z zatok).

Kiedy stosować Modafen Extra Grip - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w doraźnym leczeniu objawów grypyprzeziębienia, takich jak:
ból głowy
gorączka
• ból i niedrożność zatok obocznych nosa
• bóle stawowo-mięśniowe.

Kiedy nie stosować preparatu Modafen Extra Grip - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest uczulenie na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany niekiedy aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Uczulenie na powyższe leki może objawiać się w postaci napadu astmy, pokrzywki lub nieżytu błony śluzowej nosa.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:
­• z czynną lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ
­• stosujących równolegle inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (w tym inhibitory COX-2)
­• z ciężką niewydolnością nerek, wątroby lub serca
­• ze zwiększonym ryzykiem krwawienia (skaza krwotoczna)
­• z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, tachykardią, nadciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca (dławicą piersiową)
­• u których wystąpiło zatrzymanie moczu
­• z nadczynnością tarczycy
­• chorych na jaskrę z zamykającym się kątem przesączania
­• u których wystąpił udar krwotoczny mózgu lub występują czynniki, które mogą zwiększać ryzyko krwotocznego udaru mózgu, np. w wyniku przyjmowania leków zwężających naczynia krwionośne lub zmniejszających przekrwienie, stosowanych doustnie lub donosowo
oraz
• u kobiet w ciąży
­• u kobiet w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci do 12. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Modafen Extra Grip - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Jeśli objawy nasilają się lub nie ustępują, po 3 dniach stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

Preparat może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób:
• z toczniem rumieniowatym układowym oraz mieszaną chorobą tkanki łącznej (zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych)
• z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, w tym przewlekłymi zapalnymi chorobami jelit takimi jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna (ryzyko zaostrzenia choroby)
• z nadciśnieniem tętniczym, z zaburzeniami czynności serca, w tym z zaburzeniami rytmu serca, po przebytym zawale serca lub z niewydolnością serca, także jeżeli zaburzenia te występowały w przeszłości (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki)
• z zaburzeniami krzepnięcia krwi (preparat może wydłużać czas krwawienia)
• z objawami zaburzeń neurologicznych (nudności, bóle głowy)
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek (ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności)
• z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi (ryzyko wystąpienia skurczu oskrzeli powodującego trudności w oddychaniu i/lub obrzęku naczynioruchowego mogącego utrudniać oddychanie i stanowić zagrożenie życia; konieczne jest zapewnienie możliwości szybkiego dostępu do pomocy lekarskiej)
• stosujących inne leki
• chorych na cukrzycę
• z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego
• ze zwężeniem odźwiernika
• z niedrożnością szyi pęcherza moczowego
• z niedokrwiennym zapaleniem jelita grubego
• w podeszłym wieku (nasilone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych; należy zachować szczególną ostrożność i stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas).

Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie którykolwiek z powyższych stanów przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

W przypadku osób z chorobami przewodu pokarmowego stosowanie preparatu jest możliwe tylko pod nadzorem lekarskim. U tych chorych należy stosować najmniejsze skuteczne dawki.

Duże dawki oraz podeszły wiek zwiększają ryzyko wystąpienia krwawienia z przewodu pokarmowego. Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem, jeżeli równolegle przyjmowane są inne leki zwiększające ryzyko działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, w tym choroby wrzodowej lub krwawienia (np. kortykosteroidy o działaniu ogólnym, leki przeciwzakrzepowe np. warfaryna, leki hamujące agregację płytek, w tym nawet małe dawki kwasu acetylosalicylowego [zwanego potocznie aspiryną], leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny). W powyższych przypadkach lekarz może niekiedy zalecić stosowanie leków osłonowych.

Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów i obrzękami, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem.

Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Długotrwałe równoległe stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek oraz niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

Preparat, podobnie jak inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do śmierci, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Pseudoefedryna zawarta w preparacie działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy.
Istnieje ryzyko nadużywania leku. Po nagłym odstawieniu leku może wystąpić depresja. Stosować ostrożnie u pacjentów przyjmujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz leki sympatykomimetyczne (działające obkurczająco na naczynia krwionośne błon śluzowych), leki zmniejszające łaknienie i leki psychotropowe podobne do amfetaminy.

Podczas leczenia nie należy spożywać napojów alkoholowych.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu leczenia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
­ preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu
­ preparat zawiera substancję, która może powodować dodatnie wyniki testów na obecność środków dopingowych (informacja dla sportowców); pseudoefedryna znajduje się na liście substancji nie dozwolonych do spożywania przez sportowców.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Należy zachować ostrożność, ponieważ preparat może powodować działania niepożądane, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Modafen Extra Grip - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia: początkowo 2 tabletki, następnie w razie potrzeby 1–2 tabletek co 4–6 godzin. Nie należy stosować dawki większej niż 6 tabletek na dobę (tj. 1200 mg ibuprofenu na dobę i 180 mg pseudoefedryny na dobę, w dawkach podzielonych).

U osób z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby konieczne jest indywidualne dostosowanie dawkowania przez lekarza.

Preparat jest przeznaczony do stosowania krótkotrwałego. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3 dni.

Nie należy stosować preparatu u dzieci do 12. roku życia.

Sposób podawania:
Preparat w postaci tabletek powlekanych przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy połykać w całości (nie rozgryzać) popijając odpowiednią ilością wody. U osób ze skłonnością do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego zaleca się przyjmowanie preparatu podczas posiłku.

Czy można stosować Modafen Extra Grip - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie stosować równolegle z:
• inhibitorami oksydazy monoaminowej MAO (a także przez 14 dni po zakończeniu leczenia inhibitorami MAO); równoległe stosowanie może spowodować przełom nadciśnieniowy, który może stanowić zagrożenie życia
• z lekami pobudzającymi receptory dopaminowe, pochodnymi alkaloidów sporyszu (m.in. bromokryptyna, kabergolina, lizuryd, pergolid)
• lekami zwężającymi naczynia (dihydroergotamina, ergotamina, metylergometryna)
• linezolidem
• lekami zmniejszającymi przekrwienie błony śluzowej jamy nosowej (fenylefryna, efedryna, fenylopropanolamina), stosowanymi doustnie lub donosowo.
Ze względu na zawartość pseudoefedryny nie zaleca się stosowania preparatu równolegle z:
• trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (ryzyko nadciśnienia tętniczego i zaburzeń rytmu serca)
• lekami zmniejszającymi łaknienie (możliwe nasilenie ich działania)
• lekami psychotropowymi podobnymi do amfetaminy (możliwe nasilenie ich działania)
• lekami przeciwnadciśnieniowymi, metylodopą, mekamilaminą, rezerpiną, alkaloidami ciemierzycy, guanetydyną (pseudoefedryna może zmniejszać działanie przeciwnadciśnieniowe tych leków).

Pseudoefedryna w skojarzeniu z lekami znieczulającymi ogólnie (np. gazy halogenopochodne, wziewne leki znieczulające) może spowodować gwałtowne nadciśnienie tętnicze w okresie okołooperacyjnym. Zaleca się zaprzestanie przyjmowania preparatu 24 godziny przed planowanym znieczuleniem ogólnym.

Leki zobojętniające sok żołądkowy zwiększają szybkość wchłaniania pseudoefedryny a kaolin zmniejsza ją.

Ze względu na zawartość ibuprofenu nie należy stosować preparatu z:
• kwasem acetylosalicylowym lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym inhibitorami COX-2, takimi jak np. celekoksyb, etorykoksyb (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­• lekami przeciwbólowymi.
Należy zachować ostrożność i skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania preparatu z:
­• kwasem acetylosalicylowym stosowanym w małych dawkach, 75 mg na dobę, w celu hamowania agregacji płytek krwi (możliwe zmniejszenie przeciwagregacyjnego działania kwasu acetylosalicylowego)
• lekami moczopędnymi lub przeciwnadciśnieniowymi (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki)
• lekami przeciwzakrzepowymi (np. warfaryną) oraz lekami hamującymi agregację płytek krwi (możliwe nasilenie ich działania; zwiększenie ryzyka krwotoku)
• zydowudyną (wydłużenie czasu krwawienia)
­• metotreksatem i litem (możliwe zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu i nasilenie ich działań toksycznych)
• kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)
­• glikozydami nasercowymi np. digoksyną (ryzyko zwiększenia niewydolności serca i zwiększenia stężenie glikozydów nasercowych we krwi)
• ­fenytoiną (możliwe zwiększenie stężenia fenytoiny we krwi)
­• baklofenem (nasilenie toksyczności baklofenu)
­• sulfinpirazonem, probenecydem (zmniejszenie skuteczności ich działania)
• ­lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas (ryzyko hiperkaliemii).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Modafen Extra Grip - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Modafen Extra Grip może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często mogą wystąpić: senność, zawroty głowy, zgaga.

Niezbyt często: pokrzywka, świąd, bóle głowy, kołatanie serca, niestrawność, nudności, ból brzucha.

Rzadko mogą wystąpić: zawroty głowy, bezsenność, pobudzenie, drażliwość i uczucie zmęczenia, nieostre widzenie, zaburzenia wydzielania łez, biegunka, zaparcia, wzdęcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka, obrzęki.

Bardzo rzadko mogą wystąpić: zaburzenia w morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość, pancytopenia, agranulocytoza) - pierwszymi objawami są gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, objawy grypopodobne, zmęczenie, krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa); ciężkie reakcje nadwrażliwości, jak obrzęk twarzy, języka i krtani, duszność, tachykardia – zaburzenia rytmu serca, niedociśnienie tętnicze, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, wstrząs, zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli; u chorych z istniejącymi chorobami autoimmunologicznymi (toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej) - pojedyncze przypadki objawów występujących w aseptycznym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych jak sztywność karku, ból głowy, nudności, wymioty, gorączka, dezorientacja, obrzęk, nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca związane ze stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach; rozszerzenie naczyń, smołowate stolce, krwawe wymioty, wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna, zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, dyzuria, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zwiększenie stężenia mocznika w surowicy, zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu).

Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: objawy maniakalne, takie jak bezsenność, podwyższony nastrój lub rozdrażnienie, zawyżona samoocena, wzmożona aktywność lub niepokój, gonitwa myśli, przyspieszone tempo mówienia, zaburzenia koncentracji, niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego, tachykardia, niedokrwienne zapalenie jelita grubego, ciężkie reakcje skórne, w tym ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP), reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (zespół DRESS), nadwrażliwość na światło,

W pojedynczych przypadkach opisywano depresję, reakcje psychotyczne i szumy uszne.

Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, krwawienie z przewodu pokarmowego, w niektórych przypadkach prowadzące do zgonu (szczególnie u osób w podeszłym wieku), perforacja.

W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Badania kliniczne wskazują, że stosowanie ibuprofenu, szczególnie w dużej dawce (2400 mg/dobę), może być związane z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia tętniczych incydentów zatorowo-zakrzepowych (np. zawału serca lub udaru mózgu).

Pseudoefedryna może powodować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, niestrawność, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, zawroty głowy, wzmożone pragnienie, tachykardię, zaburzenia rytmu serca, niepokój, bezsenność, zaczerwienienia i wysypki.
Rzadko zaburzenia oddawania moczu, osłabienie mięśni, drżenia, lęk, dezorientacja, małopłytkowość.
Z nieznaną częstością: zatrzymanie moczu, głównie u mężczyzn z rozrostem gruczołu krokowego.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ibuprofen + pseudoefedryna

Acatar Zatoki (tabletki powlekane) Apselan Plus (tabletki powlekane) Ibum Zatoki (tabletki powlekane) Ibum Zatoki Max (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki Max (tabletki powlekane) Ibuprom Zatoki Sprint (kapsułki miękkie) Infex Zatoki (tabletki powlekane) Metafen Zatoki (tabletki) Nurofen Zatoki (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta