Opokan forte - tabletki

Preparat o działaniu ogólnym zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny.

Preparat zawiera substancję meloksykam

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Opokan forte
tabletki; 15 mg; 10 tabl.
Aflofarm Farmacja Polska
5,68 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,13 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji
Opokan forte
tabletki; 15 mg; 30 tabl.
Aflofarm Farmacja Polska
14,39 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
7,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 50% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Opokan forte - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest meloksykam, niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) z grupy oksykamów. Wykazuje działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Meloksykam przeciwdziała syntezie prostaglandyn, substancji odgrywających znaczącą rolę w rozwoju stanu zapalnego. Działanie meloksykamu polega przede wszystkim na hamowaniu aktywności cyklooksygenaz, głównie cyklooksygenazy-2 (COX-2), a w niewielkim stopniu cyklooksygenazy-1 (COX-1). Enzymy te biorą udział w reakcjach prowadzących do powstania prostaglandyn z lipidów błon komórkowych. Meloksykam nie działa przeciwdrobnoustrojowo. Zmniejsza objawy odpowiedzi zapalnej (obrzęk, podwyższona temperatura, ból, sztywność stawów). Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Po podaniu doustnym maksymalne stężenie we krwi uzyskiwane jest w ciągu 5–6 godzin po podaniu, a stężenie stacjonarne w ciągu 3–5 dni stosowania preparatu. Meloksykam przenika do płynu maziowego, gdzie osiąga stężenie równe połowie stężenia w osoczu. Meloksykam przenika przez łożysko, a także do mleka kobiet karmiących piersią.

Kiedy stosować Opokan forte - tabletki?

Preparat jest wskazany w:

• krótkotrwałym leczeniu objawowym zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów

• długotrwałym leczeniu objawowym reumatoidalnego zapalenia stawów

• długotrwałym leczeniu objawowym zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Kiedy nie stosować preparatu Opokan forte - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne NLPZ, w tym na kwas acetylosalicylowy.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie objawy uczulenia na kwas acetylosalicylowy (potocznie nazywany aspiryną) lub na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. ibuprofen, ketoprofen). Uczulenie to mogło objawiać się w postaci reakcji nadwrażliwości takich jak np. napad astmy, skurcz oskrzeli, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, polipy nosa, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje skórne, w tym pokrzywka, wysypka, rumień.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób:

• z ciężką niewydolnością wątroby

• z ciężką niewydolnością nerek i nie poddawanych dializom

• z czynną lub nawracającą chorobą wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy, krwawieniem lub perforacją, w tym po zastosowaniu NLPZ

• u których kiedykolwiek wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego, z naczyń mózgowych lub inne krwawienie

• z ciężką niewydolnością serca

oraz

• u kobiet w III trymestrze ciąży

• u kobiet w okresie karmienia piersią

• u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Opokan forte - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Stosowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez możliwie najkrótszy okres zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Nie wolno zwiększać zaleconej dawki ani włączać innych leków z grupy NLPZ, ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat jest stosowany u osób z nadciśnieniem tętniczym, zastoinową niewydolnością serca, z zatrzymaniem płynów, z obrzękami (stosowanie NLPZ może powodować zatrzymanie płynów i obrzęki). Chorzy powinni pozostawać pod kontrolą lekarza. Zaleca się monitorowanie czynności serca oraz nerek.

Stosowanie NLPZ, zwłaszcza długotrwałe i w dużych dawkach, może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru. Szczególna ostrożność i ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu u chorych z nadciśnieniem tętniczym, z zastoinową niewydolnością serca, z chorobą niedokrwienną serca, z chorobą tętnic obwodowych lub chorobą naczyń mózgowych oraz u chorych z czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego (cukrzyca, palenie tytoniu, hiperlipidemia, nadciśnienie tętnicze). Jeżeli należysz do którejkolwiek z powyższych grup, przed zastosowaniem preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Jeżeli kiedykolwiek wystąpiło u Ciebie zapalenie błony śluzowej przełyku lub żołądka i/lub choroba wrzodowa, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Konieczne jest całkowite wyleczenie powyższych zaburzeń przed rozpoczęciem stosowania preparatu. Jeżeli w przeszłości występowały powyższe stany zapalne lub owrzodzenia, stosowanie preparatu może przyczynić się do ich nawrotu. Należy pozostawać pod kontrolą lekarza i zgłaszać mu wszelkie nieprawidłowości dotyczące czynności przewodu pokarmowego.

Ze względu na możliwość zaostrzenia choroby, preparat może być stosowany wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim i z zachowaniem ostrożności u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego lub chorobą Leśniowskiego i Crohna.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych wiąże się z ryzykiem wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą być przyczyną zgonu i niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi. Objawy te mogą wystąpić w każdym momencie leczenia, także u osób bez wcześniejszych zaburzeń czynności przewodu pokarmowego. Powikłania te są szczególnie niebezpieczne u osób w podeszłym wieku. Zawsze należy niezwłocznie poinformować lekarza o wszelkich nietypowych objawach ze strony przewodu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu). Jeżeli wystąpi krwawienie z przewodu pokarmowego lub owrzodzenie konieczne będzie natychmiastowe zaprzestanie stosowania preparatu.

Leki z grupy NLPZ mogą powodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, które mogą stanowić zagrożenie życia.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może powodować wystąpienie ciężkich reakcji skórnych, niekiedy prowadzących do zgonu, takich jak zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, złuszczające zapalenie skóry. Reakcje te występują bardzo rzadko i najczęściej pojawiają się w 1. miesiącu stosowania preparatu. W razie wystąpienia pierwszych objawów zmian skórnych (wysypka, zmiany chorobowe błon śluzowych) lub jakichkolwiek objawów nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie preparatu może być związane ze zwiększeniem aktywności enzymów wątrobowych i zmianami innych parametrów charakteryzujących czynność wątroby i nerek. Zmiany te mają zwykle charakter przemijający. W razie ich wystąpienia należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który może zalecić zaprzestanie stosowania preparatu.

Rzadko NLPZ mogą powodować śródmiąższowe zapalenie nerek, kłębuszkowe zapalenie nerek, martwicę rdzenia nerki lub zespół nerczycowy.

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) może powodować zatrzymanie sodu, potasu i wody oraz powodować obrzęki, wystąpienie lub nasilenie nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń czynności serca. Ścisły nadzór lekarski jest wymagany w przypadku stosowania preparatu przez chorych z nadciśnieniem tętniczym lub z niewydolnością serca. Możliwe jest zmniejszenie skuteczności leczenia przeciwnadciśnieniowego i działania leków moczopędnych.

NLPZ hamują syntezę prostaglandyn w nerkach, warunkujących utrzymanie prawidłowego przepływu nerkowego. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności przez osoby ze zmniejszonym przepływem krwi przez nerki oraz ze zmniejszoną objętością krwi krążącej. U tych chorych mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek, które zwykle ustępują po zaprzestaniu stosowania preparatu. Grupa zwiększonego ryzyka wystąpienia powyższych zaburzeń obejmuje chorych z zastoinową niewydolnością serca, marskością wątroby, zespołem nerczycowym lub innymi chorobami nerek, z niewydolnością nerek, stosujących leki moczopędne lub przeciwnadciśnieniowe, znacznie odwodnionych, w tym po dużych zabiegach chirurgicznych oraz osoby w podeszłym wieku. U tych chorych zaleca się ścisłe monitorowanie czynności nerek oraz ilości wydalanego moczu w okresie stosowania preparatu.

U chorych osłabionych i/lub o małej masie ciała działania niepożądane mogą mieć cięższy przebieg; chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Zwiększona ostrożność jest także wymagana w przypadku osób w podeszłym wieku, obarczonych zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń czynności nerek, wątroby lub serca. U chorych w podeszłym wieku ryzyko wystąpienia działań niepożądanych (zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego, które mogą stać się przyczyną śmierci) jest zwiększone.

Preparat, podobnie jak inne NLPZ, może maskować objawy zakażenia. Jeżeli podejrzewasz zakażenie skonsultuj się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zastosowanie odpowiedniego leczenia. Preparat nie działa przeciwdrobnoustrojowo.

Szczególną ostrożność należy zachować jeżeli preparat stosowany jest u chorych na astmę oskrzelową (także jeżeli astma występowała w przeszłości), ponieważ stosowanie NLPZ w tej grupie chorych może spowodować wystąpienie skurczu oskrzeli.

Stosowanie preparatu może powodować zaburzenia płodności u kobiet i nie jest zalecane u kobiet, które planują ciążę.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma badań dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Jednakże, preparat może powodować działania niepożądane, takie jak zaburzenia widzenia, senność, zawroty głowy lub inne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego i w przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać urządzeń/maszyn i nie wykonywać innych czynności wymagających wzmożonej koncentracji.

Dawkowanie preparatu Opokan forte - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów: 7,5 mg 1 raz na dobę; w razie konieczności lekarz zaleci zwiększenie dawki do 15 mg 1 raz na dobę.

Reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa: 15 mg 1 raz na dobę; lekarz może zmniejszyć dawkę do 7,5 mg na dobę w przypadku zadowalającej odpowiedzi terapeutycznej. U osób w podeszłym wieku zaleca się dawkę 7,5 mg na dobę.

Nie wolno przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi 15 mg.

U chorych w podeszłym wieku lub ze zwiększonym ryzykiem działań niepożądanych konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza. W tej grupie chorych, zalecana dawka początkowa wynosi 7,5 mg na dobę.

U chorych poddawanych dializom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, stosowana dawka nie powinna przekraczać 7,5 mg na dobę.

U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (klirens kreatyniny większy niż 25 ml/min) nie ma konieczności dostosowywania dawkowania.

U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, którzy nie są poddawani hemodializom oraz u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, którzy są poddawani dializom, dawka nie powinna przekraczać 7,5 mg na dobę.

Nie należy stosować preparatu u dzieci i młodzieży do 15. roku życia.

Sposób stosowania:

Preparat przeznaczony jest do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować w czasie posiłku, popijając wodą lub innym płynem. Dawkę dobową należy przyjmować w pojedynczej dawce (tj. 1 raz na dobę).

Czy można stosować Opokan forte - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek (zobacz ostrzeżenia zawarte w akapicie „Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując preparat?”).

Stosowanie preparatu jest bezwzględnie przeciwwskazane u kobiet w III trymestrze ciąży. Nie należy stosować preparatu w I i II trymestrze ciąży, chyba że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne (wyłącznie stosowanie jak najmniejszej dawki przez możliwie najkrótszy czas). Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu u kobiet w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie zaleca się stosowania preparatu z:

• kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych 3 g na dobę lub większych) lub innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym selektywnymi inhibitorami COX-2 (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego)

• lekami moczopędnymi, np. furosemidem oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, w tym inhibitorami konwertazy angiotensyny, antagonistami receptora angiotensyny (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania; zwiększone ryzyko zaburzeń czynności nerek i rozwoju ich ciężkiej niewydolności, zwłaszcza u chorych odwodnionych lub w podeszłym wieku; należy zadbać o odpowiednie nawodnienie chorego i kontrolować czynność nerek)

• innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, np. z grupy beta blokerów (możliwe zmniejszenie skuteczności ich działania)

• doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, takimi jak warfaryna (możliwe nasilenie ich działania i zwiększenie ryzyka krwawienia; jeżeli nie można uniknąć równoległego stosowania tych preparatów, należy ściśle monitorować parametry krzepnięcia krwi)

• lekami hamującymi agregację płytek krwi, takimi jak tyklopidyna, klopidogrel lub lekami trombolitycznymi (zwiększone ryzyko krwawienia)

• kortykosteroidami lub inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (zwiększone ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza krwawienia z przewodu pokarmowego)

• cyklosporyną i takrolimusem (zwiększone ryzyko działania uszkadzającego nerki; należy monitorować czynność nerek, zwłaszcza u chorych w podeszłym wieku)

• litem (możliwe zwiększenie stężenia litu i nasilenie jego działań toksycznych; w przypadku konieczności równoległego stosowania zaleca się kontrolę stężenia litu we krwi)

• metotreksatem (możliwe zwiększenie stężenia metotreksatu we krwi i nasilenie jego działań toksycznych na kład krwiotwórczy; w przypadku stosowania metotreksatu w małych dawkach lekarz może dopuścić leczenie skojarzone wraz z częstą kontrolą pełnej morfologii krwi oraz czynności nerek; szczególną ostrożność należy zachować u osób z zaburzeniami czynności nerek, a także w przypadku jeżeli odstęp czasowy pomiędzy przyjęciem preparatu i metotreksatu nie przekracza 3 dni)

• cholestyraminą (cholestyramina znacząco przyspiesza wydalanie meloksykamu, co ma znaczenie kliniczne).

Kobiety z wkładkami wewnątrzmacicznymi, przed zastosowaniem meloksykamu, powinny skonsultować się z lekarzem.

Nie można wykluczyć interakcji pomiędzy preparatem a doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi.

Mogą wystąpić interakcje meloksykamu z lekami metabolizowanymi przez izoenzym 3A4 lub 2C9 cytochromu P450.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Opokan forte - tabletki?

Jak każdy lek, również Opokan forte może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Najczęściej występują działania niepożądane dotyczące przewodu pokarmowego, które obejmują: nudności, wymioty, niestrawność, ból brzucha, wzdęcia, biegunka, zaparcia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej lub przełyku, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym smoliste stolce, krwawe wymioty) oraz chorobę wrzodową żołądka i/lub dwunastnicy. Rzadko perforacja przewodu pokarmowego (w tym ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), zapalenie błony śluzowej żołądka, wrzodziejące zapalenie okrężnicy, zaostrzenie choroby Leśniowskiego i Crohna, zapalenie wątroby.

Często lub niezbyt często zaburzenia hematologiczne, w tym niedokrwistość, agranulocytoza, leukopenia, małopłytkowość (jeżeli wystąpią objawy takie jak: gorączka, ból gardła, objawy grypopodobne, powierzchowne owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej, zmęczenie, krwawienie z nosa, siniaki, wybroczyny lub plamica należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ mogą to być pierwsze objawy zaburzeń hematologicznych), kołatanie serca, niewydolność serca, zwiększenie ciśnienia tętniczego z zaczerwienieniem twarzy, zaburzenia czynności nerek, zatrzymanie sodu i wody, obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka. Rzadko: niewydolność nerek, zaburzenia nastroju, bezsenność, senność, koszmary senne, dezorientacja, uczucie pustki w głowie, zaburzenia widzenia (w tym widzenie nieostre, zamazane), zawroty głowy i szumy uszne.

Rzadko mogą wystąpić ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne, w tym stanowiący zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny (nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, krtani, języka, gardła mogący utrudniać oddychanie), napad astmy, skurcz oskrzeli oraz ciężkie reakcje skórne: rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona.

Długotrwałe stosowanie NLPZ w dużych dawkach może zwiększać ryzyko zawału serca lub udaru.

Przeczytaj też artykuły

Choroba zwyrodnieniowa stawów Reumatoidalne zapalenie stawów Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa

Inne preparaty na rynku polskim zawierające meloksykam

Aglan (roztwór do wstrzykiwań) Aglan 15 (tabletki) Aspicam (tabletki) Aspicam Bio (tabletki) Mel (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Mel Forte (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Melobax 15 (tabletki) Meloxistad (tabletki) Moilec (tabletki) Movalis (roztwór do wstrzykiwań) Movalis (tabletki) Opokan (tabletki) Opokan FAST (roztwór do wstrzykiwań) Remolexam (tabletki) Trosicam (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta