Coronal 10 - tabletki powlekane

Lek z grupy beta-blokerów powodujący zmniejszenie częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu oraz obniżenie ciśnienia tętniczego.

Preparat zawiera substancję bisoprolol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Coronal 10
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Zentiva
11,14 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6. rż.
Coronal 10
tabletki powlekane; 10 mg; 60 tabl.
Zentiva
21,69 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,40 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: tachyarytmie nadkomorowe - u pacjentów powyżej 6. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Coronal 10 - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest bisoprolol. Jest to substancja należąca do grupy leków zwanych beta-blokerami (inna stosowana nazwa to beta-adrenolityki). Działanie tych leków polega na zablokowaniu pewnego typu receptorów, nazywanych receptorami adrenergicznymi typu beta. Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów beta uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory beta. Adrenalina powoduje zwiększenie częstotliwości rytmu serca oraz skurcz naczyń krwionośnych. Działanie bisoprololu, podobnie jak innych leków z tej grupy, prowadzi do zmniejszenia częstotliwości rytmu serca i siły jego skurczu, zmniejszenia objętości wyrzutowej oraz do obniżenia ciśnienia tętniczego. Bisoprolol ma działanie selektywne w stosunku do receptorów beta 1, co między innymi oznacza, że zwykle nie powoduje zwężenia dróg oddechowych zależnego od receptorów beta 2 zlokalizowanych w mięśniach gładkich oskrzeli.

Kiedy stosować Coronal 10 - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
nadciśnienia tętniczego
• dławicy piersiowej.

Kiedy nie stosować preparatu Coronal 10 - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
• ostra niewydolność serca, a także w okresach nasilenia niewydolności serca wymagających dożylnego stosowania leków inotropowych
• wstrząs kardiogenny
• blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (u chorych bez stymulatora serca)
• zespół chorego węzła zatokowego
• blok zatokowo-przedsionkowy
• bradykardia (przed rozpoczęciem leczenia częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 60 uderzeń na minutę)
• niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg)
• ciężka astma oskrzelowa lub ciężka POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc)
• zaawansowane stadium choroby zarostowej tętnic obwodowych lub zespołu Raynauda
• kwasica metaboliczna
• nieleczony guz chromochłonny nadnerczy.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne (bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka). Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Coronal 10 - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat należy stosować ostrożnie u chorych z nadciśnieniem tętniczym lub dławicą piersiową z towarzyszącą niewydolnością serca; chorzy z przewlekłą stabilną niewydolnością serca rozpoczynający stosowanie preparatu powinni pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską. Lekarz rozpocznie leczenie od zastosowania małych dawek, które będzie zwiększał stopniowo z zachowaniem ostrożności.
Należy pozostawać pod ścisłym nadzorem lekarza i zachować ostrożność stosując preparat:
• u osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli (chorzy na astmę oskrzelową lub inne choroby obturacyjne dróg oddechowych; w tej grupie chorych może wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych i konieczne jest równoległe stosowanie leków rozszerzających oskrzela, a niekiedy przejściowe zwiększenie ich dawek, zgodnie z zaleceniami lekarza)
• w przypadku znieczulenia ogólnego (jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów; pomiędzy beta-blokerem i lekami stosowanymi do znieczulenia możliwe są interakcje prowadzące do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych; lekarz zaleci kontynuację leczenia lub stopniowe zmniejszanie dawki preparatu prowadzące do całkowitego zaprzestania jego stosowania)
• u chorych na cukrzycę (preparat może maskować objawy hipoglikemii, takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się; należy ściśle kontrolować stężenie glukozy we krwi)
• w czasie ścisłej diety lub głodówki
• w trakcie leczenia odczulającego; preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje anafilaktyczne oraz powodować zmniejszenie skuteczności działania stosowanej w takich przypadkach adrenaliny
• u chorych, u których kiedykolwiek wystąpiły reakcje alergiczne (preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje alergiczne)
• u chorych z blokiem przedsionkowo-komorowym I stopnia
• u chorych na dławicę naczynio-skurczową (Prinzmetala); ryzyko nasilenia częstości i czasu trwania napadów dławicy
• w przypadku występowania choroby zarostowej tętnic obwodowych; może wystąpić nasilenie objawów, zwłaszcza w początkowym okresie stosowania preparatu.
Jeżeli podejrzewasz lub zdiagnozowano u Ciebie łuszczycę poinformuj o tym lekarza. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u chorych na łuszczycę lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie bisoprololem.
U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem stosowania preparatu oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych.
Preparat może maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca (tachykardię).
Nie zaleca się równoległego stosowania antagonistów wapnia, klonidyny czy inhibitorów MAO.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia, należy stopniowo zmniejszać dawkę, ściśle według zaleceń lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia bisoprololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, w zależności od indywidualnej odpowiedzi na leczenie, może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie takie może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany preparatu na inny lek oraz jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Coronal 10 - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować rano, połykać bez rozgryzania, popijając wodą. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze oraz choroba niedokrwienna serca: lekarz ustali dawkę indywidualnie. Zwykle stosowana dawka wynosi 5–10 mg 1 raz na dobę. Dawka maksymalna 20 mg na dobę.
U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 20 ml/min) lub wątroby nie należy przekraczać dawki 10 mg na dobę.
U chorych w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowywania dawkowania (u niektórych chorych wystarczająca może być dawka 5 mg 1 raz na dobę).
Leczenie jest długotrwałe. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zwłaszcza w przypadku choroby niedokrwiennej serca. Nagłe zaprzestanie leczenia bisoprololem może prowadzić do nasilenia objawów choroby.
Dzieci:
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Coronal 10 - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Bisoprolol może mieć szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój płodu i noworodka. Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania kontrolne.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie zaleca się równoległego stosowania preparatu z:
• antagonistami wapnia, takimi jak werapamil czy diltiazem ze względu na nasilenie hamowania przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zmieszenie siły skurczu mięśnia sercowego oraz ryzyko niedociśnienia tętniczego; dożylne przyjęcie werapamilu przez osobę leczoną beta-blokerem może spowodować ciężkie niedociśnienie i blok przedsionkowo-komorowy
• klonidyną i innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi o ośrodkowym mechanizmie działania (np. metylodopa, guanfacyna, moksonidyna, rylmenidyna), ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca, zaburzeń przewodzenia i nasilenia niewydolności serca; dodatkowo ryzyko znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (możliwe zagrożenie życia) po nagłym przerwaniu stosowania klonidyny w okresie stosowania beta-blokera
• inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) – nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego a także ryzyko wystąpienia niebezpiecznego dla życia przełomu nadciśnieniowego
• lekami przeciwarytmicznymi klasy I (chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
• antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina) – ryzyko niedociśnienia tętniczego i dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca
• lekami przeciwarytmicznymi klasy III, takimi jak np.: amiodaron – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego
• lekami parasympatykomimetycznymi (w tym inhibitory acetylocholinesterazy) – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego
• beta-blokerami (także tymi stosowanymi miejscowo jak np. krople do oczu stosowane w leczeniu jaskry) – ryzyko nasilenia ogólnoustrojowego działania preparatu
• insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – działanie hipoglikemizujące może ulec nasileniu (beta-blokery, w tym bisoprolol, mogą maskować objawy hipoglikemii)
• preparatami stosowanymi do znieczulenia ogólnego – może dojść do nasilenia bradykardii (zmniejszenia częstotliwości rytmu serca) i znacznego niedociśnienia tętniczego; przed zabiegiem koniecznie należy poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu leku z grupy beta-blokerów
• glikozydami nasercowymi – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz zmniejszenia częstotliwości rytmu serca (bradykardii)
• niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi – przeciwnadciśnieniowe działanie preparatu może ulec osłabieniu
• pochodnymi ergotaminy – możliwe nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego
• lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory beta (np. izoprenalina, dobutamina) – ryzyko wzajemnego osłabienia działania obu leków
• lekami sympatykomimetycznymi działającymi na receptory alfa i beta – ryzyko zwiększenia ciśnienia tętniczego i nasilenia objawów chromania przestankowego
• lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego
• ryfampicyną – ryzyko osłabienia działania bisoprololu
• moksysylitem – ryzyko ciężkiego niedociśnienia ortostatycznego.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Coronal 10 - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Coronal 5, -10, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Często: bóle i zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, bóle brzucha, uczucie zziębnięcia lub drętwienia kończyn, zmęczenie, stan klinicznego zmęczenia i wyczerpania (astenia). Niezbyt często możliwe: nasilenie niewydolności serca, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego, skurcz oskrzeli u chorych na astmę oskrzelową lub chorobę obturacyjną płuc, osłabienie mięśni, kurcze mięśni, niedociśnienie ortostatyczne (związane ze zmiana pozycji ciała), depresja, zaburzenia snu. Rzadko: omamy. koszmary senne, zmniejszone wydzielanie łez (jest to szczególnie istotne w przypadku osób noszących soczewki kontaktowe), zaburzenia słuchu, alergiczny nieżyt błony śluzowej nosa, reakcje alergiczne (wysypka, świąd, zaczerwienienie), zapalenie wątroby, zwiększenie stężenia trójglicerydów, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (hipoglikemia), zaburzenia funkcji seksualnych. Bardzo rzadko: zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia, łysienie, nasilenie objawów łuszczycy, wysypka podobna do łuszczycy, ból w klatce piersiowej.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bisoprolol

Bibloc (tabletki powlekane) Bicardef 5 mg (tabletki powlekane) Bicardef 10 mg (tabletki powlekane) Bisocard (tabletki powlekane) BisoHEXAL 5 (tabletki powlekane) BisoHEXAL 10 (tabletki powlekane) Bisoprolol Aurovitas (tabletki powlekane) Bisoprolol Vitabalans (tabletki) Bisoprolol VP (tabletki powlekane) Bisopromerck 5 (tabletki powlekane) Bisopromerck 10 (tabletki powlekane) Bisoratio (tabletki) Bisoratio 5 (tabletki) Bisoratio 10 (tabletki) Blocard (tabletki powlekane) Conaret (tabletki) Concor 5 (tabletki powlekane) Concor 10 (tabletki powlekane) Concor Cor 1,25 (tabletki powlekane) Concor Cor 2,5 (tabletki powlekane) Concor Cor 3,75 (tabletki powlekane) Concor Cor 5 (tabletki powlekane) Concor Cor 7,5 (tabletki powlekane) Concor Cor 10 (tabletki powlekane) Corectin 5 (tabletki powlekane) Corectin 10 (tabletki powlekane) Coronal 5 (tabletki powlekane) Corsib (tabletki) Sobycor (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta