Doxorubicinum Accord (doksorubicyna) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Lek przeciwnowotworowy, antracyklina

Preparat zawiera substancję doksorubicyna

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Doxorubicinum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 2 mg/ml (10 mg/5 ml); 1 fiol. 5 ml
Accord Healthcare
b/d
Doxorubicinum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 2 mg/ml (100 mg/50 ml); 1 fiol. 50 ml
Accord Healthcare
b/d
Doxorubicinum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 2 mg/ml (200 mg/100 ml); 1 fiol. 100 ml
Accord Healthcare
b/d
Doxorubicinum Accord
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 2 mg/ml (50 mg/25 ml); 1 fiol. 25 ml
Accord Healthcare
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r.

Co zawiera i jak działa Doxorubicinum Accord?

Leczenie drobnokomórkowego raka płuca, raka piersi, zaawansowanego raka jajnika, kostniakomięsaka (leczenie neoadiuwantowe i adiuwantowe), zaawansowanego mięsaka tkanek miękkich u dorosłych, mięsaka Ewinga, chłoniaka Hodgkina, chłoniaków nieziarniczych, ostrej białaczki limfatycznej, ostrej białaczki szpikowej, zaawansowanego szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego), zaawansowanego lub nawrotowego raka trzonu macicy, guza Wilmsa, zaawansowanego raka brodawczakowatego i/lub pęcherzykowego tarczycy, raka anaplastycznego tarczycy, zaawansowanego nerwiaka niedojrzałego. Podawać i.v., w bolusie trwającym kilka min, we wlewie trwającym do 1 h lub wlewie ciągłym, nie dłuższym niż 96 h. Dawkowanie w zależności od schematu, stanu ogólnego pacjenta i wcześniejszego leczenia. W monoterapii dawka zalecana wynosi 60–75 mg/m2 pc. co 3 tyg. W przypadku leczenia skojarzonego z lekami przeciwnowotworowymi o nakładającej się toksyczności (np. duże dawki i.v. cyklofosfamidu, pochodne antracyklin) dawkę należy zmniejszyć do 30–60 mg/m2 pc. co 3–4 tyg. U osób, które nie mogą otrzymać pełnej dawki (np. w przypadku immunosupresji lub podeszłego wieku) alternatywnie 15–20 mg/m2 pc. co 1 tydz. Dawkę należy zmniejszyć u chorych z niewydolnością wątroby, w zależności od stężenia bilirubiny w surowicy. U osób z niewydolnością nerek z klirensem kreatyniny <10 ml/min podawać 75% planowanej dawki. Maks. dawka skumulowana 450–550 mg/m2 pc. U pacjentów z chorobą serca poddawanych napromienianiu śródpiersia i/lub mięśnia sercowego, leczonych wcześniej środkami alkilującymi oraz u pacjentów z grupy dużego ryzyka (nadciśnienie tętnicze od ponad 5 lat, wcześniejsze uszkodzenie naczyń wieńcowych, zastawek lub mięśnia sercowego, wiek >70 lat) nie przekraczać maks. dawki skumulowanej 400 mg/m2 pc., monitorować czynność serca. U osób otyłych rozważyć zmniejszenie dawki początkowej lub wydłużenie odstępów między dawkami. U dzieci może być konieczne zmniejszenie dawki. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.
Leczenie powierzchownego raka pęcherza moczowego oraz profilaktyka nawrotu po jego przezcewkowej resekcji, u osób z dużym ryzykiem nawrotu. Dopęcherzowo 30–50 mg w 25–50 ml 0,9% roztw. NaCl; optymalne stężenie wynosi 1 mg/ml. Zwykle roztwór należy utrzymywać w pęcherzu moczowym przez 1–2 h, zmieniając pozycję ciała pacjenta o 1/4 obrotu co 15 min. Podawanie powtarzać w odstępach od 1 ×/tydz. do 1 ×/mies. w zależności od wskazania. Aby zapobiec rozcieńczeniu leku moczem, chory nie powinien przyjmować płynów przez 12 h przed podaniem leku.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, inne antracykliny lub pochodne antracenodionu, ciąża, okres karmienia piersią. Podanie i.v.: wyraźne przedłużenie zahamowania czynności szpiku kostnego i/lub ciężkie zapalenie jamy ustnej spowodowane wcześniejszą chemio- i/lub radioterapią, wcześniejsze leczenie maks. dawkami skumulowanymi doksorubicyny i/lub innymi antracyklinami (np. daunorubicyna, epirubicyna, idarubicyna) i pochodnymi antracenodionu, uogólnione zakażenia, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, ciężkie zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, przebyty zawał serca, ostra zapalna choroba serca, zwiększona skłonność do krwawień. Podanie dopęcherzowe: inwazyjne guzy penetrujące ścianę pęcherza moczowego (z wyjątkiem T1), zapalenie pęcherza moczowego, zakażenie dróg moczowych, krwiomocz, trudności z wprowadzeniem cewnika do pęcherza moczowego (np. przy dużych guzach pęcherza).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające doksorubicyna

Adriblastina PFS (roztwór do wstrzykiwań) Caelyx pegylated liposomal (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Doxorubicin-Ebewe (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Myocet liposomal (proszek i rozpuszczalnik do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.