×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Nowotwory złośliwe okiem GUS

GUS

W 2020 r. największy odsetek stanowiły nowotwory narządów trawiennych – 20,1% (28,5 tys. zachorowań), w dalszej kolejności narządów płciowych – 18,7% (26,6 tys.), narządów oddechowych i klatki piersiowej –14,8% (tj. 21,1 tys. zachorowań) – poinformował GUS.


Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl

 • W 2020 r. zarejestrowano mniej zachorowań na wszystkie typy nowotworów, ale struktura zachorowań, rozpatrywana w skali kraju, była podobna jak w 2019 r.
 • Dominującym nowotworem wśród kobiet w Polsce był nowotwór złośliwy piersi – 24,8%, a wśród mężczyzn najliczniej notowano nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 22,5%
 • Najwyższy wskaźnik zachorowalności na nowotwory złośliwe na 100 tys. ludności zarejestrowano u mieszkańców województw: śląskiego (446,9), kujawsko-pomorskiego (427,1) i dolnośląskiego (419,5)
 • Wśród osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, przeważają osoby w grupie wieku 60-69 lat (33,6% ogółu zachorowań)
 • Najczęściej rejestrowanymi przypadkami wśród najmłodszych (poniżej 20. roku życia) były nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej oraz tkanek pokrewnych (45,1% przypadków zachorowań)

Poniżej zamieszczamy fragment opracowania GUS:

W nietypowym pandemicznym roku 2020 odnotowano w kraju 142,1 tys. nowych zachorowań na nowotwory złośliwe. Było to o 14,7% mniej w porównaniu do 2019 roku. Wskaźnik zachorowalności na 100 tys. ludności kraju wyniósł 372,3 przypadki, o 61,8 mniej niż w roku poprzednim.

W 2020 r. zarejestrowano mniej zachorowań na wszystkie typy nowotworów, ale struktura zachorowań, rozpatrywana w skali kraju, była podobna jak w 2019 r.

Największy odsetek stanowiły nowotwory narządów trawiennych – 20,1% (tj. 28,5 tys. zachorowań), w dalszej kolejności narządów płciowych – 18,7% (tj. 26,6 tys.), narządów oddechowych i klatki piersiowej –14,8% (tj. 21,1 tys. zachorowań). Te trzy rodzaje nowotworów odpowiadały za ponad połowę (53,6%) zachorowań na nowotwory złośliwe w 2020 roku. Najmniejszy odsetek stanowiły nowotwory kości i chrząstki stawowej – 0,2% (tj. 0,3 tys.), międzybłonka i tkanek miękkich – 1,0% (tj. 1,5 tys.) oraz nowotwory klasyfikowane, jako niedokładnie określone, wtórne i o nieokreślonym umiejscowieniu – 2,0% (tj. 2,9 tys. zachorowań).

W 2020 roku dominującym nowotworem wśród kobiet w Polsce był nowotwór złośliwy piersi – 24,8% (17,5 tys. przypadków), a następnie narządów trawiennych – 17,6% (12,4 tys.), a wśród mężczyzn najliczniej notowano nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 22,5% (16,1 tys. przypadków) i w dalszej kolejności nowotwory narządów płciowych – 22,0% (15,7 tys. zachorowań).

W 2020 r. wskaźniki zachorowalności (zapadalności) na nowotwory złośliwe na 100 tys. ludności Polski, dla najczęściej notowanych rodzajów, wyniósł kolejno: dla narządów trawiennych – 74,7 (o 9,8 przypadku mniej niż w 2019 r.), nowotworów złośliwych narządów płciowych – 69,7 (o 13,8 mniej), narządów oddechowych i klatki piersiowej – 55,3 (o 9,3 mniej), piersi – 46,2 (o 5,3 mniej), a w przypadku czerniaka i innych nowotworów skóry – 36,2 (o 10,5 przypadków mniej niż w roku poprzednim).

Analizując wskaźnik zachorowalności na nowotwory złośliwe na 100 tys. ludności poszczególnych województw, najwyższy wskaźnik, niezależnie od miejsca występowania nowotworu, zarejestrowano u mieszkańców województw: śląskiego (446,9 zachorowań na 100 tys. ludności), kujawsko-pomorskiego (427,1) i dolnośląskiego (419,5), a najniższą zapadalność zaobserwowano u mieszkańców województw: małopolskiego (299,0 przypadków na 100 tys. ludności województwa), mazowieckiego (315,2) i pomorskiego (339,8).

Analizując zróżnicowanie terytorialne (wojewódzkie) zapadalności na najliczniej, w skali kraju, rejestrowane rodzaje nowotworów złośliwych, można stwierdzić, że w przypadku nowotworów złośliwych narządów trawiennych, których na poziomie kraju zarejestrowano najwięcej (28,5 tys. przypadków), najwyższą zapadalność odnotowano u mieszkańców województw: śląskiego (93,3 zachorowania na 100 tys. ludności), dolnośląskiego (88,2) i kujawsko-pomorskiego (87,2), a najniższą u mieszkańców województw: pomorskiego (56,0), małopolskiego (56,8) i mazowieckiego (63,0).

Drugie najliczniej rejestrowane w kraju nowotwory złośliwe to nowotwory narządów płciowych (26,6 tys. zachorowań). Dla tej grupy nowotworów najwyższą zapadalność przejawiali mieszkańcy województw: śląskiego (95,0 zachorowań na 100 tys. ludności), kujawsko-pomorskiego (78,0) i świętokrzyskiego (76,4). Natomiast najniższy wskaźnik zapadalności odnotowano w przypadku mieszkańców województw: mazowieckiego (53,1 zachorowań na 100 tys. ludności), małopolskiego (59,8) i warmińsko-mazurskiego (60,5).

Trzecią kolejną grupę, co do liczby przypadków w kraju, stanowiły nowotwory złośliwe układu oddechowego i klatki piersiowej (21,1 tys. zachorowań). Wskaźnik zapadalności w tym przypadku był najwyższy u mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego (74,9 przypadków na 100 tys. ludności), śląskiego (68,5) i warmińsko-mazurskiego (66,9), a najniższy u mieszkańców województw: podkarpackiego (40,0), podlaskiego (40,9) i małopolskiego (43,0).

Spośród 142,2 tys. zachorowań na nowotwory złośliwe, 49,7% przypadków zachorowań zdiagnozowano u kobiet, a 50,3% u mężczyzn. Wśród osób, u których zdiagnozowano nowotwór złośliwy, przeważają osoby w grupie wieku 60-69 lat (33,6% ogółu zachorowań).

Analizując umiejscowienie nowotworów złośliwych w zależności od wieku chorych, można stwierdzić, że najczęściej rejestrowanymi przypadkami wśród najmłodszych, dzieci i młodzieży poniżej 20. roku życia, były nowotwory tkanki limfatycznej i krwiotwórczej oraz tkanek pokrewnych, stanowiące 45,1% przypadków zachorowań w tej grupie wieku (0,5 tys. zachorowań).

W grupie osób w wieku 20-39 lat najczęściej diagnozowane były nowotwory złośliwe narządów płciowych – 21,0% zachorowań (1,3 tys. przypadków), a także nowotwory piersi, stanowiące 16,7% przypadków (kobiety).

Wśród czterdziestolatków (40-49 lat) zdecydowanie najliczniej rejestrowane były nowotwory piersi (kobiety) – 28,8% przypadków (2,8 tys. zachorowań). Natomiast wśród osób w średnim wieku 50-59 lat najczęściej występującymi rodzajami nowotworów były nowotwory narządów trawiennych – 19,9% (3,6 tys. zachorowań), piersi – 18,4% (3,5 tys. zachorowań) i narządów płciowych – 17,5% (3,4 tys. zachorowań).

W grupie wieku 60-69 lat – 20,7% (9,9 tys. zachorowań) stanowiły nowotwory narządów płciowych, następnie nowotwory złośliwe narządów trawiennych – 20,2% (9,6 tys. zachorowań) i nowotwory narządów oddechowych i klatki piersiowej – 18,9% (9,0 tys.).

W starszych grupach wieku, 70 lat lub więcej, struktura jest zbliżona, ale najwięcej zarejestrowano nowotworów złośliwych zajmujących narządy trawienne – 23,1% ogółu nowotworów (13,5 tys. zachorowań), następnie nowotworów narządów płciowych – 18,1% (10,6 tys. zachorowań) oraz narządów oddechowych i klatki piersiowej – 15,2% ogółu rozpoznań w tej grupie wieku (8,9 tys. zachorowań).

16.01.2024
Wybrane treści dla Ciebie
 • Badanie dermatoskopowe
 • Nowotwór złośliwy a ciąża
 • Nowotwór
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta