×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Jak pojechać do sanatorium?

Ewa Stanek-Misiąg

sanatorium
Fot. pixabay.com

Kto może pojechać do sanatorium?

O pobyt w sanatorium może się ubiegać każdy ubezpieczony.

Czy skierowanie do sanatorium może wystawić lekarz rodzinny?

Tak, zrobić to może zarówno lekarz rodzinny, jak i inny specjalista. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową jest opisem stanu zdrowia pacjenta z podaniem m.in. aktualnych wyników badań: OB, morfologii, moczu, EKG oraz RTG klatki piersiowej, jeśli takie są wskazania medyczne. Do skierowania należy dołączyć wyniki badań specjalistycznych, jeśli były wykonywane oraz – w przypadku hospitalizacji – kserokopię karty informacyjnej ze szpitala.

Dokumentację do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ można dostarczyć osobiście, pocztą albo przez lekarza. Termin wynosi 30 dni od dnia wystawienia skierowania. Po tym czasie traci ono ważność. NFZ rejestruje każde skierowanie i nadaje mu indywidualny numer.

Czy można wybrać sobie miejsce, do którego chce się jechać i termin wyjazdu?

Nie. O tym decyduje zatrudniony przez NFZ lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który dokonuje oceny skierowania i – jeśli uzna je za celowe – wskazuje rodzaj, miejsce oraz termin leczenia uzdrowiskowego.

Jak i kiedy dowiem się o przyznaniu lub odmowie przyznania pobytu w sanatorium?

Decyzja pozytywna musi zostać doręczona pacjentowi w ciągu 30 dni od wpływu skierowania do oddziału NFZ nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia. Decyzja negatywna zamyka sprawę, nie można się od niej odwołać.
NFZ prowadzi przeglądarkę, która pozwala na monitorowanie skierowań. Po wpisaniu numeru nadanego przez NFZ i daty urodzenia uzyskuje się informacje o liczbie osób w kolejce oczekujących, orientacyjnym czasie oczekiwania, terminie i miejscu leczenia.

Jak długo może trwać pobyt w sanatorium?

Długość turnusu zależy do formy leczenia uzdrowiskowego oraz wieku pacjenta.
Szpital uzdrowiskowy dla dziecka (od 3. rż.) – 27 dni, dla dorosłego – 21 dni.
Sanatorium – 21 dni.
Rehabilitacja w szpitalu uzdrowiskowym lub sanatorium – 28 dni.

Ile zabiegów przysługuje w trakcie leczenia uzdrowiskowego?

Podczas leczenia w szpitalu lub sanatorium są to co najmniej 3 zabiegi dziennie. W przypadku rehabilitacji co najmniej 4 zabiegi przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

Czy za pobyt w sanatorium trzeba płacić?

Pobyt w sanatorium jest częściowo odpłatny. Nie płaci się natomiast za leczenie i rehabilitację w szpitalu uzdrowiskowym.
Częściowa odpłatność dotyczy zakwaterowania i wyżywienia. Zależy od standardu pokoju oraz sezonu. Stawkę za dzień pobytu podaje Minister Zdrowia.
Najdroższy jest pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym w sezonie od 1 maja do 30 września, najtańszy – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego w sezonie od 1 października do 30 kwietnia. Według obowiązujących stawek za dzień pobytu w najdroższym trzeba zapłacić 36,10 zł, a w najtańszym 9,40 zł.

Czy można skorzystać z sanatorium bez zakwaterowania?

Tak, jest to forma uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego, które przysługuje pacjentom od 3. roku życia. Zgodę uzyskuje się tak, jak na pobyt w sanatorium w trybie stacjonarnym. Udogodnieniem jest oddanie pacjentowi wyboru miejsca i terminu. Trzeba to zrobić nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.
Za kwaterę i wyżywienie pacjent płaci z własnej kieszeni, świadczenia medyczne pokrywa NFZ.
Leczenie trwa od 6 do 18 dni i przewiduje 3 zabiegi dziennie przez 6 dni zabiegowych w tygodniu.

Jak często można korzystać z sanatorium?

Następne skierowanie na leczenie uzdrowiskowe lekarz może wystawić nie wcześniej niż po roku od zakończenia poprzedniego leczenia.

Czy można przełożyć termin turnusu?

Można próbować. W tym celu należy zwrócić się do NFZ, przedstawiając oryginał potwierdzonego skierowania wraz z pisemnym uzasadnieniem prośby o zmianę i dokumentami na jej poparcie.

Czy małżonkowie mogą wnioskować o pobyt w tym samym sanatorium i w tym samym terminie?

Wniosek można zgłosić zawsze, NFZ nie ma jednak obowiązku zapewnienia wspólnego pobytu małżeństwom. Wyjątek stanowią pary, w których jedno z małżonków ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Od którego roku życia dzieci korzystają z leczenia uzdrowiskowego samodzielnie?

Po ukończeniu 7. roku życia. Do ukończeniu 6. roku życia, 11. miesiąca i 29. dnia dzieci kierowane są na turnus z opiekunem.

Czy można się dostać do sanatorium bez kolejki?

Bez kolejki leczenie uzdrowiskowe przysługuje osobom, które należą do grup posiadających prawo korzystania ze świadczeń poza kolejnością. Są to m.in.:

 • zasłużeni honorowi dawcy krwi i zasłużeni dawcy przeszczepu,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czas oczekiwania na podjęcie leczenia uzdrowiskowego można skrócić dzięki tzw. zwrotom skierowań. Chodzi o niewykorzystane z różnych przyczyn skierowania na turnusy, które rozpoczynają się w przeciągu najbliższych 14 dni. Informacji o zwrotach udzielają oddziały NFZ. O przydział ubiegać się mogą wyłącznie pacjenci, których skierowanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Piśmiennictwo:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2011 r., Nr 142, poz. 835 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 168)

04.02.2020
Zobacz także
 • Specjaliści i skierowania
 • Jakie świadczenia są udzielane w ramach POZ?
 • Jak funkcjonuje Podstawowa Opieka Zdrowotna?
 • Komu przysługuje bezpłatna opieka medyczna?
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta