×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Świadczenia pieniężne z tytułu urodzenia dziecka

Małgorzata Samela-Gazda, Anna Kochanek, Piotr Sawiec

Istnieją trzy rodzaje świadczeń pieniężnych, które przysługują rodzicom po urodzeniu dziecka. Rodzice mogą je wykorzystać w dowolny sposób. Warto się jednak zastanowić nad ich mądrym i opłacalnym zainwestowaniem z pożytkiem dla dziecka, na przykład na realizację zalecanych przez Ministra Zdrowia, ale odpłatnych szczepień ochronnych.

Ważne!

Złóż stosowne dokumenty i odbierz świadczenia pieniężne przysługujące rodzicom z tytułu urodzenia dziecka:

 • jednorazową zapomogę (tzw. becikowe),
 • jednorazową zapomogę od władz lokalnych (tzw. becikowe samorządowe),
 • jednorazowy dodatek dla uprawnionych do zasiłku rodzinnego.

Jak uzyskać „becikowe”?

Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, czyli tzw. becikowe (1000 zł na dziecko), dostają rodzice (także adopcyjni) albo opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny (osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu rodzinnego z wnioskiem o jego przysposobienie), którzy spełnią kryterium dochodowe. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1922 zł netto. Świadczenie jest wolne od podatku dochodowego. Wniosek musisz złożyć we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania Urzędzie Gminy lub ośrodku pomocy społecznej, nie później jednak niż 12 miesięcy od daty narodzin dziecka (lub od objęcia dziecka opieką albo przysposobienia w przypadku rodziców adopcyjnych). To ważne - przekroczenie tego terminu spowoduje, że gmina nie wypłaci należnych pieniędzy!

Do wniosku musisz dołączyć:

 • kserokopię dowodu tożsamości osoby ubiegającej się o świadczenie,
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,
 • pisemne oświadczenie, że becikowe dla dziecka nie zostało już pobrane przez inną osobę,
 • zaświadczenie lekarskie (wzór określony przez Ministerstwo Zdrowia) potwierdzające, że kobieta była pod opieką lekarza co najmniej od 10. tygodnia ciąży, przynajmniej raz w każdym trymestrze ciąży.
 • zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodów.

Wzory wniosków w różnych miejscowościach w Polsce mogą się od siebie nieco różnić. W razie wątpliwości jak go wypełnić, poproś o pomoc urzędnika.

Jak uzyskać „becikowe gminne”?

To, czy otrzymasz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przyznawaną przez władze lokalne – tzw. becikowe gminne – zależy od Twojego miejsca zamieszkania. Nie we wszystkich miejscowościach władze samorządowe uchwaliły takie świadczenie; może się różnić także jego wysokość (zwykle 1000 zł). Możesz to sprawdzić, dzwoniąc do Urzędu Miasta, w którym mieszkasz, lub do którego administracji należysz (miasta powiatowe).

Jak uzyskać dodatek z tytułu urodzenia dziecka?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (w wysokości 1000 zł) przysługuje tylko rodzinom uprawnionym do pobierania zasiłku rodzinnego, czyli takim, których dochód netto w przeliczeniu na członka rodziny nie przekracza 539 zł miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym). Rodziny, które nie pobierają zasiłku, nie mają możliwości otrzymania dodatku. Świadczenie przysługuje – jak w przypadku „becikowego” – rodzicom lub opiekunowi prawnemu, lub opiekunowi faktycznemu dziecka.

Wniosek należy złożyć:

 • u pracodawcy, jeśli zatrudnia on więcej niż 20 pracowników – lub
 • w Urzędzie Gminy albo ośrodku pomocy społecznej – w przypadku gdy Twój pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, jesteś osobą bezrobotną lub funkcjonariuszem służb mundurowych.

Termin złożenia wniosku o dodatek upływa w dniu, w którym dziecko kończy 1. rok życia. Do wniosku o zasiłek rodzinny musisz dołączyć następujące dokumenty:

 • kserokopię dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
 • skrócony odpis aktu urodzenia Twojego dziecka,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów z Urzędu Skarbowego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności, gdy w Twojej rodzinie wychowujesz dziecko niepełnosprawne,
 • zaświadczenie lekarskie (jak w przypadku „becikowego”).

Uwaga! Rodziny, które spełniają kryterium dochodowe uprawniające do dodatku, na pewno mają też prawo do skorzystania z becikowego. Wystarczy zatem, że złożą jeden wniosek o dodatek. Razem z nim będą mogli dostać „becikowe”.


Artykuł pochodzi z przewodnika dla rodziców Pierwsze 2 lata życia dziecka wydanego przez Medycynę Praktyczną, Kraków 2012

28.01.2013
Zobacz także
 • Opieka medyczna dla dziecka
 • Urlop i zasiłek macierzyński
 • Rejestracja dziecka w urzędach
Wybrane treści dla Ciebie
 • Kamica pęcherzyka żółciowego u dzieci
 • Wady zgryzu u dzieci
 • Ostre wirusowe zapalenie wątroby u dziecka
 • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
 • Zapalenie płuc u dzieci
 • Utrwalona cukrzyca noworodkowa
 • Niedoczynność tarczycy u dzieci
 • Obrzęk naczynioruchowy u dziecka
 • Opryszczka u dzieci
 • Infekcje dróg oddechowych u dzieci
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta