×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Opieka medyczna dla dziecka

Małgorzata Samela-Gazda, Anna Kochanek, Piotr Sawiec

Czy trzeba zgłosić dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego?


TAK!

Zgłoś po porodzie dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego u swojego pracodawcy lub innego odpowiedniego płatnika.

Mimo że polskie prawo gwarantuje bezpłatne świadczenia wszystkim dzieciom do ukończenia 18. roku życia, jeśli jesteś ubezpieczona (lub ojciec dziecka), masz obowiązek zgłosić dziecko do ubezpieczenia (u swojego pracodawcy lub innego płatnika). Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie druków dla członków rodziny. Dziecko musisz zgłosić najpóźniej do ukończenia 6. miesiąca życia.

Jak uzyskać poradę położnej środowiskowej?

RACZEJ TAK

Rozważ wizytę położnej środowiskowej w ciągu pierwszych 6 tygodni po porodzie.

Każdej kobiecie po urodzeniu dziecka przysługuje opieka położnej środowiskowej. Wiele mam wybiera położną i nawiązuje z nią kontakt jeszcze przed porodem. Takie postępowanie jest uzasadnione i zalecane, ponieważ jej porad możesz potrzebować szybko po rozwiązaniu.

Po porodzie musisz zgłosić urodzenie dziecka i umówić się na wizytę położnej. Przed jej wizytą spisz na kartce wszystkie pytania. Wizyta jest dobrowolna – możesz z niej skorzystać lub nie. Jest ona także bezpłatna, ponieważ odwiedziny położnej są opłacane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jeżeli tego potrzebujesz, położna ma obowiązek w ciągu 6 tygodni po urodzeniu dziecka odwiedzić cię przynajmniej 4 razy!

Możesz też zdecydować się na usługę prywatnej położnej – wtedy zakres opieki, liczba wizyt i odpłatność zależą tylko od umowy między Wami (śr. 70 zł/godz.).

W czasie wizyty położna powinna:

 • zbadać Cię i ocenić (oraz zaopatrzyć) ranę krocza albo ranę po cięciu cesarskim, stopień obkurczenia się macicy, występowanie krwawienia połogowego i gorączki, stan Twoich piersi, a także sprawdzić, jak sobie radzisz z karmieniem dziecka,
 • zbadać dziecko i ocenić kolor oraz stan jego skóry, wygląd kikuta pępowiny (z przekazaniem instrukcji, jak go pielęgnować), ogólny stan i rozwój dziecka oraz występowanie niepokojących objawów, które musi wyjaśnić lekarz.

Jeśli masz wątpliwości, zapytaj położną podczas wizyty o rady i instruktaż dotyczący pielęgnacji dziecka. Zawsze możesz się też upewnić, jak powinnaś postępować, kontaktując się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, którego wybrałaś dla dziecka (p. dalej).

Jak wybrać lekarza dla dziecka?

Ważne

Wybierz, najlepiej jeszcze przed porodem, lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dziecka (pediatrę lub lekarza rodzinnego).

Wybór lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jest niezwykle ważny, ponieważ od tego zależeć będzie sprawność opieki nad dzieckiem, w tym realizacja szczepień ochronnych. Lekarz POZ nie tylko sam czuwa nad zdrowiem Twojego dziecka, ale może w pewnych sytuacjach kierować je do specjalistów. Bez odpowiedniego skierowania od lekarza POZ Twoje dziecko nie będzie mogło korzystać z pomocy publicznych poradni specjalistycznych.

Lekarza POZ dla dziecka – pediatrę lub lekarza rodzinnego – najlepiej wybrać i odwiedzić jeszcze przed porodem. Szukając dobrego lekarza, możesz zapytać rodziców innych małych dzieci – krewnych, znajomych lub sąsiadów. Zapytaj o radę także swojego lekarza pierwszego kontaktu (rodzinnego), jeśli darzysz go zaufaniem.

Najlepiej, jeżeli odwiedzisz lekarza 3–4 tygodnie przed planowanym terminem porodu. Dzięki temu Twoje dziecko, nawet jeśli urodzi się trochę wcześniej, będzie już miało zapewnioną opiekę.

Podejmując decyzję o wyborze poradni, rozważ następujące kwestie:

 • kiedy można się zgłaszać do lekarza?
 • czy godziny przyjęć w gabinecie nie kolidują z godzinami Twojej pracy?
 • czy możesz liczyć na wizytę w tym samym dniu, jeśli dziecko ciężko zachoruje?
 • czy można się skontaktować z lekarzem w nagłym przypadku lub po godzinach przyjęć (np. telefonicznie)?
 • czy lekarz odpowie tego samego dnia na zgłoszenie telefoniczne?
 • gdzie znajduje się najbliższa Twojego miejsca zamieszkania poradnia pomocy doraźnej lub szpital, do którego w nagłym wypadku lekarz może skierować dziecko?

Szczegółowe informacje o poradniach w Twojej okolicy możesz uzyskać pod numerem telefonu swojego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który znajdziesz na stronie internetowej www.nfz.gov.pl.

TAK!

Jak najszybciej po urodzeniu dziecka zgłoś się do wybranej poradni i wypełnij formularz wyboru placówki służby zdrowia i lekarza POZ dla Twojego dziecka.

Formalność tę należy załatwić dość wcześnie po urodzeniu dziecka, ponieważ na pierwsze szczepienie trzeba się zgłosić już w 6. tygodniu, a wcześniej niewątpliwie będziesz miała wiele pytań do lekarza. Do takiej rejestracji nie jest konieczny numer PESEL dziecka, ale informację o nim należy dostarczyć do poradni po jego uzyskaniu. Jeśli bowiem do 6. miesiąca życia dziecka rodzice tego nie zrobią, dziecko zostanie skreślone z listy pacjentów.

Wybór lekarza POZ często uzależniony jest od miejsca zamieszkania (np. w niektórych przychodniach przyjmuje tylko jeden lekarz). Wybranego lekarza lub przychodnię możesz zmienić, nawet gdy nowo wybrana placówka jest położona daleko od miejsca zamieszkania, jednak nie częściej niż 2 razy w roku. Ważne, abyś miała zaufanie do lekarza swojego dziecka. Masz prawo wymagać od niego, aby poświęcił Tobie i dziecku odpowiednią ilość czasu. W trakcie każdej wizyty dziecko musi być zbadane całościowo, zmierzone i zważone. Na wszystkie zadawane pytania powinnaś uzyskać wyczerpującą odpowiedź. Lekarz nie musi wszystkiego od razu wiedzieć, ważne aby wykazywał gotowość zdobycia odpowiednich informacji i przekazania ich Tobie. Zapytaj, czy lekarz interesuje się profi laktyką zdrowotną (np. czy informuje rodziców o obowiązkowych i zalecanych szczepieniach ochronnych) oraz problemami rozwojowymi i wychowawczymi. Lekarz powinien być dobrym psychologiem i nie tylko mieć dobry kontakt z dzieckiem, ale i umieć uspokoić zdenerwowanych rodziców.

Przychodnia POZ musi zapewnić Tobie i Twojemu dziecku całodobową opiekę. Bardzo dobrze, gdyby zapewniał ją ten sam lekarz, ale nie możesz wymagać, aby był do dyspozycji całą dobę. Lekarz może jednak udostępnić numer swojego telefonu, co pozwoli skontaktować się z nim w nagłych wypadkach, lub wskazać osobę, która go zastąpi. Całodobową opiekę możesz uzyskać albo w Twojej przychodni POZ u lekarza dyżurnego, albo w innej placówce, z którą Twoja przychodnia ma podpisaną umowę.

Koniecznie zapytaj:

 • gdzie masz się zgłosić w nagłych wypadkach,
 • gdzie jest najbliższy oddział ratunkowy i szpital dziecięcy,
 • w którym szpitalu możesz zostać z dzieckiem,
 • gdzie jest najbliższa apteka dyżurująca w nocy.

Ważne

Wszystkie adresy i telefony do lekarza, szpitala oraz apteki zapisz i powieś w domu w widocznym miejscu, tak aby w razie potrzeby każdy domownik mógł z nich łatwo skorzystać!


Artykuł pochodzi z przewodnika dla rodziców Pierwsze 2 lata życia dziecka wydanego przez Medycynę Praktyczną, Kraków 2012

25.07.2012

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.