Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Cefuroxim-MIP 1500 mg (cefuroksym) - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Cefuroxim-MIP 1500 mg proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji; 1,5 g; 10 fiol. MIP Pharma Polska b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2020 r.

Preparat zawiera substancję: cefuroksym

Lek dostępny na receptę

Co to jest Cefuroxim-MIP?

Antybiotyk beta-laktamowy o szerokim spektrum działania, stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Do stosowania ogólnego (podawany dożylnie lub domięśniowo).

Co zawiera i jak działa Cefuroxim-MIP?

Substancją czynną preparatu jest cefuroksym, antybiotyk z grupy cefalosporyn, zaliczany do II generacji tych antybiotyków. Cefuroksym jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania przeciwbakteryjnego. Mechanizm działania cefuroksymu i wszystkich cefalosporyn polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii, co powoduje jej osłabienie i w konsekwencji prowadzi do śmierci komórki bakteryjnej. Ze względu na strukturę chemiczną, cefuroksym, podobnie jak inne cefalosporyny, zaliczany jest do antybiotyków beta-laktamowych, charakteryzujących się obecnością pierścienia beta-laktamowego w cząsteczce. Struktura pierścienia beta-laktamowego jest wrażliwa na działanie enzymów z grupy beta-laktamaz, wytwarzanych przez niektóre bakterie. Wybrane beta-laktamazy obecne w komórkach bakterii mogą powodować rozkład i unieczynnienie cząsteczek antybiotyku i są jedną z przyczyn oporności bakterii na działanie antybiotyków beta-laktamowych. Cefuroksym jest antybiotykiem bardziej opornym na działanie bakteryjnych beta-laktamaz, niż cefalosporyny I generacji.

Cefuroksym słabo wchłania się z przewodu pokarmowego i dlatego podawany jest pozajelitowo (dożylnie lub domięśniowo). Przenika do większości tkanek i płynów ustrojowych oraz przez barierę krew-mózg, jeżeli występuje stan zapalny opon mózgowych. Cefuroksym nie jest metabolizowany. Wydalany głównie przez nerki.

Kiedy stosować Cefuroxim-MIP?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń u dorosłych i dzieci, w tym u noworodków:

• pozaszpitalne zapalenie płuc

• zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli

• powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek

• zakażenia tkanek miękkich – zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran

• zakażenia w obrębie jamy brzusznej

• zapobieganie zakażeniom po operacjach w obrębie przewodu pokarmowego (w tym przełyku), układu sercowo-naczyniowego, ginekologicznych (w tym po cesarskim cięciu) i ortopedycznych.

W przypadku bardzo dużego ryzyka wystąpienia bakterii beztlenowych, cefuroksym należy stosować w leczeniu skojarzonym z odpowiednimi lekami przeciwbakteryjnymi.

 

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne antybiotyki z grupy cefalosporyn.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu w przypadku ciężkiej nadwrażliwości (np. wystąpienia reakcji anafilaktycznych) na inne antybiotyki beta-laktamowe (z grupy penicylin, karbapenemów lub monobaktamów).

 

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Cefuroxim-MIP?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed zastosowaniem preparatu koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeżeli kiedykolwiek wystąpiły u Ciebie reakcje nadwrażliwości na cefalosporyny, penicyliny, inne antybiotyki beta-laktamowe lub na inne leki czy alergeny. Stosowanie preparatu u osób z nadwrażliwością na cefalosporyny lub ciężką nadwrażliwością na inne antybiotyki beta-laktamowe jest przeciwwskazane. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z nieciężką nadwrażliwością na penicyliny lub na inne antybiotyki beta-laktamowe, ponieważ w tej grupie chorych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia reakcji nadwrażliwości na cefalosporyny (krzyżowa reakcja alergiczna).

Ciężkie reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne) mogą stanowić zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest przerwanie stosowania preparatu i hospitalizacja chorego, a niekiedy postępowanie ratunkowe. W razie wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować ostrożność jeżeli równolegle z cefalosporynami, szczególnie w dużych dawkach, stosowane są antybiotyki aminoglikozydowe lub leki moczopędne, takie jak furosemid, ze względu na ryzyko niekorzystnego wpływu na czynność nerek. W przypadku stosowania takiego leczenia skojarzonego, a także u osób z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek oraz u osób w podeszłym wieku lekarz może zalecić monitorowanie czynności nerek.

Długotrwałe stosowanie antybiotyków może powodować nadmierny rozwój opornych na leczenie bakterii i grzybów. Jeżeli w okresie stosowania preparatu pojawią się nowe zakażenia bakteryjne lub grzybicze (np. drożdżaki), należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Jeżeli w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka, nie należy leczyć jej samodzielnie, lecz skonsultować się z lekarzem. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, niekiedy o ciężkim przebiegu. Jego objawy kliniczne spowodowane są przez pałeczkę Clostridium difficile, która może namnażać się w warunkach zaburzenia prawidłowej flory bakteryjnej w jelitach. Nie należy wówczas stosować leków hamujących perystaltykę jelit.

Cefuroksym może powodować fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa, co może zaburzać wyniki prób krzyżowych. Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń laboratoryjnych z zastosowaniem metod opartych na redukcji związków miedzi, choć nie powinno to prowadzić do otrzymania wyników fałszywie dodatnich. Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy w moczu, w surowicy i we krwi. W przypadku wykonywania wymienionych powyżej badań należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu

Nie należy stosować preparatu w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie Gram-ujemne niefermentujące.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera sód; osoby stosujące dietę o małej zawartości sodu powinny wziąć pod uwagę zawartość sodu w preparacie.

 

Czy ten preparat ma wpływ na dolność prowadzenia pojazdów?

Dotychczas nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

 

Dawkowanie preparatu Cefuroxim-MIP

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do wstrzyknięć lub wlewu dożylnego (infuzji). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem. Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia, wrażliwości drobnoustrojów i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczne będzie dostosowanie dawkowania.

 

Dorośli i dzieci o masie ciała większej niż 40 kg:

Pozaszpitalne zapalenie płuc, zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran, zakażenia w obrębie jamy brzusznej: 750 mg 3 razy na dobę (co 8 godzin), domięśniowo lub dożylnie. W ciężkich zakażeniach lekarz może zalecić dożylnie: 750 mg 4 razy na dobę (co 6 godzin) lub 1,5 g 3 razy na dobę (co 8 godzin).

Powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek: 1,5 g 3 razy na dobę (co 8 godzin), domięśniowo lub dożylnie.

Zapobieganie zakażeniom w okresie okołooperacyjnym:

• w operacjach w obrębie przewodu pokarmowego, ginekologicznych (również cesarskie cięcie) i ortopedycznych: dożylnie 1,5 g podczas wprowadzania do znieczulenia, dodatkowo 750 mg domięśniowo po 8. i 16. godzinach;

• w operacjach układu sercowo-naczyniowego: dożylnie 1,5 g podczas wprowadzania do znieczulenia, a następnie 750 mg domięśniowo co 8 godzin przez następne 24 godziny.

 

Dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg:

Pozaszpitalne zapalenie płuc, powikłane zakażenia dróg moczowych, w tym odmiedniczkowe zapalenie nerek, zakażenia tkanek miękkich: zapalenie skóry i tkanki podskórnej, róża oraz zakażenia ran, zakażenia w obrębie jamy brzusznej:

• niemowlęta po 3. tygodniu życia i dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg: 30–100 mg/kg masy ciała na dobę w 3–4 dawkach podzielonych, podanie dożylne; w większości zakażeń dawka 60 mg/kg masy ciała na dobę jest wystarczająca;

• noworodki do 3. tygodnia życia: 30–100 mg/kg masy ciała na dobę w 2–3 dawkach podzielonych, podanie dożylne.

 

U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania. Lekarz zmniejszy dawkę w zależności od stopnia niewydolności nerek. Jeżeli klirens kreatyniny jest większy niż 20 ml/min nie ma konieczności zmiany dawkowania. U osób z klirensem kreatyniny 10–20 ml/min zwykle stosuje się 750 mg co 12 godzin. U osób z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min zwykle 750 mg co 24 godziny. Specjalnego schematu dawkowania wymagają chorzy poddawani hemodializom.

Lekarz określi czas trwania leczenia.

Preparat jest podawany we wstrzyknięciach dożylnych trwających 3–5 minut lub we wlewie trwającym 30–60 minut albo w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym.

Czy można stosować Cefuroxim-MIP w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

U kobiet w ciąży preparat może być stosowany wyłącznie wówczas, gdy lekarz uzna stosowanie leku za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko.

Cefuroksym przenika do mleka kobiety karmiącej. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia biegunki i zakażeń grzybiczych błon śluzowych. Przed zastosowaniem preparatu w okresie karmienia piersią skonsultuj się z lekarzem, który może zalecić przerwanie stosowania cefuroksymu lub przerwanie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparat może zmniejszać wchłanianie i skuteczność działania doustnych preparatów antykoncepcyjnych (należy skonsultować się z lekarzem).

Nie zaleca się równoległego stosowania probenecydu. Probenecyd hamuje wydalanie cefuroksymu i nasila jego wpływ na organizm.

Równoległe stosowanie preparatu i antybiotyków aminoglikozydowych lub silnie działających leków moczopędnych, takich jak furosemid, wymaga zachowania ostrożności ze względu na ryzyko nasilenia działania nefrotoksycznego (toksycznego działania na nerki). Należy wówczas kontrolować czynność nerek.

Równoległe stosowanie preparatu i doustnych leków przeciwzakrzepowych może powodować zwiększenie wartości współczynnika INR i mieć wpływ na czas krwawienia. Konieczne może być dostosowanie dawkowania leków przeciwzakrzepowych.

Wpływ cefuroksymu na wyniki badań laboratoryjnych:

Preparat może powodować fałszywie dodatni wynik testu Coombsa (także u noworodków matek, które były leczone cefalosporynami).

Cefuroksym może wpływać na wyniki oznaczeń stężenia glukozy we krwi i w moczu; należy poinformować lekarza i osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie badań w laboratorium o stosowaniu cefuroksymu.

 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić?

Jak każdy lek, również Cefuroxim-MIP 750 mg, -1500 mg może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Często możliwe: eozynofilia, zmniejszenie stężenia hemoglobiny, neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny (zwłaszcza u chorych z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności wątroby), reakcje w miejscu wstrzyknięcia (ból, zakrzepowe zapalenie żył). Niezbyt często: leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych czyli leukocytów), fałszywie dodatni wynik testu Coombsa, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wysypka, pokrzywka, świąd. Ponadto, możliwe działania niepożądane dla których nie określono częstości ich występowania, w tym: kandydoza (drożdżyca) błon śluzowych, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna, gorączka polekowa, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie naczyń i skóry, zwiększenie stężenia mocznika i/lub kreatyniny we krwi. Możliwe także ciężkie reakcje nadwrażliwości typu anafilaktycznego: obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, a także ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna), które moga stanowić zagrożenie życia; jeżeli wystąpią pierwsze objawy którejkolwiek z powyższych reakcji nadwrażliwości należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cefuroksym

Aprokam (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
Biofuroksym (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)
Biofuroksym (proszek do sporządzania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwań)
Cefuroxim-MIP 750 mg (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)
Zinacef (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.