Zirabev (bewacyzumab) - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przeciwciało monoklonalne wiążące się z naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu (VEGF)

Preparat zawiera substancję bewacyzumab

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Zirabev
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 25 mg/ml (100 mg/4 ml); 1 fiol. 4 ml
Pfizer Europe
b/d
Zirabev
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 25 mg/ml (400 mg/16 ml); 1 fiol. 16 ml
Pfizer Europe
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2021 r.

Co zawiera i jak działa Zirabev?

Leczenie chorych na raka okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie. 5 mg/kg mc. lub 10 mg/kg mc. co 2 tyg. albo 7,5 mg/kg mc. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z paklitakselem pacjentów z rozsianym rakiem piersi. Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z kapecytabiną pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupełniającego w ciągu ostatnich 12 mies., nie powinni być leczeni bewacyzumabem w skojarzeniu z kapecytabiną. 10 mg/kg mc. co 2 tyg. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z pochodną platyny pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. 7,5 mg/kg mc. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg. jako uzupełnienie chemioterapii opartej na pochodnych platyny przez maks. 6 cykli, a następnie w monoterapii do wystąpienia progresji choroby.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z erlotynibem pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z aktywującymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z interferonem alfa-2a pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. 10 mg/kg mc. co 2 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., łącznie z karboplatyną i paklitakselem, przez maks. 6 cykli, a następnie w monoterapii do czasu wystąpienia progresji choroby lub przez maks. 15 mies. albo do wystąpienia nieakceptowanej toksyczności, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.
Leczenie skojarzone z karboplatyną i gemcytabiną lub z karboplatyną i paklitakselem pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, nieleczonych wcześniej bewacyzumabem, ani innymi inhibitorami VEGF lub lekami działającymi na receptor dla VEGF. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., łącznie z karboplatyną i gemcytabiną przez 6–10 cykli albo z karboplatyną i paklitakselem przez 6–8 cykli, a następnie w monoterapii, do czasu wystąpienia progresji choroby.
Leczenie skojarzone z paklitakselem, topotekanem lub liposomalną pegylowaną doksorubicyną pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy byli wcześniej leczeni nie więcej niż 2 schematami chemioterapii i u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF. 10 mg/kg mc. co 2 tyg. w skojarzeniu z paklitakselem lub liposomalną pegylowaną doksorubicyną albo 15 mg/kg mc. co 3 tyg. w skojarzeniu z topotekanem.
Leczenie pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub, alternatywnie, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, gdy nie można zastosować leczenia związkami platyny. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., w skojarzeniu z paklitakselem z cisplatyną lub paklitakselem z topotekanem.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadwrażliwość na produkty otrzymywane z komórek jajnika chomika chińskiego albo inne rekombinowane ludzkie lub humanizowane przeciwciała, ciąża. W trakcie leczenia oraz co najmniej 6 mies. po jego zakończeniu nie należy karmić piersią.

Dawkowanie preparatu Zirabev


Podawać osobom dorosłym we wlewie i.v.; 1. dawkę należy podać we wlewie trwającym 90 min; jeżeli pacjent dobrze tolerował podanie leku, 2. dawkę można podać we wlewie trwającym 60 min, a jeżeli i w tym przypadku tolerancja była dobra, kolejne wlewy mogą być podawane w ciągu 30 min. Zaleca się prowadzenie leczenia aż do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowanej toksyczności. Nie zaleca się zmniejszania dawki w przypadku wystąpienia działań niepożądanych; w razie konieczności leczenie należy trwale przerwać lub odłożyć w czasie. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku. Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i/lub wątroby.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bewacyzumab

Avastin (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Mvasi (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
    Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
    Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
  • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
    Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.