Alymsys - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Przeciwciało monoklonalne wiążące się z naczyniowo-śródbłonkowym czynnikiem wzrostu (VEGF)

Preparat zawiera substancję bewacyzumab

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alymsys
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 25 mg/ml; 1 fiol. 16 ml
Mabxience Research
b/d
Alymsys
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji; 25 mg/ml; 1 fiol. 4 ml
Mabxience Research
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Alymsys - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Leczenie chorych na raka okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami w skojarzeniu z chemioterapią opartą na fluoropirymidynie. 5 mg/kg mc. lub 10 mg/kg mc. co 2 tyg. albo 7,5 mg/kg mc. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z paklitakselem pacjentów z rozsianym rakiem piersi. Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z kapecytabiną pacjentów z rozsianym rakiem piersi, u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny w ramach leczenia uzupełniającego w ciągu ostatnich 12 mies., nie powinni być leczeni bewacyzumabem w skojarzeniu z kapecytabiną. 10 mg/kg mc. co 2 tyg. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z pochodną platyny pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca o histologii innej niż w przeważającym stopniu płaskonabłonkowa. 7,5 mg/kg mc. lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg. jako uzupełnienie chemioterapii opartej na pochodnych platyny przez maks. 6 cykli, a następnie w monoterapii do wystąpienia progresji choroby.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z erlotynibem pacjentów z nieoperacyjnym, zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, niepłaskonabłonkowym, niedrobnokomórkowym rakiem płuca, z aktywującymi mutacjami w genie receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR). 15 mg/kg mc. co 3 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z interferonem alfa-2a pacjentów z zaawansowanym i/lub rozsianym rakiem nerki. 10 mg/kg mc. co 2 tyg.
Leczenie pierwszego rzutu w skojarzeniu z karboplatyną i paklitakselem pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC i IV wg klasyfikacji FIGO) rakiem jajnika, rakiem jajowodu i pierwotnym rakiem otrzewnej. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., łącznie z karboplatyną i paklitakselem, przez maks. 6 cykli, a następnie w monoterapii do czasu wystąpienia progresji choroby lub przez maks. 15 mies. albo do wystąpienia nieakceptowanej toksyczności, w zależności od tego, co wystąpi wcześniej.
Leczenie skojarzone z karboplatyną i gemcytabiną lub z karboplatyną i paklitakselem pacjentów z pierwszym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, nieleczonych wcześniej bewacyzumabem, ani innymi inhibitorami VEGF lub lekami działającymi na receptor dla VEGF. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., łącznie z karboplatyną i gemcytabiną przez 6–10 cykli albo z karboplatyną i paklitakselem przez 6–8 cykli, a następnie w monoterapii, do czasu wystąpienia progresji choroby.
Leczenie skojarzone z topotekanem lub liposomalną pegylowaną doksorubicyną pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej, którzy byli wcześniej leczeni nie więcej niż 2 schematami chemioterapii i u których nie stosowano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibitorów VEGF lub leków działających na receptor dla VEGF. 10 mg/kg mc. co 2 tyg. w skojarzeniu z liposomalną pegylowaną doksorubicyną lub 15 mg/kg mc. co 3 tyg. w skojarzeniu z topotekanem (podawanym w dniach 1–5, co 3 tyg.).
Leczenie pacjentek z przetrwałym, nawrotowym lub przerzutowym rakiem szyjki macicy w skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną lub, alternatywnie, w skojarzeniu z paklitakselem i topotekanem, gdy nie można zastosować leczenia związkami platyny. 15 mg/kg mc. co 3 tyg., w skojarzeniu z paklitakselem z cisplatyną lub paklitakselem z topotekanem.

Kiedy nie stosować preparatu Alymsys - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, nadwrażliwość na produkty otrzymywane z komórek jajnika chomika chińskiego albo inne rekombinowane ludzkie lub humanizowane przeciwciała, ciąża. W trakcie leczenia oraz co najmniej 6 mies. po jego zakończeniu nie należy karmić piersią.

Dawkowanie preparatu Alymsys - koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji


Podawać osobom dorosłym we wlewie i.v.; 1. dawkę należy podać we wlewie trwającym 90 min; jeżeli pacjent dobrze tolerował podanie leku, 2. dawkę można podać we wlewie trwającym 60 min, a jeżeli i w tym przypadku tolerancja była dobra, kolejne wlewy mogą być podawane w ciągu 30 min. Zaleca się prowadzenie leczenia aż do wystąpienia progresji choroby lub nieakceptowanej toksyczności. Nie zaleca się zmniejszania dawki w przypadku wystąpienia działań niepożądanych; w razie konieczności leczenie należy trwale przerwać lub odłożyć w czasie. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u osób w podeszłym wieku. Brak badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i/lub wątroby.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bewacyzumab

Abevmy (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Avastin (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Mvasi (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Oyavas (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Vegzelma (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Zirabev (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta