Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Sejm uchwali specjalną ustawę o zapobieganiu COVID-19

Małgorzata Solecka
Kurier MP

W niedzielę późnym wieczorem do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawa będzie uchwalona prawdopodobnie na poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Fot. Rafał Zembrzycki/Kancelaria Sejmu

Sejm zbiera się o 10.00 na wniosek prezydenta Andrzeja Dudy. Wcześniej – o 8.45 – posiedzenie ma Komisja Zdrowia, która przeprowadzi pierwsze czytanie rządowego projektu. O 9.00 w Pałacu Prezydenckim zaplanowano spotkanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i kluczowych z punktu widzenia zapobiegania epidemii ministrów, w tym ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Sejm został zwołany, by rząd przedstawił informację związaną z zagrożeniem koronawirusem – i jeszcze w niedzielę wieczorem wydawało się, że będzie to jedyny punkt posiedzenia. Projekt ustawy został opublikowany na dwanaście godzin przed rozpoczęciem posiedzenia.

Projekt rządowy będzie uzasadniał szef KPRM Michał Dworczyk. Na tym samym posiedzeniu komisji będą rozpatrywane również dwa inne poselskie projekty ustawy w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, które złożyli posłowie Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy (w ubiegłym tygodniu posłowie KO przypominali, że swój projekt złożyli już w połowie lutego, jednak marszałek Sejmu nie nadała mu nawet numeru druku sejmowego).

Jeśli komisja przyjmie projekt rządowy (a raczej nie ma wątpliwości, że tak się stanie), albo skieruje do dalszych prac wszystkie trzy projekty, to na poniedziałkowym posiedzeniu Sejmu może być przeprowadzone drugie czytanie, a nawet ustawa może być tego dnia uchwalona – i taki wydaje się, przynajmniej wstępnie, cel rządu. To, kiedy ustawa wejdzie w życie, zależeć będzie wtedy od Senatu.

W uzasadnieniu rządowego projektu czytamy, że „w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność wprowadzenia szczególnych rozwiązań, umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowiące uzupełnienie podstawowych regulacji zawartych w szczególności w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”. Co ciekawe, podczas posiedzenia Komisji Zdrowia w połowie lutego przedstawiciele rządu zapewniali, że do zapobiegania epidemii – na przykład w sprawie obowiązkowego hospitalizowania chorych czy kierowania na kwarantannę podejrzanych o zakażenie – żadnych dodatkowych przepisów nie trzeba, wystarczą dziś obowiązujące.

Ustawa ma określić zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej wirusem SARS-CoV-2, „w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia (...), zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia.”

Projekt zawiera również kilka propozycji dotyczących prawa pracy. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywania obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu. Projekt nie wspomina jednak o innym rozwiązaniu, które eksperci od lat (w sezonach infekcyjnych) wskazują jako kluczowe, które pozwala pracownikowi wziąć „chorobowe” bez konieczności udawania się po zwolnienie lekarskie.

Wprowadzone mają być natomiast regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

W projekcie określono też zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem COVID-19 oraz zasady finansowania tych świadczeń. - Świadczenia opieki zdrowotnej wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 będą udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wpisane do wykazu, opracowywanego przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. Świadczenia te będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – czytamy w uzasadnieniu. Podczas prac posłowie będą zapewne chcieli doprecyzować, czy świadczenia będą udzielane bezpłatnie wszystkim pacjentom z podejrzeniem zakażenia lub chorym na COVID-19 (w tej sprawie już pojawiły się pierwsze niejasności, a świadczeniodawcy odmawiali diagnostyki osobom nieubezpieczonym).

Wojewoda będzie mógł „wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej a polecenia te podlegają natychmiastowemu wykonaniu”. To jednak nie wszystko: na wniosek wojewody premier będzie mógł rozszerzyć zakres podmiotowy takich podmiotów zobowiązanych do realizacji poleceń wojewody m.in. o przedsiębiorców.

Projekt zakłada, że organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez organy wykonujące zadania publiczne związane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19. „Analogicznie zarządzający lotniskiem, zarządzający dworcem kolejowym,   przewoźnik lotniczy, kolejowy lub drogowy, nie ponoszą odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z działaniami władz publicznych mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ich zwalczanie, w szczególności za brak możliwości przewozu (art. 13 oraz 14).”

Nowe przepisy umożliwią wykorzystanie środków budżetowych z rezerwy celowej - Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym 40 mln zł na dofinansowanie zakupu pojazdów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na przeciwdziałanie COVID-19.

02.03.2020
Zobacz także

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

  • Jak pojechać do sanatorium?
    Czy można wybrać sobie miejsce, do którego chce się jechać i termin wyjazdu? Czy można wybrać sobie miejsce, do którego chce się jechać i termin wyjazdu? Czy można skorzystać z sanatorium bez zakwaterowania?
  • Jak długo ważna jest recepta w 2020?
    Pacjent, który otrzymał receptę od lekarza, musi pamiętać, że nie jest ważna bezterminowo. Każda recepta ma ściśle określony czas, w którym można ją zrealizować. Dotyczy to zarówno recepty w formie „papierowej”, jak i tzw. e-recepty.