Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19

Ewa Stanek-Misiąg

Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.


Bartłomiej Łukasz Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. Fot. gov.pl

Ewa Stanek-Misiąg: Czy chorzy na COVID-19 są przyjmowani do szpitala na podstawie skierowania?

Bartłomiej Łukasz Chmielowiec: Planowane leczenie szpitalne odbywa się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza np. podstawowej opieki zdrowotnej. Tylko w stanach nagłych – gdy nieudzielenie pomocy medycznej może stanowić przyczynę utraty zdrowia lub życia – świadczenia zdrowotne udzielane są bez skierowania. Natomiast jeśli chodzi o postępowanie pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2 aktualnie odbywa się ono (poza sytuacjami nagłymi) według określonego schematu:

 • pacjent, ze złym samopoczuciem kontaktuje się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby ustalić termin porady osobistej lub teleporady,
 • podczas porady, o ile zachodzi taka potrzeba, lekarz zleca choremu test za pośrednictwem aplikacji gabinet.gov.pl oraz przekazuje pacjentowi informację o mobilnych punktach pobrań tzw. drive-thru, w których można wykonać badanie (lekarz informuje pacjenta o konieczności unikania transportu publicznego),
 • jednocześnie lekarz zgłasza do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-COV-2, wypełniając odpowiedni formularz w systemie gabinetowym lub w aplikacji gabinet.gov.pl,
 • jeśli pacjent uda się do punktu drive-thru, musi zabrać ze sobą dokument ze zdjęciem i podać nr PESEL, na miejscu nie wysiada się z auta; wymaz z nosogardzieli zostanie pobrany przez otwarte okno samochodu; test jest bezpłatny; pobrana próbka trafia do analizy do laboratorium COVID; informacja o wyniku testu zostaje wprowadzona do systemu; jest ona widoczna dla lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na gabinet.gov.pl, dla pacjenta w Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie dostępnym dla Wojewódzkich i Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych,
 • jeśli wynik jest pozytywny, lekarz informuje pacjenta o wyniku i o konieczności udania się na oddział zakaźny lub obserwacyjno-zakaźny; lekarz przekazuje także informację do szpitala z oddziałem zakaźnym o fakcie skierowania pacjenta z potwierdzonym COVID-19,
 • w szpitalu podejmuje się decyzje o: przyjęciu do szpitala lub rozpoczęciu izolacji w izolatorium (w izolatoriach mają przebywać m.in. osoby, które nie mogą odbyć kwarantanny w domu, aby nie narażać na zakażenie koronawirusem najbliższych), lub rozpoczęciu izolacji domowej.

Czy chory na COVID-19 może odmówić hospitalizacji?

Osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zobowiązane na zasadach określonych w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi do poddania się hospitalizacji. Obowiązkowej hospitalizacji podlega osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) lub podejrzenie zakażenia lub zachorowania, jeżeli nie zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach obowiązkowej izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Czy chory na COVID-19 może zrezygnować z hospitalizacji w trakcie jej trwania i opuścić szpital na własne żądanie?

Pacjent przebywający w szpitalu z powodu choroby zakaźnej może opuścić szpital tylko wtedy, gdy stan jego zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych. Termin wypisu zależy od decyzji lekarza prowadzącego.

Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji?

Intubacja to zabieg, który wymaga zgody pacjenta. Dlatego też w dokumentacji medycznej (przed każdą intubacją) powinna znaleźć się pisemna zgoda pacjenta (lub jego sprzeciw) na wykonanie tego zabiegu. Możliwą formą uzyskania zgody jest też zgoda ustna albo udzielona przez takie zachowanie pacjenta, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na wolę poddania się czynnościom proponowanym przez osobę wykonującą zawód medyczny, albo brak takiej woli. W przypadku sprzeciwu pacjenta (wyrażonego w formie pisemnej oraz ustnej) personel nie może zrealizować świadczenia. Należy przyjąć, że, gdy pacjenta poinformowano o wszystkich okolicznościach związanych z danym zabiegiem i świadomie odmówił poddania się procedurze medycznej – zaakceptował on ryzyko z tym związane. Jego decyzję należy uszanować. Wprawdzie lekarz może udzielić świadczeń zdrowotnych bez zgody pacjenta, niemniej muszą w tym przypadku zaistnieć konkretne przesłanki określone w przepisach prawa. Nie obejmuje to przypadków, w których lekarz został uprzednio przez pacjenta wyraźnie poinformowany co do akceptowanych przez niego granic podejmowanego zabiegu operacyjnego, czy innej czynności medycznej.

Rozmawiała Ewa Stanek-Misiąg

12.10.2020
Wybrane treści dla Ciebie
 • Przeziębienie, grypa czy COVID-19?
 • Koronawirus (COVID-19) a grypa sezonowa - różnice i podobieństwa
 • Test combo – grypa, COVID-19, RSV
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta