Migrena przewlekła – nowoczesne leczenie na NFZ

redakcja mp.pl
konsultował lek. Piotr Kudłacz

Wśród ogłoszonych przez Ministerstwo Zdrowia obowiązujących od 1 lipca br. nowych wskazań oraz zmian w programach lekowych i chemioterapii znalazł się pierwszy program lekowy dla pacjentów chorujących na migrenę przewlekłą. Przewiduje on refundację toksyny botulinowej typu A i dwóch leków biologicznych.


Fot. ckstockphoto/ pixabay.com

Migrena jest najczęstszą chorobą neurologiczną. Szacuje się, że cierpi na nią ok. 8% dorosłych w Polsce, z czego 75% stanowią kobiety. U większości chorych (ponad 90%) pierwszy napad bólu występuje przed 40. r.ż. Choroba trwa zwykle całe życie, cechuje się okresami zaostrzeń i remisji (ustąpienia dolegliwości), po 50. r.ż. częstotliwość napadów się zmniejsza. Migrena zwykle nie powoduje trwałych następstw, jednak znacznie pogarsza jakość życia. W leczeniu migreny poza unikaniem czynników wywołujących napad, wykorzystuje się doraźne leki przerywające napad takie jak przeciwbólowe i przeciwzapalne oraz tryptany i leki z grupy alkaloidów sporyszu. W określonych sytuacjach, m.in. kiedy napady migreny są częste lub leki doraźne są źle tolerowane, stosuje się także farmakologiczną profilaktykę napadów migreny.

Wśród substancji stosowanych w migrenie przewlekłej, poza lekami przeciwpadaczkowymi i przeciwdepresyjnymi, znajdują się dotychczas nierefundowane: toksyna botulinowa typu A oraz leki biologiczne (przeciwciała monoklonalne - erenumab lub fremanezumab). Koszt przyjmowania przeciwciał to 2-3,5 tys. miesięcznie, zabieg z użyciem toksyny botulinowej (popularnie: botoksu) kosztuje 2-2,5 tys. zł.

1 lipca Ministerstwo Zdrowia przystąpiło do realizacji pierwszego polskiego programu lekowego dla chorych na migrenę przewlekłą. Przewiduje on w ramach I linii leczenia refundację toksyny botulinowej typu A, a w II linii - przeciwciał monoklonalnych – erenumabu albo fremanezumabu.

Nowy program lekowy B.133 jest przeznaczony dla osób dorosłych cierpiących na migrenę przewlekłą – rozpoznaje się ją, gdy chory w kolejnych minimum 3 miesiącach z rzędu odczuwa ból głowy, który trwa co najmniej 15 dni w miesiącu, z czego przez co najmniej 8 dni jest to ból migrenowy. Kryteria rozpoznania migreny określa Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy, ICHD-3 (International Classification of Headache Disorders). Diagnoza musi zostać potwierdzona przez lekarza przeprowadzającego kwalifikację do programu (na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego oraz dokumentacji medycznej pacjenta).

W trakcie kwalifikacji do programu lekowego, chory ma obowiązek przedstawienia dzienniczka bólów głowy prowadzonego przez co najmniej 3 ostatnie miesiące (powinny znaleźć się w nim informacje na temat charakteru bólu głowy, jego nasilenia, czasu trwania, ewentualnych dodatkowych objawów, przyjmowanych leków i ich skuteczności) oraz dokumentacji potwierdzającej co najmniej dwie próby leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej lekami o różnym działaniu w określonych dawkach (do wyboru: kwas walproinowy i jego pochodne, topiramat, amitryptylina), przeciwwskazanie do ich stosowania lub brak tolerancji leczenia.

Wśród warunków włączenia do programu jest też potwierdzenie braku przeciwwskazań do stosowania toksyny botulinowej typu A i przeciwciał monoklonalnych.

Leczenie I linii polega na podaniu maksymalnie 5 dawek toksyny botulinowej w odstępach 3-miesięcznych. Następnie pacjent podlega 12-miesięcznej obserwacji z wizytami kontrolnymi co 3 miesiące.

Leczenie II linii należy rozważyć, gdy nastąpił nawrót migreny przewlekłej stwierdzony w wyniku finalnej oceny leczenia toksyną botulinową (ocena dokonywana jest nie wcześniej niż po 12-16 tygodniach od ostatniego podania leku, ale nie później niż 6 miesięcy).

W leczeniu II linii stosowane są leki biologiczne nowej generacji – erenumab lub fremanezumab.

Erenumabfremanezumab to przeciwciała monoklonalne blokujące białko CGRP (calcitonin gene-related peptide), którego wyrzut z zakończeń nerwowych poprzedza napad migreny. Leki podaje się w formie zastrzyku podskórnego, erenumab w dawce 140 mg raz na miesiąc, fremanezumab - 225 mg raz na miesiąc lub 675 mg raz na 3 miesiące. Czas przyjmowania wynosi 12 miesięcy. Za odpowiedź na leczenie przyjmuje się poprawę jakości życia po 12 tygodniach leczenia mierzoną skalą MIDAS (Migraine Disability Assessment), a także zmniejszenie liczby dni z bólem głowy w miesiącu o co najmniej 50% w stosunku do stanu przed leczeniem. Brak odpowiedzi na leczenie powoduje zakończenie udziału pacjenta w programie.

Program lekowy dla chorych na migrenę przewlekłą będzie prowadzony przez ośrodki certyfikowane przez Towarzystwo Leczenia Bólów Głowy. Ma być ich ponad 30. Trwa nabór na listę ministerialną.

Piśmiennictwo

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2022 r. (dostęp 15.07.2022)
15.07.2022
Zobacz także
  • Migrena i depresja chodzą w parze, czyli współistnienie pełne bólu
  • Nieleczenie migreny kosztuje 8 mld zł rocznie
  • Migrena nie jest zwykłym bólem głowy
  • Migrena to ciężka choroba, wciąż lekceważona i źle leczona
  • Migrena
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta