Encorton (prednizon) - tabletki

Glikokortykosteroid

Preparat zawiera substancję prednizon

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Encorton
tabletki; 1 mg; 20 tabl. w blistrach
Adamed
8,20 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
8,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina i Barrego; obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18. rż.
7,02 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Encorton
tabletki; 10 mg; 20 tabl.
Adamed
20,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
11,70 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina i Barrego; obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18. rż.
8,50 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Encorton
tabletki; 20 mg; 20 tabl.
Adamed
27,95 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
8,54 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina i Barrego; obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18. rż.
4,27 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Encorton
tabletki; 5 mg; 100 tabl.
Adamed
29,60 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
5,33 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina i Barrego; obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18. rż.
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe
Encorton
tabletki; 5 mg; 20 tabl.
Adamed
12,09 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych (kobiet w ciąży)
9,37 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: eozynofilowe zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; miastenia; zespół miasteniczny; miopatia zapalna; neuropatia zapalna (z wyjątkiem zespołu Guillaina i Barrego; obturacyjne choroby płuc - w przypadkach innych niż określone w ChPL; choroby autoimmunizacyjne - w przypadkach innych niż określone w ChPL; stan po przeszczepieniu narządu, kończyny, tkanek, komórek lub szpiku; miopatia wrodzona u dzieci do 18. rż.
6,17 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2021 r.

Co zawiera i jak działa Encorton?

Zaburzenia endokrynologiczne. Choroby alergiczne o ciężkim przebiegu oporne na inne metody leczenia. Kolagenozy. Choroby skóry i błon śluzowych. Choroby przewodu pokarmowego w okresach zaostrzenia. Choroby układu krwiotwórczego. Zespół nerczycowy, w celu wywołania diurezy lub uzyskania remisji w przypadku białkomoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez mocznicy albo w celu poprawy czynności nerek u chorych z toczniem rumieniowatym; w idiopatycznym zespole nerczycowym długotrwałe leczenie może być konieczne w celu zapobieżenia częstym nawrotom. Choroby oka (ciężkie ostre oraz przewlekłe procesy alergiczne i zapalne). Choroby układu oddechowego. Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagające w stanach zaostrzenia). Nowotwory (jako leczenie paliatywne, w skojarzeniu z odpowiednim leczeniem przeciwnowotworowym). Inne niereumatyczne stany zapalne układu kostno-stawowego. Włośnica z zajęciem mięśnia sercowego lub układu nerwowego. Gruźlicze zapalenie opon mózgowych z blokiem podpajęczynówkowym (jednocześnie z leczeniem przeciwgruźliczym). Szczegółowe informacje dotyczące wskazań – patrz: zarejestrowane materiały producenta. Zaleca się podawanie leku 1 ×/d, rano. Dorośli i młodzież. Zwykle 5–60 mg 1 ×/d lub w daw. podz., maks. 250 mg/d. Dzieci: 2 mg/kg mc. 1 ×/d lub w 3–4 daw. podz. Po uzyskaniu pożądanego efektu leczniczego wskazane jest stopniowe zmniejszanie dawki do najmniejszej dawki skutecznej. W przypadku długotrwałego leczenia dużymi dawkami odstawienie leku można rozpocząć, zmniejszając dawkę o 1 mg/mies., w przypadku krótkotrwałego leczenia – o 2–5 mg co 2–7 dni. Prednizon podawany w dawce <40 mg przez okres krótszy niż 7 dni można odstawić bez ryzyka zahamowania osi przysadka–nadnercza. W zespole nerczycowym u dzieci: 18. mż.–4. rż. początkowo 7–10 mg 4 ×/d; 4.–10. rż. początkowo 15 mg 4 ×/d; po 10. rż. początkowo 20 mg 4 ×/d. W gruźlicy u dzieci 0,5 mg/kg mc. lub 15 mg/m2 pc. 4 ×/d przez 2 mies. U dzieci w reumatycznym zapaleniu serca, białaczkach, nowotworach: przez pierwsze 2–3 tyg. 0,5 mg/kg mc. lub 15 mg/m2 pc. 4 ×/d, następnie 0,375 mg/kg mc. lub 11,25 mg/m2 pc. 4 ×/d przez 4–6 tyg.
Stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia. Dorośli. 200 mg/d przez 7 dni, a następnie 80 mg co 2. dzień przez 1 mies.

Kiedy stosować Encorton?

1. Choroby układu endokrynnego:
• Niewydolność kory nadnerczy pierwotna (choroba Addisona) i wtórna (lekami z wyboru są hydrokortyzon i kortyzon, syntetyczne pochodne mogą być stosowane z mineralokortykoidami).
• Wrodzona hiperplazja nadnerczy.
Hiperkalcemia związana z chorobą nowotworową.
• Zapalenie tarczycy (nieropne).
2. Choroby alergiczne o ciężkim przebiegu, oporne na inne metody leczenia:
• Kontaktowe zapalenie skóry.
Atopowe zapalenie skóry.
Choroba posurowicza.
• Reakcje nadwrażliwości na leki.
• Całoroczny lub sezonowy alergiczny nieżyt nosa.
3. Kolagenozy (glikokortykosteroidy wskazane są w okresach zaostrzenia lub w niektórych przypadkach jako leczenie podtrzymujące):
• Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego.
• Zapalenie skórno-mięśniowe (u dzieci glikokortykosteroidy mogą być lekiem z wyboru).
Toczeń rumieniowaty układowy.
4. Choroby skóry i błon śluzowych:
• Złuszczające zapalenie skóry.
• Opryszczkowe pęcherzowe zapalenie skóry.
• Ciężkie łojotokowe zapalenie skóry.
• Ciężki rumień wielopostaciowy (zespół Stevens-Johnson).
• Ziarniniak grzybiasty.
Pęcherzyca.
• Ciężka łuszczyca.
5. Choroby przewodu pokarmowego (w okresach zaostrzenia; długotrwałe leczenie jest niewskazane):
• Wrzodziejące zapalenie okrężnicy.
• Choroba Leśniowskiego-Crohna.
6. Choroby układu krwiotwórczego:
• Niedokrwistość hemolityczna nabyta (autoimmunologiczna).
• Niedokrwistość aplastyczna wrodzona.
• Niedokrwistość wskutek wybiórczej hipoplazji układu czerwonokrwinkowego.
Małopłytkowość wtórna u dorosłych.
• Idiopatyczna plamica małopłytkowa (choroba Werlhofa) u dorosłych.
7. Choroby nowotworowe (jako leczenie paliatywne, łącznie z odpowiednim leczeniem przeciwnowotworowym):
• Białaczka i chłoniaki u dorosłych.
• Ostra białaczka u dzieci.
8. Zespół nerczycowy
Glikokortykosteroidy wskazane są w celu wywołania diurezy lub uzyskania remisji w przypadku białkomoczu w zespole nerczycowym idiopatycznym bez mocznicy lub w celu poprawy czynności nerek u chorych z toczniem rumieniowatym. W idiopatycznym zespole nerczycowym długotrwałe leczenie może być konieczne w celu zapobieżenia częstym nawrotom.
9. Choroby neurologiczne:
Stwardnienie rozsiane w okresach zaostrzenia.
10. Choroby oka (ciężkie ostre i przewlekłe procesy alergiczne i zapalne):
• Zapalenie tęczówki.
• Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego.
• Zapalenie naczyniówki i siatkówki.
• Rozlane zapalenie błony naczyniowej tylnego odcinka oka.
• Zapalenie nerwu wzrokowego.
• Współczulne zapalenie naczyniówki.
• Zapalenie przedniego odcinka oka.
Alergiczne zapalenie spojówek.
Zapalenie rogówki (niezwiązane z zakażeniem wirusem opryszczki lub zakażeniem grzybiczym).
• Alergiczne owrzodzenie brzeżne rogówki.
11. Choroby układu oddechowego:
Beryloza.
• Zespół Löfflera.
• Zachłystowe zapalenie płuc.
• Objawowa sarkoidoza.
• Piorunująca lub rozsiana gruźlica płuc (z jednoczesnym leczeniem przeciwgruźliczym).
Astma oskrzelowa.
12. Choroby reumatyczne (jako leczenie wspomagające w stanach zaostrzenia):
Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa.
• Łuszczycowe zapalenie stawów.
Reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów (w przypadkach opornych na inne metody leczenia).
13. Inne, niereumatyczne stany zapalne układu kostno-stawowego:
• Ostre i podostre zapalenie kaletki.
• Ostre dnawe zapalenie stawów.
• Ostre, nieswoiste zapalenie pochewki ścięgna.
• Pourazowe zapalenie kości i stawów.
• Zapalenie błony maziowej u pacjentów z zapaleniem kości i stawów.
• Zapalenie nadkłykcia.
14. Inne:
• Gruźlicze zapalenie opon mózgowych z blokiem podpajeczynówkowym (jednocześnie z leczeniem przeciwgruźliczym).
Włośnica z zajęciem mięśnia sercowego lub układu nerwowego.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, układowe zakażenie grzybicze.

Dawkowanie preparatu Encorton


Lek należy przyjmować p.o., podczas posiłku; tabl. nie należy dzielić.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające prednizon

Rectodelt (czopki)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.