Sandimmun Neoral (cyklosporyna) - roztwór doustny

Lek immunosupresyjny, cykliczny polipeptyd

Preparat zawiera substancję cyklosporyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Sandimmun Neoral
roztwór doustny; 100 mg/ml; 50 ml
Novartis Poland
355,89 zł
48,45 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; zespół Alporta z białkomoczem u dzieci do 18. rż.; niedokrwistość aplastyczna u dzieci do 18. rż.; nieswoiste zapalenie jelit u dzieci do 18. rż.; aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; białaczka z dużych granularnych limfocytów T; wybiórcza aplazja układu czerwonokrwinkowego; zespół aktywacji makrofagów; zespół hemofagocytowy; małopłytkowość oporna na leczenie; zespół mielodysplastyczny - leczenie paliatywne; stan po przeszczepieniu kończyny, rogówki, tkanek lub komórek

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2021 r.

Co zawiera i jak działa Sandimmun Neoral?

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznym przeszczepieniu narządów miąższowych. Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u chorych uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne. 10–15 mg/kg mc./d, leczenie rozpocząć w ciągu 12 h przed przeszczepieniem i kontynuować 1–2 tyg. po operacji, następnie dawkę stopniowo zmniejszać, kontrolując stężenie cyklosporyny w osoczu, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej 2–6 mg/kg mc./d. W terapii skojarzonej z innymi lekami immunosupresyjnymi początkowo zwykle 3–6 mg/kg mc./d.
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznym przeszczepieniu szpiku i przeszczepieniu komórek macierzystych. W dniu poprzedzającym przeszczepienie 12,5–15 mg/kg mc./d i kontynuować do 2 tyg. (leczenie można rozpocząć także preparatem i.v. w dawce 3–5 mg/kg mc./d w 2 daw. podz.). Leczenie podtrzymujące: 12,5 mg/kg mc./d przez 3–6 mies., następnie stopniowo zmniejszać dawkę aż do odstawienia leku rok po przeszczepieniu. W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które mogą zmniejszać wchłanianie leku do krwi, leczenie można kontynuować większymi dawkami p.o. lub podawać lek i.v.
Leczenie i profilaktyka choroby przeszczep przeciw gospodarzowi. Po przerwaniu podawania cyklosporyny u niektórych osób może wystąpić choroba przeszczep przeciw gospodarzowi; w takich przypadkach należy podać pojedynczą dawkę p.o. 10–12,5 mg/kg mc., a następnie kontynuować leczenie dawką, która wcześniej dawała zadowalające wyniki. W leczeniu łagodnej, przewlekłej postaci choroby należy stosować małe dawki leku.
Leczenie zagrażającego utratą wzroku zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne było nieskuteczne lub powodowało nieakceptowalne działania niepożądane. Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracającymi reakcjami zapalnymi, obejmującymi siatkówkę u pacjentów bez objawów neurologicznych. Dawka początkowa 5 mg/kg mc./d – w celu wywołania remisji. W opornych przypadkach dawkę można zwiększyć do 7 mg/kg mc./d. Leczenie podtrzymujące: dawkę powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej (dawka maks. w okresie remisji 5 mg/kg mc./d).
Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy u dorosłych i dzieci, wywołany przez pierwotne choroby kłębuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych. Lek można stosować do wywołania remisji i jej utrzymania, a także do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów. 5 mg/kg mc./d u dorosłych i 6 mg/kg mc./d u dzieci, do uzyskania remisji. U chorych z upośledzoną czynnością nerek początkowo 2,5 mg/kg mc./d. Jeżeli po 3 mies. leczenia nie obserwuje się poprawy, należy przerwać podawanie leku. Leczenie podtrzymujące: dawkę powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej.
Leczenie ciężkiego czynnego RZS. Początkowo 3 mg/kg mc./d przez 6 tyg., w przypadku niezadowalającego wyniku dawkę można stopniowo zwiększać do maks. 5 mg/kg mc./d. W leczeniu podtrzymującym dawkowanie indywidualne. W skojarzeniu z małą dawką metotreksatu początkowo 2,5 mg/kg mc./d.
Leczenie ciężkiej łuszczycy w przypadku nieskuteczności konwencjonalnych metod leczenia lub przeciwwskazań do ich stosowania. 2,5 mg/kg mc./d do uzyskania remisji. Jeśli nie ma poprawy po 1 mies., dawkę można stopniowo zwiększać, nie przekraczając dawki 5 mg/kg mc./d. Jeżeli stosowana przez 6 tyg. dawka 5 mg/kg mc./d nie jest wystarczająco skuteczna, lek należy odstawić. U chorych, których stan wymaga szybkiej poprawy, leczenie rozpocząć od dawki 5 mg/kg mc./d. Leczenie podtrzymujące: stosować najmniejszą skuteczną dawkę (maks. 5 mg/kg mc./d).
Ciężkie AZS w razie konieczności leczenia ogólnego. 2,5–5 mg/kg mc./d przez 2–12 mies. Dawkę początkową 2,5 mg/d można zwiększyć do 5 mg/d po 2 tyg. stosowania. Po osiągnięciu poprawy dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do odstawienia leku.

Kiedy stosować Sandimmun Neoral?

Przeszczepianie
Przeszczepianie narządów miąższowych
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych.

Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.

Przeszczepianie szpiku
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po allogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych.
Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciw gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host disease).

Wskazania pozatransplantacyjne
Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka
Leczenie zagrażającego utratą wzroku, zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne było nieskuteczne lub powodowało nieakceptowalne działania niepożądane.

Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracającymi reakcjami zapalnymi, obejmującymi siatkówkę u pacjentów bez objawów neurologicznych.

Zespół nerczycowy
Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy, wywołany przez pierwotne choroby kłębuszków nerkowych, takie jak: nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych.

Produkt leczniczy Sandimmun Neoral może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Łuszczyca
Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne lub niewskazane.

Atopowe zapalenie skóry
Produkt leczniczy Sandimmun Neoral jest wskazany u pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne.

Kiedy nie stosować preparatu Sandimmun Neoral?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować równolegle z substratami dla transportera wielolekowego glikoproteiny P lub białek transportujących aniony organiczne (OATP) oraz z lekami zawierającymi np. bozentan, eteksylan dabigatranu i aliskiren, których zwiększone stężenie w osoczu może być związane z występowaniem ciężkich i/lub zagrażających życiu zdarzeń. Nie stosować równolegle z preparatami zawierającymi ziele dziurawca. Podczas leczenia nie należy karmić piersią.

Dawkowanie preparatu Sandimmun Neoral


Podawać p.o., w 2 daw. podz.; zaleca się konsekwentne przyjmowanie w odniesieniu do pory dnia i posiłków. Kapsułki połykać w całości, roztwór doustny wymieszać z napojem lub sokiem (z wyjątkiem soku grejpfrutowego). Dawki dobierać indywidualnie. Podczas leczenia konieczne jest rutynowe monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi. W badaniach klinicznych uczestniczyły dzieci w wieku od 1. rż.; niekiedy u dzieci i młodzieży konieczne było podanie większych dawek cyklosporyny na kg mc. niż te stosowane u osób dorosłych i były one tolerowane. Nie ma zaleceń do stosowania leku u dzieci we wskazaniach pozatransplantacyjnych, z wyjątkiem zespołu nerczycowego. Szczegółowe informacje – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cyklosporyna

Cyclaid (kapsułki miękkie) Equoral (kapsułki elastyczne) Equoral (roztwór doustny) Ikervis (krople do oczu, emulsja) Sandimmun (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji) Sandimmun Neoral (kapsułki miękkie)

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Zachorowania w Polsce - aktualne dane

Covid - aktualne dane
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.