×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Cyclaid (cyklosporyna) - kapsułki miękkie

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Cyclaid kapsułki miękkie; 100 mg; 50 kaps. Apotex Polska 268.46 3.54
Cyclaid kapsułki miękkie; 25 mg; 50 kaps. Apotex Polska 67.13 3.30
Cyclaid kapsułki miękkie; 50 mg; 50 kaps. Apotex Polska 134.06 3.20

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2020 r.

Preparat zawiera substancję: cyklosporyna

Lek dostępny na receptę

Co to jest Cyclaid?

Lek immunosupresyjny, cykliczny polipeptyd

Co zawiera i jak działa Cyclaid?

Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych. Leczenie odrzucania przeszczepu u chorych uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne. 10–15 mg/kg mc./d, leczenie rozpocząć w ciągu 12 h przed przeszczepieniem i kontynuować 1–2 tyg. po operacji, następnie dawkę stopniowo zmniejszać, kontrolując stężenie cyklosporyny w osoczu, aż do osiągnięcia dawki podtrzymującej 2–6 mg/kg mc./d. W terapii skojarzonej z innymi lekami immunosupresyjnymi zwykle 3–6 mg/kg mc./d.
Zapobieganie odrzuceniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego i transplantacji komórek macierzystych. Zapobieganie chorobie przeszczep przeciwko gospodarzowi i jej leczenie. Podawanie cyklosporyny należy rozpocząć w dniu poprzedzającym przeszczepienie, najczęściej zaleca się zastosowanie w tym celu wlewu i.v.; zalecana dawka 3–5 mg/kg mc./d, podawanie tej dawki należy kontynuować do 2 tyg. po przeszczepieniu, następnie zaleca się leczenie podtrzymujące p.o. w dawce 12,5 mg/kg mc./d, które należy kontynuować przez 3–6 mies. i następnie stopniowo zmniejszać dawkę aż do odstawienia leku po 1 roku od przeszczepienia. Jeżeli leczenie rozpoczyna się od podawania leku p.o., zalecana dawka 12,5–15 mg/kg mc./d, zaczynając od dnia poprzedzającego transplantację. W przypadku wystąpienia zaburzeń żołądkowo-jelitowych, które mogą zmniejszyć wchłanianie, leczenie p.o. można kontynuować większymi dawkami lub podawać lek i.v. Niekiedy po odstawieniu leku może wystąpić choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi, zwykle ustępująca po ponownym podaniu cyklosporyny; w takich przypadkach należy podać p.o. dawkę początkową 10–12,5 mg/kg mc., a następnie dawkę podtrzymującą, dającą wcześniej zadowalające wyniki; w leczeniu łagodnej, przewlekłej postaci tej choroby należy stosować małe dawki cyklosporyny.
Zagrażające utratą wzroku, zapalenie błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne jest nieskuteczne lub powoduje nieakceptowalne działania niepożądane.Początkowo 5 mg/kg mc./d,aż do uzyskania remisji czynnego zapalenia i poprawy ostrości widzenia. W razie konieczności dawkę można zwiększyć okresowo do 7 mg/kg mc./d. Jeśli lek w monoterapii nie jest wystarczająco skuteczny, można dodatkowo podać kortykosteroidy o działaniu ogólnoustrojowym w dawce 0,2–0,6 mg/kg mc./d prednizonu lub równoważnej dawce odpowiednika. Po 3 mies. leczenia skojarzonego dawkę kortykosteroidów można stopniowo zmniejszać do najmniejszej skutecznej dawki. W leczeniu podtrzymującym dawkę cyklosporyny należy powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej dawki, w okresie remisji nie większej niż 5 mg/kg mc./d.
Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy u dorosłych i dzieci, wywołany przez choroby kłębuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych. Lek można stosować do wywołania remisji i jej utrzymania, a także do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na wycofanie steroidów z leczenia. Dawkę dostosować indywidualnie, dawka zwykle stosowana (i jednocześnie maks.): dorośli 5 mg/kg mc./d, dzieci: 6 mg/kg mc./d, do uzyskania remisji, jeśli czynność nerek jest prawidłowa (z wyjątkiem białkomoczu). U chorych z upośledzoną czynnością nerek początkowo maks. 2,5 mg/kg mc./d. Jeśli cyklosporyna w monoterapii nie jest wystarczająco skuteczna, można dodatkowo podać kortykosteroidy w małej dawce p.o. szczególnie u pacjentów opornych na działanie leków steroidowych. W leczeniu podtrzymującym dawkę cyklosporyny należy powoli zmniejszać do najmniejszej dawki skutecznej. Jeżeli po 3–6 mies. leczenia nie obserwuje się poprawy, należy przerwać podawanie leku. Leczenie podtrzymujące: dawkę powoli zmniejszać do najmniejszej skutecznej.
Ciężkie czynne RZS. Dorośli. 3 mg/kg mc./d. przez 6 tyg. Jeżeli efekt jest niewystarczający, dawkę można stopniowo zwiększać do granic indywidualnej tolerancji, nie przekraczając 5 mg/kg mc./d. W leczeniu podtrzymującym dawkę należy dobrać indywidualnie. Lek może być również podawany w skojarzeniu z małymi dawkami kortykosteroidów i/lub NLPZ, lub, w dawce 2,5 mg/kg mc./d, w skojarzeniu z metotreksatem u pacjentów, u których monoterapia metotreksatem nie jest wystarczająco skuteczna. W takiej terapii skojarzonej dawka cyklosporyny może być zwiększana w zależności od indywidualnej tolerancji.
Leczenie ciężkiej łuszczycy w przypadku nieskuteczności konwencjonalnych metod leczenia lub przeciwwskazań do ich stosowania. Zwykle 2,5 mg/kg mc./d do uzyskania remisji. Jeśli nie ma poprawy po 1 mies., dawkę można stopniowo zwiększać, nie przekraczając dawki 5 mg/kg mc./d. Jeżeli stosowana przez 6 tyg. dawka 5 mg/kg mc./d nie jest wystarczająco skuteczna, lek należy odstawić. U chorych, których stan wymaga szybkiej poprawy, leczenie rozpocząć od dawki 5 mg/kg mc./d. Leczenie podtrzymujące: stosować najmniejszą skuteczną dawkę (maks. 5 mg/kg mc./d).
Ciężkie AZS w przypadku konieczności zastosowania leczenia ogólnoustrojowego. 2,5–5 mg/kg mc./d. Jeśli po 2 tyg. leczenia nie osiągnięto poprawy, dawkę można zwiększyć do 5 mg/kg mc./d. Niekiedy konieczne może być zastosowanie dawki początkowej 5 mg/kg mc./d. Po osiągnięciu poprawy dawkę należy stopniowo zmniejszać, aż do odstawienia leku. Cykl leczenia trwający do 8 tyg. zwykle pozwala na całkowite ustąpienie zmian, wykazano jednak, że leczenie trwające 1 rok jest dobrze tolerowane i skuteczne.

Kiedy stosować Cyclaid?

Przeszczepianie

Przeszczepianie narządów miąższowych
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po przeszczepieniu narządów miąższowych.
Leczenie komórkowego odrzucania przeszczepu u pacjentów uprzednio otrzymujących inne leki immunosupresyjne.

Przeszczepianie szpiku
Zapobieganie odrzucaniu przeszczepu po alogenicznej transplantacji szpiku i transplantacji komórek macierzystych.
Zapobieganie lub leczenie choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GVHD, ang. graft-versus-host-disease).

Wskazania pozatransplantacyjne

Endogenne zapalenie błony naczyniowej oka
Leczenie zagrażającego utratą wzroku, zapalenia błony naczyniowej pośredniego lub tylnego odcinka oka pochodzenia niezakaźnego, gdy leczenie konwencjonalne było nieskuteczne lub powodowało nieakceptowalne działania niepożądane.
Leczenie zapalenia błony naczyniowej oka w chorobie Behçet’a z nawracającymi reakcjami zapalnymi, obejmującymi siatkówkę u pacjentów bez objawów neurologicznych.

Zespół nerczycowy
Steroidozależny i steroidooporny zespół nerczycowy, wywołany przez pierwotne choroby kłębuszków nerkowych, takie jak nefropatie z minimalnymi zmianami, ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków lub błoniaste zapalenie kłębuszków nerkowych.

Produkt leczniczy Sandimmun Neoral może być stosowany do wywołania remisji i jej utrzymania. Może też być użyty do podtrzymania remisji wywołanej steroidami, co pozwala na odstawienie steroidów.

Reumatoidalne zapalenie stawów
Leczenie ciężkiego, czynnego reumatoidalnego zapalenia stawów.

Łuszczyca
Leczenie ciężkiej łuszczycy u pacjentów, u których konwencjonalne metody leczenia są nieskuteczne lub niewskazane.

Atopowe zapalenie skóry
Produkt leczniczy Sandimmun Neoral jest wskazany u pacjentów z ciężkim atopowym zapaleniem skóry, u których konieczne jest leczenie ogólne.

Kiedy nie stosować tego preparatu?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować w skojarzeniu z preparatami zawierającymi ziele dziurawca, substratami glikoproteiny P, substratami białek transportujących aniony organiczne (OATP) oraz lekami (np. bozentan, eteksylan dabigatranu, aliskiren), których zwiększone stężenie w osoczu jest związane z występowaniem ciężkich i/lub zagrażających życiu zdarzeń.

Dawkowanie preparatu Cyclaid


Podawać p.o., zawsze w 2 daw. podz. o stałych porach dnia. Kapsułki połykać w całości. Ze względu na możliwe działanie neurotoksyczne, zaleca się monitorowanie czynności nerek. Nie ma zaleceń do stosowania leku u dzieci we wskazaniach innych niż transplantologiczne, z wyjątkiem zespołu nerczycowego.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające cyklosporyna

Equoral (roztwór doustny)
Equoral (kapsułki elastyczne)
Ikervis (krople do oczu, emulsja)
Sandimmun (koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji)
Sandimmun Neoral (roztwór doustny)
Sandimmun Neoral (kapsułki miękkie)

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.