Atywia - tabletki powlekane

Doustny hormonalny środek antykoncepcyjny.

Preparat zawiera substancję dienogest + etynyloestradiol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atywia
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 0,03 mg etynyloestradiolu, 2 mg dienogestu; 21 tabl.
Exeltis Poland
27,50 zł
Atywia
tabletki powlekane; 1 tabl. zawiera: 0,03 mg etynyloestradiolu, 2 mg dienogestu; 63 tabl. [3 × 21 tabl.]
Exeltis Poland
69,90 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Atywia - tabletki powlekane?

Preparat należy do grupy dwuskładnikowych hormonalnych środków antykoncepcyjnych do stosowania doustnego. Zawiera syntetyczne hormony sterydowe: etynyloestradiol (hormon z grupy estrogenów) oraz dienogest (hormon z grupy progestagenów). Jest to tzw. preparat jednofazowy, co oznacza, że każda tabletka zawiera stałą ilość etynyloestradiolu i dienogestu (w odróżnieniu od tabletek wielofazowych o zmiennej zawartości hormonów w kolejno przyjmowanych tabletkach).

Działanie wszystkich dwuskładnikowych doustnych środków antykoncepcyjnych obejmuje kilka mechanizmów:

• zatrzymują dojrzewanie pęcherzyków Graafa i hamują owulację

• zmieniają właściwości endometrium (błony śluzowej) macicy, co w przypadku gdy pomimo stosowania preparatu dojdzie do zapłodnienia komórki jajowej, utrudnia zagnieżdżenie się zarodka w błonie śluzowej macicy (tzw. implantację) i powoduje, że ludzki zarodek obumiera w ciągu kilku dni

• zmieniają właściwości śluzu szyjki macicy, który utrudnia migrację plemników

• zmniejszają perystaltykę jajowodów.

Dienogest jest szybko i niemal całkowicie wchłaniany. Metabolizowany głównie z udziałem izoenzymu 3A4 cytochromu P450 do nieaktywnych farmakologicznie związków, wydalanych bardzo szybko. Etynyloestradiol jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. Całkowicie metabolizowany, wydalany z kałem i moczem, wyłącznie w postaci metabolitów.

Kiedy stosować Atywia - tabletki powlekane?

Wskazania obejmują:

• zapobieganie ciąży

• leczenie trądziku o umiarkowanym nasileniu u kobiet, u których stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych nie jest przeciwwskazane i u których odpowiednie leczenie miejscowe lub leczenie z zastosowaniem antybiotyków doustnych okazało się nieskuteczne.

Kiedy nie stosować preparatu Atywia - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w przypadku niżej wymienionych stanów:

• występowanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej lub ryzyko jej wystąpienia:

– czynna żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (leczona lekami przeciwzakrzepowymi) lub przebyta żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna)

– znana dziedziczna lub nabyta predyspozycja do występowania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (np. oporność na aktywne białko C [w tym czynnik V Leiden], niedobór antytrombiny III, niedobór białka C, niedobór białka S)

– rozległy zabieg operacyjny związany z długotrwałym unieruchomieniem

– duże ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wskutek występowania wielu czynników ryzyka

• występowanie tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub ryzyko ich wystąpienia:

– czynne tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (np. zawał serca) lub stany, które mogą być pierwszym objawem takich zaburzeń (np. dławica piersiowa)

– choroby naczyń mózgowych (czynny lub przebyty udar albo objawy zwiastunowe w wywiadzie, np. przemijający napad niedokrwienny)

– stwierdzona dziedziczna lub nabyta skłonność do występowania tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych np. hiperhomocysteinemia i obecność przeciwciał antyfosfolipidowych (przeciwciała antykardiolipinowe, antykoagulant toczniowy)

migrena z ogniskowymi objawami neurologicznymi w wywiadzie

– duże ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych tętnic z powodu występowania wielu czynników ryzyka lub występowania jednego z poważnych czynników ryzyka, takich jak: cukrzyca ze zmianami naczyniowymi, ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężka dyslipoproteinemia

• występująca obecnie lub w przeszłości ciężka choroba wątroby (do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby)

• obecne lub przebyte nowotwory wątroby (łagodne lub złośliwe)

• rozpoznane lub podejrzewane nowotwory narządów rodnych lub piersi zależne od wpływu hormonów płciowych

• krwawienie z dróg rodnych o niewyjaśnionej przyczynie

• ciąża lub jej podejrzenie.

Jeżeli, którykolwiek z wyżej wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy podczas stosowania preparatu, należy natychmiast przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z następującymi lekami: ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atywia - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem stosowania preparatu konieczne jest wykonanie badań w celu wykluczenia przeciwwskazań i rozpoznania stanów wymagających zachowania szczególnej ostrożności (niezbędne badania zaleci lekarz).

Jeżeli występuje którykolwiek z niżej wymienionych stanów, lekarz oceni stosunek korzyści do ryzyka związanego ze stosowaniem preparatu w każdym przypadku indywidualnie. Jeżeli którykolwiek z niżej wymienionych stanów wystąpi po raz pierwszy, nasili się lub zaostrzy, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, ponieważ konieczne może być zaprzestanie przyjmowania preparatu.

1. Zaburzenia krążenia

Stosowanie jakichkolwiek złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia tętniczych (np. zawał serca, udar mózgu, przemijający napad niedokrwienny) i żylnych (np. zakrzepica żył głębokich, zatorowość płucna) zaburzeń zakrzepowo-zatorowych. Przypadki tętniczych i żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych mogą stanowić bezpośrednie zagrożenia życia i mogą zakończyć się śmiercią. Wzrost ryzyka jest różny i zależny od kilku czynników, w tym od składu hormonalnego preparatu. W porównaniu do preparatów o najmniejszym ryzyku żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, ryzyko związane ze stosowaniem niniejszego preparatu nie zostało dotychczas określone. Ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej jest największe w 1. roku stosowania doustnych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Ryzyko zwiększa się też, jeżeli środki te są stosowane ponownie po przerwie w ich przyjmowaniu trwającej 4 tygodnie lub dłużej. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa może stanowić zagrożenie życia (w 1–2 % przypadków może zakończyć się zgonem). Niezwykle rzadko możliwe jest wystąpienie zakrzepicy innych naczyń krwionośnych (np. żył i tętnic wątrobowych, krezkowych, mózgowych lub siatkówkowych).

Jeżeli wystąpi którykolwiek z niżej wymienionych objawów, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, ponieważ objawy te mogą świadczyć o wystąpieniu żylnych lub tętniczych zaburzeń zakrzepowych i/lub zakrzepowo-zatorowych:

• jednostronny obrzęk kończyny dolnej (obrzęk stopy, obrzęk nogi, obrzęk wzdłuż żyły)

• ból lub tkliwość w nodze, które mogą być odczuwane tylko podczas stania lub chodzenia

• zwiększona temperatura w chorobowo zmienionej nodze, czerwona lub przebarwiona skóra kończyny dolnej

• nagły napad spłycenia lub przyśpieszenia oddechu

• nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może (lecz nie musi) promieniować do lewego ramienia, szczęki, gardła, żołądka czy pleców

• nagły kaszel, niekiedy połączony z krwiopluciem

• nagły ból, uczucie ściskania lub pełności w klatce piersiowej

• uczucie pełności, niestrawności lub zadławienia

• pocenie się, osłabienie, niepokój, nudności, wymioty lub zawroty głowy

• zaburzenia rytmu serca lub zwiększenie jego częstotliwości

• każdy nietypowy, silny, długotrwały ból głowy

• nagłe zaburzenia widzenia, nagła częściowa lub całkowita utrata wzroku

• niewyraźna mowa lub afazja

• zamroczenie lub zawroty głowy

• utrata przytomności, której mogą towarzyszyć napady drgawek

• nagłe osłabienie bądź zdrętwienie połowiczne lub obejmujące część ciała (np. twarz, ręce i nogi)

• zaburzenia ruchowe, utrata równowagi lub koordynacji ruchowej

• nagłe kłopoty z chodzeniem

• ostry brzuch (charakterystyczny zespół objawów klinicznych).

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obejmują:

• wiek (szczególnie po 35. roku życia)

• otyłość (wskaźnik masy ciała BMI większy niż 30 kg/m2); ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI

• unieruchomienie przez dłuższy czas, poważny zabieg operacyjny, każdy zabieg operacyjny w obrębie kończyn dolnych lub miednicy, zabieg neurochirurgiczny, poważny uraz (w wymienionych sytuacjach wymagane jest zaprzestanie stosowania preparatu - co najmniej 4 tygodnie przed planowanym zabiegiem chirurgicznym - i nie stosowanie go co najmniej przez 2 tygodnie od momentu powrotu pełnej sprawności ruchowej; konieczne może być także stosowanie leczenia przeciwzakrzepowego – decyzję podejmuje lekarz)

• tymczasowe unieruchomienie (np. podróż samolotem trwająca dłużej niż 4 godziny), szczególnie u kobiet ze współistniejącymi innymi czynnikami ryzyka

• występowanie zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców (jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się ze specjalistą)

• inne choroby związane z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, w tym: nowotwór, toczeń rumieniowaty układowy, zespół hemolityczno-mocznicowy, przewlekłe zapalne choroby jelit (np. choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz niedokrwistość sierpowatokrwinkowa

• obecność żylaków i zakrzepowego zapalenia żył powierzchniowych (rola tego czynnika nie została w pełni ustalona)

• okres poporodowy.

Czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia tętniczych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych lub incydentów naczyniowo-mózgowych u kobiet przyjmujących złożone doustne środki antykoncepcyjne obejmują:

• wiek (szczególnie po 35. roku życia)

• otyłość (wskaźnik masy ciała większy niż 30 kg/m2); ryzyko istotnie zwiększa się ze wzrostem BMI

• palenie tytoniu (kobietom stosującym złożone doustne preparaty antykoncepcyjne zdecydowanie odradza się palenie, a po 35. roku u kobiet palących tytoń stosowanie preparatu jest przeciwwskazane)

nadciśnienie tętnicze

migrena; zwiększenie częstości występowania lub nasilenie migreny może zapowiadać wystąpienie incydentu naczyniowo-mózgowego, w tym udaru niedokrwiennego mózgu i może wymagać natychmiastowego przerwania stosowania preparatu

• występowania zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u rodzeństwa lub rodziców (jeżeli podejrzewa się predyspozycje genetyczne, przed zastosowaniem preparatu należy skonsultować się ze specjalistą)

• inne choroby związane ze zdarzeniami niepożądanymi w obrębie naczyń, w tym: cukrzyca, hiperhomocysteinemia, dyslipoproteinemia, wady zastawkowe serca, migotanie przedsionków oraz toczeń rumieniowaty układowy.

Obecność jednego poważnego lub kilku czynników ryzyka żylnych lub tętniczych zaburzeń zatorowo-zakrzepowych stanowi przeciwwskazanie do stosowania preparatu. Należy skonsultować się z lekarzem.

2. Nowotwory

Długotrwałe stosowanie złożonych doustnych środków antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia niektórych typów nowotworów.

Trwają jednak dyskusje dotyczące znaczenia czynników dodatkowych (jak np. zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w przypadku raka szyjki macicy) oraz istnienia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stosowaniem preparatów a rozwojem nowotworu w przypadku raka piersi.

U kobiet stosujących złożone doustne preparaty antykoncepcyjne rzadko możliwe jest wystąpienie łagodnych nowotworów wątroby, jeszcze rzadziej nowotworów złośliwych wątroby. Nowotwory te mogą w rzadkich przypadkach prowadzić do wystąpienia krwotoków w jamie brzusznej, stanowiących bezpośrednie zagrożenie życia. Bóle w nadbrzuszu, powiększenie wątroby lub krwawienie do jamy brzusznej u kobiet stosujących hormonalne środki antykoncepcyjne może być objawem nowotworu wątroby.

3. Inne stany

U kobiet ze zwiększonym stężeniem trójglicerydów we krwi (hipertriglicerydemia) lub ze skłonnością genetyczną w tym kierunku (u członków rodziny występuje zwiększone stężenie trójglicerydów) stosowanie doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych może zwiększać ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki.

Stosowanie doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych może wiązać się z wystąpieniem zwiększonego ciśnienia tętniczego. Jeżeli ma to znaczenie kliniczne, konieczne jest natychmiastowe zaprzestanie stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. W przypadkach gdy w okresie stosowania preparatu wystąpi zwiększenie ciśnienia tętniczego, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie doustnych złożonych preparatów antykoncepcyjnych może być związane (chociaż nie potwierdzono jednoznacznie związku przyczynowo-skutkowego) z występowaniem lub pogorszeniem przebiegu: żółtaczki, świądu związanego z zastojem żółci, kamicy żółciowej, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, zespołu hemolityczno-mocznicowego, pląsawicy Sydenhama, opryszczki ciężarnych oraz utraty słuchu związanej z otosklerozą.

Jeżeli wystąpią zaburzenia czynności wątroby konieczne może być przerwanie stosowania preparatu; należy skonsultować się z lekarzem. Nawrót żółtaczki cholestatycznej i/lub świądu związanego z zastojem żółci, które wystąpiły pierwszy raz podczas ciąży lub w okresie stosowania hormonów płciowych, wymagają zaprzestania stosowania preparatu.

Kobiety chore na cukrzycę w okresie stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych powinny zachować ostrożność i pozostawać pod kontrolą lekarską, wykonując regularnie zalecone badania (możliwy wpływ środków antykoncepcyjnych na insulinooporność i tolerancję glukozy).

Doustne złożone środki antykoncepcyjne mogą powodować pogorszenie przebiegu depresji endogennej, padaczki, choroby Leśniowskiego i Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego.

Stosowanie preparatu może powodować wystąpienie ostudy (plam barwnikowych na twarzy). Kobiety skłonne do występowania zmian barwnikowych na twarzy powinny unikać ekspozycji na słońce lub promieniowanie UV w okresie stosowania doustnych preparatów antykoncepcyjnych.

Preparat nie stanowi zabezpieczenia przez zakażeniem wirusem HIV ani innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.

U kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym przyjmowanie estrogenów może nasilać objawy lub powodować wystąpienie obrzęku naczynioruchowego.

Skuteczność antykoncepcji zależy od regularności stosowania, a także od prawidłowego wchłaniania (zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak np. biegunka czy wymioty, mogą wpływać na dostępność biologiczną substancji czynnych preparatu) oraz od potencjalnych interakcji z innymi lekami przyjmowanymi równolegle. Pominięcie dawki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i stosowanie innych leków może zmniejszać skuteczność antykoncepcji.

Preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego mogą zmniejszać skuteczność antykoncepcyjną preparatu i nie powinny być stosowane równolegle z preparatem.

W okresie stosowania doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych mogą wystąpić nieregularne krwawienia (plamienie lub krwawienie śródcykliczne), zwłaszcza w pierwszych miesiącach stosowania preparatu. Jeżeli po upływie okresu adaptacyjnego wystąpią lub utrzymują się nieregularne krwawienia, należy skonsultować się z lekarzem; lekarz zaleci odpowiednie badania w celu wykluczenia nowotworów złośliwych lub ciąży.

W niektórych przypadkach nie występują krwawienia z odstawienia (podczas zalecanej przerwy w przyjmowaniu preparatu). Jeżeli preparat przyjmowany był niezgodnie z zaleceniami i nie wystąpiło krwawienie z odstawienia albo jeżeli nie wystąpiły 2 kolejne krwawienia może to świadczyć o ciąży i dlatego przed kontynuacją stosowania preparatu należy skonsultować się z lekarzem.

U chorych leczonych z powodu zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV) zwiększenie aktywności aminotransferaz (enzymów wątrobowych) znacząco częściej występowało u kobiet przyjmujących hormonalne środki antykoncepcyjne.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie stwierdzono wpływu doustnych złożonych środków antykoncepcyjnych na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Atywia - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Tabletki stosuje się codziennie, o stałej porze, 1 tabletkę na dobę przez kolejnych 21 dni, przez następnych 7 dni nie przyjmuje się preparatu i w czasie tej przerwy rozpoczyna się krwawienie z odstawienia. Krwawienie rozpoczyna się zwykle w 2–3 dniu po przyjęciu ostatniej tabletki. Przyjmowanie tabletek z następnego opakowania rozpoczyna się po 7 dniach przerwy, nawet jeśli krwawienie z odstawienia jeszcze trwa. Szczegółowe informacje dotyczące podawania i modyfikacji dawkowania znajdują się w materiałach producenta (ulotka dla pacjenta).

Skuteczność antykoncepcji zależy od regularności stosowania, a także od prawidłowego wchłaniania (zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak np. biegunka czy wymioty, mogą wpływać na dostępność biologiczną substancji czynnych preparatu) oraz od potencjalnych interakcji z innymi preparatami przyjmowanymi równolegle. Pominięcie dawki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe i stosowanie innych leków może zmniejszać skuteczność antykoncepcji. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Czy można stosować Atywia - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego preparatu bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane z jego stosowaniem. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten preparat.

Stosowanie preparatu u kobiet w ciąży jest przeciwwskazane.

Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę podczas stosowania preparatu, należy natychmiast przerwać jego stosowanie (w oparciu o dotychczasowe doświadczenie kliniczne nie stwierdzono teratogennego działania złożonych doustnych preparatów antykoncepcyjnych stosowanych we wczesnym okresie ciąży; dane dotyczące preparatu są ograniczone).

Nie należy karmić piersią w okresie stosowania złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie innych leków może zmniejszać skuteczność antykoncepcji.

Stosowanie innych leków może powodować krwawienia śródcykliczne.

Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z następującymi lekami: ombitaswir, parytaprewir, rytonawir i dazabuwir.

Równoległe stosowanie preparatu z lekami zawierającymi rytonowair, ombitaswir, parytaprewir lub dazabuwir może powodować zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych i zmniejszać skuteczność działania antykoncepcyjnego preparatu, a stan taki może utrzymywać się przez kilka tygodni po zakończeniu stosowania wymienionych powyżej leków. Uzyskanie w tym okresie skutecznej antykoncepcji wymaga zastosowania innych metod antykoncepcyjnych; należy skonsultować się z lekarzem.

Leki zwiększające aktywność enzymów mikrosomalnych i metabolizm wątrobowy, takie jak np. karbamazepina, barbiturany, fenytoina, prymidon,karbamazepina, ryfampicyna, bosentan, leki stosowane w leczeniu zakażeń wirusem HIV (np. rytonawir, newirapina, efawirenz), a także okskarbazepina, topiramat, felbamat, gryzeofulwina oraz preparaty ziołowe zawierające dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) mogą powodować zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej preparatu. Efekt takiego działania wymienionych powyżej leków, utrzymuje się przez około 4 tygodnie po zakończeniu ich przyjmowania.

Niektóre antybiotyki (np. penicyliny, tetracykliny) mogą sprzyjać zaburzeniom krążenia jelitowo-wątrobowego i zmniejszać skuteczność antykoncepcji.

Stosowanie jakiegokolwiek leku z wymienionych powyżej grup może zmniejszać skuteczność antykoncepcji, nie tylko w okresie stosowania danego leku, ale także po zakończeniu jego stosowania. Zmniejszenie skuteczności antykoncepcyjnej może utrzymywać się przez pewien czas, który jest zależny od rodzaju stosowanego leku. W takich sytuacjach dla uzyskania skutecznej antykoncepcji wymagane są inne (niehormonalne) metody antykoncepcji i należy skonsultować się z lekarzem.

Leki zmniejszające aktywność izoenzymy 3A4 cytochromu P450, takie jak azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol), cymetydyna, werapamil, makrolidy (np. erytromycyna), diltiazem, leki przeciwdepresyjne i sok grejpfrutowy mogą zwiększać stężenie estrogenów lub progestagenów w osoczu.

Preparat może wpływać na metabolizm innych leków i powodować zwiększenie (np. cyklosporyna) lub zmniejszenie (np. lamotrygina) ich stężenia.

Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych może wpływać na wyniki niektórych badań diagnostycznych (np. parametry krzepnięcia krwi, parametry metabolizmu węglowodanów, parametry czynności wątroby, tarczycy, nadnerczy i nerek, na stężenie białek osocza i inne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atywia - tabletki powlekane?

Jak każdy preparat, również Atywia może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich osób stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania preparatu są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Stosowanie złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych może być związane z wystąpieniem licznych działań niepożądanych, w tym stanowiących zagrożenie życia:

• żylne i/lub tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe (w tym zawał serca, udar, przemijający napad niedokrwienny, zakrzepica żylna, zatorowość płucna)

• nadciśnienie tętnicze

• nowotwory hormonozależne (nowotwory wątroby, piersi)

• wystąpienie lub pogorszenie przebiegu klinicznego choroby Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, padaczki, migreny, mięśniaków macicy, porfirii, tocznia rumieniowatego układowego, pląsawicy Sydenhama, zespołu hemolityczno-mocznicowego, żółtaczki związanej z zastojem żółci (cholestatycznej)

• ostuda

• ostre lub przewlekłe zaburzenia czynności wątroby, które mogą wymagać przerwania stosowania preparatu do czasu normalizacji parametrów czynności wątroby

• hipertrójglicerydemia (zwiększenie stężenia trójglicerydów)

• u kobiet z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym estrogeny mogą wywołać obrzęk naczynioruchowy lub nasilić jego objawy.

U kobiet stosujących doustne środki antykoncepcyjne nieznacznie częściej rozpoznawany jest rak piersi, jednakże dotychczas nie potwierdzono związku przyczynowo-skutkowego.

Ponadto możliwe jest wystąpienie niżej wymienionych działań niepożądanych. Często: bóle głowy, ból w nadbrzuszu, ból piersi. Niezbyt często: migrena, zawroty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, trądzik, trądzikowate zapalenie skóry, wysypka, ostuda, choroby skóry, wypadanie włosów, zaburzenia miesiączkowania (w tym brak miesiączki, obfite krwawienie miesiączkowe), krwawienia śródcykliczne, torbiel jajnika, powiększenie piersi, bolesne stosunki, zmiana wydzieliny pochwowej, zapalenie pochwy, kandydoza (drożdżyca) pochwy, zakażenia dróg moczowych, dolegliwości oczu, zmęczenie i osłabienie, obrzęk nóg, zmiana masy ciała, zwiększony apetyt, zaburzenia i zmiany nastroju, nastroje depresyjne, nerwowość, uderzenia gorąca, nadciśnienie/niedociśnienie tętnicze, choroby żył. Rzadko: niedokrwistość, biegunka, świąd, nadmierne owłosienie, wirylizm, zapalenie sutka, torbiele piersi, wydzielina z brodawki sutkowej, astma, zaburzenia widzenia, zapalenie spojówek, zaburzenia słuchu, objawy grypopodobne, zapalenie błony śluzowej macicy, zapalenie jajowodu, zmniejszenie popędu płciowego, agresja, obojętność, anoreksja, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie zatok, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, tętnicze zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, żylne zaburzenia zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia naczyniowo-mózgowe, krwiak, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), dolegliwości ze strony serca, włókniakomięśniak gładki, rumień wielopostaciowy, obrzęk naczynioruchowy i reakcje nadwrażliwości.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające dienogest + etynyloestradiol

Aidee (tabletki powlekane) Astha (tabletki powlekane) Atywia Daily (tabletki powlekane) Bonadea (tabletki powlekane) Dionelle (tabletki powlekane) Dorin (tabletki powlekane) Jeanine (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta