mp.pl to portal zarówno dla lekarzy, jak i pacjentów — prosimy wybrać:

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej chorobom rzadkim, która odbędzie się stacjonarnie w trzech lokalizacjach. Podczas wydarzenia lekarze różnych specjalności zabiorą głos w sprawie interdyscyplinarnego podejścia do pacjenta w zakresie diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. Warto pamiętać, że droga do rozpoznania chorób wymagających współpracy wielu specjalistów zaczyna się już w gabinecie lekarza rodzinnego. Skrócenie Odysei diagnostycznej pacjenta, postawienie prawidłowej diagnozy i poprawa jakości życia zależą w dużym stopniu od uważności lekarza rodzinnego. Zarówno lizosomalne choroby spichrzeniowe, jak i wrodzone wady metabolizmu mogą rozwijać się niezauważone przez lata. Zdarza się, że wyniki badań interpretowane w oderwaniu od specyficznych objawów nie skłaniają lekarza rodzinnego do skierowania pacjenta na badania w kierunku chorób wrodzonych. Rosnącą liczbę tego typu chorób można wykryć za pomocą testów przesiewowych (tzw. suchej kropli krwi).
Zaproszeni specjaliści wygłoszą wykłady na temat różnych ścieżek diagnostycznych i terapeutycznych, oparte na danych naukowych oraz własnym doświadczeniu klinicznym. Poruszone zostaną zagadnienia najnowszych opcji terapeutycznych, monitorowania stanu klinicznego pacjentów i współpracy lekarzy różnych specjalności. Interdyscyplinarna perspektywa będzie szczególnie wyraźna przy prezentacjach różnych punktów widzenia – internisty i pediatry – oraz przy omawianiu roli leczenia dietą czy pracy z neurologopedą – w przypadku pacjentów chorujących przewlekle. W ramach spotkania zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w dyskusjach po wykładach, podczas których zaproszeni goście odpowiedzą na pytania publiczności. Będzie to okazja do wymiany własnych obserwacji oraz poznania ośrodków referencyjnych, w których można szukać wsparcia w okresie diagnostyki wrodzonych chorób rzadkich.
Udział w konferencji jest bezpłatny.


Małopolska dla chorób rzadkich - logo

Spotkanie dotyczące diagnostyki
i leczenia lizosomalnych chorób spichrzeniowych

Wydarzenie pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. n. med Beaty Kieć-Wilk, kierownik Pracowni Rzadkich Chorób Metabolicznych Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; koordynator polskiego ośrodka w Europejskiej Sieci Referencyjnej MetabERN


Patronat honorowy
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

      

Termin i miejsce

4 marca 2023 r.
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ, ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

Program

9:30–10:00

Rejestracja uczestników

10.00-10.15

Otwarcie konferencji: przedstawiciel władz Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, przedstawiciel Dyrekcji NSSU

10:15–10:40

Dlaczego warto pomyśleć o diagnostyce chorób spichrzeniowych, również w gabinecie lekarza internisty? Porozmawiajmy o chorobie Gauchera

prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk

Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie; koordynator polskiego ośrodka w Europejskiej Sieci Referencyjnej MetabERN

10:40–11:10

Ciągłość opieki nad pacjentem z MPS - z punktu widzenia pediatry

prof. nadzw. dr hab. n. med. Zbigniew Żuber, prof KAAFM 

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie

Ciągłość opieki nad pacjentem z MPS - z punktu widzenia internisty

prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk

Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych, Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, koordynator polskiego ośrodka w Europejskiej Sieci Referencyjnej MetabERN

11:10–11:30

Zespół Hurler i Scheie’a (MPS1) – przyczyny, diagnostyka biochemiczno-genenetyczna i opcje leczenia

prof. dr hab. n. med. Mirosław Bik-Multanowski

Zakład Genetyki Medycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

11:30–12:00

Diagnostyka różnicowa w chorobie Pompego w praktyce klinicznej

dr hab. n. med. Wojciech Turaj

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum; Oddział Kliniczny Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

12:00–12:10

Przerwa kawowa

12:10–12:30

Znaczenie leczenia dietą jako element terapii wspierającej u pacjentów z lizosomalnymi chorobami spichrzeniowymi

mgr Małgorzata Grudniewska

Pracownia Rzadkich Chorób Metabolicznych, Katedra i Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum; Poradnia Chorób Metabolicznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

12:30–12:45

Rola neurologopedy w opiece nad pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu 

mgr Izabela Dawidowska-Nowak

AMED - Klinika Rehabilitacji Funkcjonalnej w Katowicach

12:50–13:05

Choroba Pompego jak możemy pomóc pacjentowi – praktyczne aspekty terapii

dr n med. Bożena Ziółkowska-Graca

Oddział Kliniczny Pulmonologii i Alergologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie

13:05–13:20

Choroba Fabry'ego, od etiologii, poprzez diagnostykę do kliniki

prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec

Instytut Kardiologii CM UJ; Klinika Chorób Serca i Naczyń, Centrum Rzadkich Chorób Układu Krążenia Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II

13:20–13:35

Opcje terapeutyczne i monitorowanie stanu klinicznego pacjentów z chorobą Fabry’ego

dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ

Instytut Kardiologii CM UJ; Klinika Chorób Serca i Naczyń, Centrum Rzadkich Chorób Układu Krążenia Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala im. Jana Pawła II

13:35–13:50

Dyskusja i podsumowanie spotkania

13:55

Lunch

Sponsor wydarzenia

Sanofi
MAT-PL-2300092-1.0-01/2023

Forum Ekspertów Lizosomalnych Chorób Spichrzeniowych

Termin i miejsce

17 marca 2023 r.
Q Hotel Plus, ul. Zaolziańska 2, Wrocław

Program

16.30-17.00

Rejestracja uczestników

17.00–17.05

Otwarcie spotkania

prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Choroba Gauchera

17.05–17.20

Przewlekła małopłytkowość – jakimi drogami diagnostycznymi powinien podążać hematolog, internista?

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Mazur

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

17.20–17.35

Jak dobrze dobrana terapia zmienia życie pacjentów z chorobą Gauchera

lek. Marek Bubnowski

Oddział Chorób Wewnętrznych "Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

17.35–17.45

Dyskusja

Choroba Fabry’ego

17.45–18.00

Choroba Fabry’ego – aktualne możliwości diagnostyczne i terapeutyczne

prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal

Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Szpital św. Łukasza w Bolesławcu

18.00–18.15

Choroba Fabry’ego – nie taki rzadki fenotyp kardiomiopatii przerostowej

prof. dr hab. n. med. Ewa Jankowska

Katedra Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu

18.15–18.30

Choroby spichrzeniowe okiem neurologa

dr n. med. Paulina Konieczna

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

18.30–18.40

Dyskusja

Choroba Pompego

18.40–18.55

Ścieżka diagnostyczna pacjenta z chorobą Pompego

lek. Joanna Maciejewska

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

18.55–19.10

Enzymatyczna terapia zastępcza w chorobie Pompego – doświadczenia własne

lek. Karol Marschollek

Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

19.10–19.20

Dyskusja

19.20–19.25

Zakończenie

prof. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska

Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

19.25–20.00

Poczęstunek

Sponsor wydarzenia

Sanofi
MAT-PL-2300186-1.0-01/2023

I Podkarpackie Forum Chorób Rzadkich i Ultrarzadkich

Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR

Termin i miejsce

24 lutego 2023 r.
Sala Wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie, ul. Jana Dekerta 2, Rzeszów

Program

10.30-11.00

Rejestracja uczestników

11.00–11.10

Otwarcie konferencji

dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR

11.10–12.00

Sesja I – Choroba Gauchera

Opis przypadku

Maciej Błądziński, student UR

Co lekarz powinien wiedzieć o chorobie Gauchera

prof. dr hab. n. med. Maciej Machaczka
dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR

Dyskusja

12.00–12.20

Przerwa kawowa

12.20–13.50

Sesja II – Ultrarzadkie choroby układu nerwowego

Choroby rzadkie w neurologii – problemy diagnostyczne i możliwości terapii

prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

Ścieżka pacjenta z chorobą SMA. Doświadczenia własne

lek. Adam Dębiec

Choroba Pompego: od objawów do rozpoznania i leczenia – na podstawie doświadczeń własnych

lek. Małgorzata Budziak

Dyskusja (5 min.)

13.50–14.20

Lunch

14.20–14.55

Sesja III – Ultrarzadkie choroby z zajęciem skóry

Wybrane choroby rzadkie i ultrarzadkie – spojrzenie dermatologa

prof. dr hab. n. med. Adam Reich

Dyskusja

14.55–15.45

Sesja IV – Choroba Fabry’ego

Opis przypadku pacjenta z chorobą Fabry’ego

lek. Szymon Trąd

Co lekarz powinien wiedzieć o chorobie Fabry’ego

dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR

Dyskusja

15.45–16.00

Zakończenie i podsumowanie konferencji

dr hab. n. med. Agnieszka Gala-Błądzińska, prof. UR

Sponsor wydarzenia

Sanofi
MAT-PL-2300034–1.0-01/2023