W drugim z 2 artykułów omówiono praktyczne zasady rozpoznawania arytmii oraz postępowania terapeutycznego u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a (WPW), a więc chorych z preekscytacją w czasie rytmu zatokowego i objawami sercowo-naczyniowymi związanymi z częstoskurczem (kołatanie serca). Wyjaśniono między innymi jak rozpoznać migotanie przedsionków (AF) z preekscytacją na izbie przyjęć bez EKG wykonanego w czasie rytmu zatokowego, jak postępować doraźnie w napadzie częstoskurczu z wąskimi QRS, jeśli nie dysponuje się EKG w czasie rytmu zatokowego oraz jak postępować u chorego z preekscytacją i napadem AF.