6–10.03.2021 roku odbyła się coroczna konferencja CROI - tym razem, ze względu na epidemię COVID-19, w formie wirtualnej. Konferencja CROI skupia co roku czołowych badaczy z całego świata, którzy dzielą się wiedzą na temat najnowszych badań, istotnych osiągnięć i sprawdzonych metod badawczych związanych z walką z HIV/AIDS i powiązanymi chorobami zakaźnymi. W tym roku oprócz tematyki HIV wiele miejsca poświęcono zakażeniu SARS-CoV-2.