Opis przypadku odnosi się do szczególnej grupy chorych po powrocie w  tropiku: osób z zarażeniami pasożytniczymi przebiegającymi początkowo w sposób niecharakterystyczny i skąpoobjawowy, u których brak odpowiednio wczesnego rozpoznania i wdrożenia leczenia przyczynowego może się wiązać z rozwojem ciężkich nieodwracalnych powikłań w późniejszym okresie inwazji.

Komunikaty dla podróżujących

Medycyna podróży – zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące medycyny podróży?
Zadaj pytanie ekspertowi