Podręcznik dla lekarzy przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z chirurgii ogólnej lub innych dziedzin zabiegowych, dla studentów medycyny zainteresowanych chirurgią oraz specjalistów pragnących usystematyzować swą wiedzę. Rekomendacja Konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz Prezesa TChP, ponad 300 autorów, nowoczesne podejście do treści i sposobu jej przekazania, przyjazny w odbiorze logiczny układ rozdziałów, wypunktowanie najważniejszych wiadomości, liczne przejrzyste schematy, tabele, kolorowe rysunki i zdjęcia.