Autorski przegląd doniesień i wydarzeń zjazdowych zawiera informacje nt. specyfiki leczenia żywieniowego w pandemii. Porusza kwestię optymalizacji opieki żywieniowej i metabolicznej w okresie okołooperacyjnym, ze wskazaniem kierunków rozwoju protokołu ERAS. Podsumowuje wytyczne ESPEN dotyczące żywienia dojelitowego w warunkach domowych, żywienia klinicznego chorych na ostre i przewlekłe zapalenie trzustki i na choroby zapalne jelit.