Powikłanie może się przydarzyć każdemu operatorowi. Na szczęście do uszkodzeń przewodu pokarmowego w trakcie operacji ginekologicznej dochodzi rzadko. W jakich przypadkach ginekolog może sam zaopatrzyć uszkodzenie jatrogenne przewodu pokarmowego, a kiedy będzie bezpieczniej poprosić o pomoc chirurga? Jakie są uwarunkowania skutecznego opanowania powikłań wczesnych i zapobiegania późnym? Zapraszamy do wysłuchania wykładu prof. dr. hab. n. med. Piotra Richtera.

Niniejsze standardy obejmują minimalne wymagania dotyczące dobrej praktyki w zakresie całego podstawowego procesu opieki bariatrycznej, zapewniają zadowalające bezpieczeństwo i efektywność procesu terapeutycznego otyłości i jej powikłań metabolicznych. W sytuacjach wymagających odrębnego, zindywidualizowanego postępowania zaleca się je prowadzić w oparciu o „Polskie rekomendacje w zakresie chirurgii bariatrycznej i metabolicznej”.