Pułapki neurofizjologiczne w zespołach z ucisku, choroby je imitujące, trudne przypadki diagnostyczne, diagnostyka różnicowa opadania stopy, zespół cieśni nadgarstka: obraz kliniczny, proponowane badania elektrodiagnostyczne. Te i wiele innych przydatnych w codziennej praktyce zagadnień poruszymy już 17–18 listopada w Krakowie podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Korelacje kliniczno-neurofizjologiczne zespołów cieśni". Nie przegap!