Wprowadzenie jednolitego systemu oceny odpowiedzi na leczenie było konieczne ze względu na rosnącą liczbę badań klinicznych. Dzisiaj jest on używany także w codziennej praktyce klinicznej. Zastosowanie leków z grupy immunoterapii wymusiło modyfikację dotychczas stosowanych kryteriów. W artykule przedstawiono w skrócie najważniejsze założenia kryteriów RECIST 1.0, RECIST 1.1 oraz iRECIST.

Patroni projektu

Sprawdź swoją wiedzę

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości związane z leczeniem swoich pacjentów? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Przegląd badań

  • Neratynib po leczeniu adiuwantowym trastuzumabem u chorych na raka piersi
    Przeprowadzono kilka dużych badań klinicznych 3. fazy z randomizacją, w których wykazano, że podawanie przez rok trastuzumabu w skojarzeniu z chemioterapią w ramach leczenia adiuwantowego chorych na HER2-dodatniego raka piersi we wczesnych stadiach choroby statystycznie istotnie zmniejsza odsetki nawrotów choroby i zgonów. Jednak po zakończeniu tego leczenia ryzyko nawrotu raka piersi utrzymuje się. Czy można je ograniczyć modyfikując leczenie?
  • Kryzotynib w leczeniu brodawkowatego raka nerki
    Celem omawianego badania była ocena skuteczności i bezpieczeństwa kryzotynibu w leczeniu chorych na zaawansowanego/przerzutowego brodawkowatego raka nerki typu 1 w zależności od obecności mutacji w genie MET (MET+ i MET–). Przedstawione badanie jest pierwszą prospektywną analizą dotyczącą chorych na ten typ nowotworu.
  • Zaawansowany rak żołądka - optymalna limfadenektomia poprawiająca przeżycie
    Autorzy ocenili wyniki leczenia na podstawie analizy międzynarodowej bazy danych 25 tysięcy pacjentów.