Szacuje się, że w USA u 8–10% chorych na nowotwór złośliwy dojdzie do powstania przerzutu w obrębie mózgu. Daje to około 200 000 nowych przypadków każdego roku. W 2019 roku American Society of Clinical Oncology (ASCO), Society for Neuro-Oncology (SNO) i American Society for Radiation Oncology (ASTRO) zgodziły się co do zasadności stworzenia wytycznych, które w jednym dokumencie kompleksowo odnosiłyby się do leczenia chorych z przerzutami niehematologicznych guzów litych w mózgu. Powołano panel ekspertów z wielu dziedzin (neurochirurgii, neurologii, neuroonkologii, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej), którzy wzięli udział w wysoce ustandaryzowanym procesie tworzenia wytycznych.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Przegląd badań