Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Celem badania była analiza wyników leczenia chorych z Japonii włączonych do ogólnoświatowego badania klinicznego III fazy z randomizacją, KEYNOTE-024, porównującego pembrolizumab z chemioterapią u wcześniej nieleczonych chorych na przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca bez zmian w genach EGFR/ALK i z ekspresją liganda receptora programowanej śmierci komórki 1 (PD-L1) wynoszącą 50% lub więcej.

Świąd jest naturalnym mechanizmem obronnym organizmu, informującym o potencjalnie groźnych czynnikach środowiskowych. Wywołany przez niego odruch drapania ma pomóc w usunięciu zagrożenia (np. pasożyta). O ile jednak krótkotrwałe uczucie świądu, podobnie jak krótkotrwały ból, jest korzystne, to świąd przewlekły jest zjawiskiem niepożądanym, znacznie pogarszającym jakość życia i wymagającym leczenia.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań